Comité voor coöperatieve projecten in Manbij werkt aan uitbreiding sociale en democratische economie

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het model van Democratisch Confederalisme is gebaseerd op een democratische economie. Sinds de Rojava Revolutie proberen mensen stap voor stap zo’n sociale economie op te bouwen buiten de kapitalistische accumulatie-inspanningen om. Het proces wordt herhaaldelijk belemmerd door oorlog, maar ook door sociale structuren en oude denkwijzen en machtsverhoudingen. Toch worden er nieuwe coöperaties opgericht en gaat de opbouw van de democratische economie hardnekkig door. Om dit proces vooruit te helpen, vond er een discussie- en planningsevenement plaats in Manbij. Vertegenwoordigers van het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES), de Zenobiya Vrouwenvereniging, het Economisch Comité, het Landbouw- en Irrigatiecomité en vele geïnteresseerden namen deel aan de bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de ontwikkeling van coöperaties, het wegnemen van obstakels en de ontwikkeling en implementatie van de economie van het algemeen belang in de geest van het project Democratische Natie.

“Een politiek-economisch kader creëren voor een economie van algemeen welzijn”

Sîham Hemo, medevoorzitter van de Wetgevende Raad van Manbij, onderstreepte het belang van het opbouwen van een democratische, collectieve en sociale economie op gemeenschappelijke basis en zei: “Het doel van deze projecten is het versterken van de culturele en sociale cohesie en een economie in lijn met het gemeenschappelijk goed om een politiek-economisch kader te creëren. Dit zijn projecten die ver buiten het kapitalisme liggen. Het democratisch zelfbestuur van Manbij vertrouwt op het creëren van een sociale economie gebaseerd op samenwerking en zet zich in om dit beleid te bevorderen.”

“Bouwen aan een lokale economie”

Ahmed al-Khalaf, medevoorzitter van het economisch comité van Manbij, legde uit dat het concept van een gemeentelijke economie gebaseerd is op de denkwijze en filosofie van Abdullah Öcalan, die “zegt dat de huidige economie gebaseerd op het staatsmodel moet worden omgevormd tot een gemeentelijke economie. De coöperatieve sector moet worden uitgebreid. Dit zal de sociale economie versterken.”

Tijdens de bijeenkomst werd een film getoond over de coöperatieve projecten die in Manbij zijn uitgevoerd. In verschillende gebieden zijn tal van bakkerijen, irrigatie-, landbouw- en andere coöperaties opgericht die de lokale economie versterken.

Coöperaties als sleutel in de strijd tegen werkloosheid

Tijdens de uitwisseling werden de deelnemers het eens over een aantal basisvragen over de gemeentelijke economie voor het algemeen belang. Ze besloten om het aantal coöperaties in alle gebieden te vergroten, ze efficiënter te maken en hun belangrijke rol in de samenleving te versterken. Er werd besloten om samen te werken met alle instellingen en comités om economische en ontwikkelingsprojecten uit te voeren om de werkloosheid uit te bannen.