Commissie voor onderzoek naar de mensenrechten verwerpt verzoek van DEM-partij om spoedvergadering over Imrali

  • Turkije

Afgevaardigden van de Volkspartij voor Gelijkheid en Democratie (DEM-partij) hielden op 16 november een vergadering over een bezoek aan de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan, die al 25 jaar zwaar geïsoleerd wordt vastgehouden op het gevangeniseiland Imralı. Er is al drie jaar geen nieuws van de Koerdische leider, en noch advocaten noch families hebben in dezelfde periode een bezoek aan Imrali gekregen.

De DEM-partij heeft een verzoek ingediend bij de Commissie voor onderzoek naar de mensenrechten (IHIK). In een reactie op dit verzoek op 7 december zei de IHIK dat het verzoek was geregistreerd en dat Abdullah Öcalan kon worden bezocht als de subcommissie binnen de commissie dit nodig achtte. Daarop dienden afgevaardigden van de DEM-partij op 12 december bij de subcommissie een verzoek in voor een “spoedvergadering”, een evaluatie en een bezoek.

In een reactie op dit verzoek op donderdag wees de IHIK op artikel 26 van het statuut van het Parlement en zei dat alleen de voorzitter van de commissie een vergadering kan bijeenroepen. Verwijzend naar de clausule in de vierde alinea van hetzelfde artikel, deelde de commissie mee dat het de bedoeling was dat de commissie alleen bijeen kon komen op verzoek van een derde van haar leden, maar dat alleen Nevroz Uysal, van de afgevaardigden die een verzoek indienden, lid was van de commissie en dat het daarom technisch niet mogelijk was voor de commissie om bijeen te komen. De IHIK voegde eraan toe dat het aantal commissieleden 10 is en dat een besluit tot vergadering kan worden genomen als ten minste een derde van hen daarom vraagt.

In haar antwoord zei de commissie ook dat ze bijeenkwam op verzoek van haar leden en dat ze op 31 januari bijeenkwam in antwoord op een soortgelijk verzoek van Uysal, maar dat de subcommissie ook dit verzoek afwees.

Bron: ANF