Conferentie in Berlijn: Het vredesproces in het Midden-Oosten zal vorderen als de Koerden winnen

  • Duitsland

Het netwerk van Koerdische academici (KURD-AKAD), in samenwerking met het Koerdisch Centrum Civaka Azad, hield een tweedaagse conferentie getiteld “Een andere kijk op de wereld: Uitdagingen, Transities en Koerdische Perspectieven” in Berlijn.

Op zaterdagochtend werd het onderwerp “Duitsland, Turkije en de Koerden” besproken in twee sessies onder leiding van journaliste Susana Santina. Politicoloog Prof. Dr. Kenan Engin van de Akkon Universiteit voor Menswetenschappen in Berlijn gaf een overzicht van de opkomst van de Koerdische diaspora in Duitsland en zei dat Koerdische organisaties een belangrijke rol hebben gespeeld in de vorming van een Koerdische identiteit.

Mensenrechtenactivist en tv-presentator Yilmaz Kaba sprak over “Duitsland en de Koerdische kwestie: verhalen en realiteiten” en ging in op de belangenrelatie tussen Duitsland en Turkije en de gevolgen voor de Koerden.

In de tweede sessie sprak Prof. Dr. Mithat Sancar, voormalig medevoorzitter van de HDP en parlementslid over “Democratie in Turkije: Restitutio ad integrum of een nieuw begin”. Sancar merkte op dat Turkije is gebouwd op een antidemocratisch systeem en zei: “2015 was een heel belangrijk jaar, omdat Erdoğan op dat moment een vredesproces met de Koerden voerde. Erdoğan gebruikte dit proces als een instrument voor zijn eigen macht. De HDP daarentegen geloofde dat er een zeer belangrijk verband was tussen de oplossing van de Koerdische kwestie en de democratie in Turkije. Tijdens het vredesproces kreeg Erdoğan niet het gewenste aantal stemmen bij de verkiezingen. Hij was ook bezorgd dat de Koerden in Rojava een autonoom systeem aan het opbouwen waren. Om deze reden keerde Erdoğan terug naar oorlogspolitiek.”

 

Mithat Sancar legde uit dat de HDP met een verbod wordt bedreigd en dat haar opvolger, de DEM-partij, dezelfde eisen stelt. “Het belangrijkste is dat het een democratische oplossing voor de Koerdische kwestie eist,” voegde Sancar eraan toe.

In zijn lezing “Belangen versus Principes – Parameters van de Duitse buitenlandse politiek,” zei Prof. Hüseyin Çiçek dat de NAVO en de EU grotendeels de Duitse buitenlandse politiek bepalen.

Dilan Akdoğan van de Vereniging voor Democratie en Internationaal Recht (MAF-DAD) sprak over “Koerden in spanning in Duits-Turkse betrekkingen” en zei dat de Koerdische gemeenschap in Duitsland wordt opgeofferd aan de belangen van de Duits-Turkse betrekkingen. Ze gaf uitleg over het federale Duitse criminaliseringsbeleid, dat een verbod op uitgevers en organisaties, strafrechtelijke procedures en verblijfssancties omvat, en Koerden hun basisrechten ontneemt.

De laatste sessie van de conferentie was getiteld “Een andere wereldorde: Nieuwe impulsen en perspectieven” en werd voorgezeten door Prof. Dr. Christine Löw van de Universiteit van Giessen. Veronique Dudouet, Senior Adviseur van de Berghof Stichting, sprak in haar presentatie “De Reorganisatie: Strategie voor Vrede – Verzet en Veerkracht” over strijd in Zuid-Afrika en Colombia en de invloed van de Koerdische vrouwenbeweging en over vredesprocessen in het Midden-Oosten.

Dr. Dersim Dağdeviren, arts en medevoorzitter van KURD-AKAD, gaf uitleg over de geschiedenis en inhoud van de slogan ‘Jin Jiyan Azadî’, waarbij hij benadrukte dat “de slogan al in 2006 werd geroepen onder invloed van de Koerdische vrouwenbeweging tijdens een demonstratie in Istanbul en zich heeft ontwikkeld van een slogan tot een voorstel voor een oplossing.”

PYD medevoorzitter Asya Abdullah legde het systeem van zelfbestuur in Noord- en Oost-Syrië uit als oplossingsmodel voor internationale crises en zei dat een oplossing voor de problemen in het Midden-Oosten niet mogelijk is zonder een oplossing voor de Koerdische kwestie.

De laatste spreker was Nilüfer Koç van het Nationaal Congress van Koerdistan (KNK), die sprak over de verwachtingen van Duitsland met betrekking tot de noodzaak van een oplossing voor de Koerdische kwestie.

Bron: ANF