Çiya Koerd: De ISIS-gevangenen in Noordoost-Syrië zijn een internationale kwestie

  • Zwitserland

Een internationale bijeenkomst in Genève bracht vertegenwoordigers van Europese en Aziatische landen samen, evenals internationale organisaties en vertegenwoordigers van het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES). Tijdens de bijeenkomst werd besproken hoe passende inspanningen kunnen worden geleverd om ISIS te bestrijden en te zorgen voor de volledige nederlaag van de organisatie.

Bedran Çiya Kurd, medevoorzitter van de afdeling Buitenlandse Zaken van het autonome bestuur van Noord- en Oost-Syrië, die aanwezig was op de bijeenkomst, sprak met de media over het onderwerp.

Bedran Çiya Kurd zei dat er tijdens de bijeenkomst veel fundamentele kwesties zijn besproken met betrekking tot de manieren om de inspanningen in de strijd tegen het terrorisme te verbeteren, en voegde daaraan toe: “Militaire inspanningen alleen zijn niet genoeg om ISIS volledig te verslaan. De situatie van de ISIS-gevangenen en hun families in het noorden en oosten van Syrië is een internationale zaak en vereist internationale coördinatie en samenwerking. De internationale machten moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor de veiligheid van de nieuwe trainingscentra voor ISIS-kinderen die in de kampen met de mentaliteit van geweld zijn opgevoed.  Want deze mensen vormen een grote bedreiging voor de wereld.”

Çiya Kurd benadrukte dat het uitschakelen van individuen in de strijd tegen ISIS het probleem van de terroristische organisatie niet zal wegnemen, en wees op de obstakels die de inspanningen van het autonome bestuur om ISIS te bestrijden in de weg staan door de aanvallen van de binnenvallende Turkse staat op de regio.

Çiya Kurd merkte op dat deze aanvallen de inspanningen om ISIS te bestrijden belemmeren, die volgens hem profiteert van de aanvallen van Turkije die de veiligheid en stabiliteit van de regio bedreigen.