CISST publiceert interactieve “Gevangeniskaart”

  • Turkije

De Vereniging van Maatschappelijke Organisaties in het Strafrechtsysteem (CISST) heeft een zeer interessante interactieve “Gevangeniskaart” gepubliceerd om de toegang van het publiek tot gegevens over gevangenissen in Turkije en Noord-Koerdistan te vergemakkelijken.

De kaart is zowel in het Turks als in het Engels beschikbaar en kan worden gevonden op de website van de vereniging.

Op de kaart kunnen gebruikers gevangenissen in verschillende steden zoeken op type, model en campus, zodat ze een gedetailleerd beeld krijgen van de faciliteiten in het hele land.

De kaart geeft gebruikers toegang tot gedetailleerde informatie over aanvragen die gevangenissen sinds 2014 bij de vereniging hebben ingediend.

Op 1 mei 2023 telde Turkije 403 penitentiaire inrichtingen, waaronder 272 gesloten gevangenissen, 99 open gevangenissen, 4 jeugdopleidingscentra en verschillende alleen voor vrouwen bestemde inrichtingen, die in totaal 329.151 gevangenen huisvesten, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 251.101 in september 2023. Deze stijging heeft het Ministerie van Justitie ertoe aangezet om volgend jaar de bouw van 12 nieuwe gevangenissen te plannen, na de opening van 41 nieuwe faciliteiten in de afgelopen twee jaar.

Over CISST

CISST is opgericht in 2006 en richt zich op de bescherming van de rechten en vrijheden van gevangenen, een van de bevolkingsgroepen die het meeste risico lopen op mensenrechtenschendingen. De organisatie zet zich in om ervoor te zorgen dat Turkse gevangenissen voldoen aan internationale mensenrechtennormen en de menselijke waardigheid respecteren.

De inspanningen van CISST om transparante en toegankelijke informatie te verstrekken over de omstandigheden in gevangenissen, vormen een cruciale stap naar meer verantwoording en betere omstandigheden binnen het Turkse strafrechtsysteem.