Commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement bespreekt ontwerprapport Turkije 2022

Het Europees Parlement kwam onder leiding van David McAllister bijeen. De aanwezige MEP’s gaven hun mening over het ontwerprapport dat is opgesteld door de Spaanse afgevaardigde en rapporteur Nacho Sanchez Amor.

De MEP’s in de commissie voor buitenlandse Zaken evalueerden de betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije, na de presidents- en parlementsverkiezingen die in Turkije werden gehouden. Ambtenaren van de Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden spraken over de betrekkingen tussen de EU en Turkije.

In april werd verwacht dat het Europees Parlement Turkey Report 2022 zou worden aangekondigd. Dit werd echter uitgesteld vanwege de verkiezingen die in mei in Turkije werden gehouden. Na afronding van het  ontwerprapport wordt verwacht dat het door de commissie wordt gestemd en vervolgens deze zomer door de algemene vergadering.

Het ontwerprapport zegt onder andere dat het Europees Parlement “verontrust is door het feit dat de democratische terugval in Turkije het afgelopen jaar is voortgezet, met nieuwe wettelijke hervormingen en een meedogenloze onderdrukking van iedere kritische stem, met name voor en tijdens de recente verkiezingen; betreurt dat Turkije nu een wereldwijde showcase is geworden voor allerlei soorten autoritaire praktijken; blijft diep bezorgd over het gebrek aan onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de voortdurende schending van de verplichting om zich te houden aan de baanbrekende uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de ernstige beperkingen op fundamentele vrijheden – met name vrijheid van meningsuiting en van vereniging – en de voortdurende aanvallen op de fundamentele rechten van leden van de oppositie, advocaten, journalisten, academici en activisten in Turkije; is bijzonder bezorgd over de voortdurende onderdrukking van Koerdische politici, journalisten, advocaten en artiesten; uit bezorgdheid over de verslechtering van de rechten van vrouwen en de voortdurende targeting en intimidatie van LGBTI+ personen, waarvan beide groepen hun rechten verder zouden kunnen zien ingeperkt door mogelijke wijzigingen in de grondwet van Turkije;

-Uit zijn sterke bezorgdheid over de voortdurende hyperconcentratie van macht in het Turkse presidentschap, zonder enige effectieve controlemechanismen, die de democratische instellingen in het land ernstig heeft ondermijnd.”

Het ontwerprapport “concludeert dat de Turkse regering geen interesse heeft om de aanhoudende en groeiende kloof tussen Turkije en de EU op vlak van waarden en normen te dichten, aangezien het de afgelopen jaren een duidelijk gebrek aan politieke wil heeft getoond om de nodige hervormingen uit te voeren om met name de ernstige zorgen over de rechtsstaat en de fundamentele rechten aan te pakken die het toetredingsproces van het land tot de EU blijven beïnvloeden.”