Conferentie Groene Linkse Partij eindigt met resoluties voor de toekomst

  • Turkije

De tweedaagse conferentie van de Groene Linkse Partij in het Nazım Hikmet Congrescentrum in Ankara eindigde op maandagavond. De Groene Linkse Partij startte onmiddellijk na de verkiezingen een herstructureringsproces en organiseerde volksvergaderingen, workshops en werkvergaderingen om kritiek en suggesties te ontvangen. Na de vrouwenconferentie op 8 en 9 september werden deze kritieken samengebracht tijdens de algemene conferentie en werden bijbehorende resoluties aangenomen.

De strijd tegen isolatie

De totale isolatie die op Abdullah Öcalan is opgelegd, was een centraal thema van het debat, samen met kwesties zoals de Koerdische kwestie, de oorlog, het beheer door voogden in steden, de politiek van de derde weg en de mogelijkheden van democratische politiek.

De conferentie verklaarde dat een van de grootste obstakels voor democratisering in Turkije de absolute isolatie in Imralı is, die al 24 jaar voortduurt. In die zin werd herhaaldelijk benadrukt hoe belangrijk het was om permanent te strijden voor een einde aan de isolatie van Öcalan en zijn fysieke vrijheid.

De kandidaten worden gekozen door het volk

De conferentie besprak ook de verdeling van plaatsen op de lijst voor de verkiezingen. Als reactie op kritiek op het eerdere selectieproces van kandidaten, nam de conferentiedelegatie een belangrijke beslissing in de geest van directe democratie. Er werd besloten om een basisdemocratisch, pluralistisch selectieproces te gebruiken waarin het volk zijn keuzes voor kandidaten kan uiten. Partijleden, religieuze figuren, intellectuelen, massademocratische organisaties, civiele samenlevingsorganisaties, moeders van vrede, verenigingen van de families van martelaren, elementen van de democratische oppositie en verkiezingsfunctionarissen zouden aan dit proces moeten deelnemen. Hiertoe moet een reglement voor de selectie van kandidaten en bijbehorende richtlijnen worden ontwikkeld.

Discussie over een nieuwe naam

Onder vele andere onderwerpen besprak de conferentie ook de nieuwe namen die werden voorgesteld voor de partij tijdens de volksvergaderingen. Ongeveer 20 namen werden voorgesteld tijdens die bijeenkomsten. Namen die het woord “democratie” bevatten, waren het meest voorgesteld. De Democratische Partij van de Volkeren (DHP) was een van de meest voorgestelde namen. Maar er waren ook voorstellen zoals de Partij voor Gelijkheid en Democratie van Volkeren (HEDEP), Partij voor de Gelijkheid van Volkeren (HEP), Partij van de Vrije Samenleving (ÖTP), Partij van het Vrije Leven (ÖYP) en Partij van het Nieuwe Leven (YYP).

De conferentie keurde in totaal 24 resoluties goed die in oktober aan het Congres zullen worden voorgelegd. De koppen van de resoluties zijn als volgt:

1- Een democratische en vreedzame oplossing voor de Koerdische kwestie

2- Democratische politiek, de derde weg en allianties

3- We blijven “democratische lokale overheden” eisen tegen het voogdijregime

4- Vrijheid en gelijkheid voor alle geloven

5- Een onmisbare taak: arbeidsorganisatie

6- Een democratische economie die het volk dient

7- Solidariteit bij aardbevingen en rampen

8- Strijd tegen drugs

9- De vrije pers mag niet het zwijgen worden opgelegd

10- Lijst van de partijraad, co-voorzitters en andere commissies

11- Het volk zal onze kandidaten voor de parlements- en lokale verkiezingen kiezen

12- Organisatorische stappen voor herstructurering

13- We zullen de Democratische Republiek opbouwen

14- Vrede en het overwinnen van oorlogs- en isolatiebeleid

15- Gevangenissen, schendingen van rechten en zieke gevangenen

16- Strijd tegen misdaden tegen de natuur

17- Zaden doen ontkiemen

18- Een rechtvaardig en solidair beleid voor gehandicapten

19- Broederschap van volkeren in een wereld zonder grenzen

20- Een vrije toekomst met kinderen

21- Versterk de strijd voor het recht op moedertaal, steun meertalig leven

22- Cultuur en kunst

23- Uitvoering van het partijsschoolprogramma

24- Jeugdraden