Conferentie in het Europees Parlement: Europa moet de Koerdische zaak steunen

  • Frankrijk

In het Europees Parlement in Straatsburg, Frankrijk vond een conferentie plaats in samenwerking met de Linkse Partij (Die Linke) en de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) met de titel “Rechten en Vrijheden in Turkije: Wet, Gevangenissen en het Koerdische Vraagstuk” georganiseerd door de Europese Vereniging van Advocaten voor Democratie en Wereldwijde Mensenrechten (ELDH) en de Vereniging voor Democratie en Internationaal Recht (MAF-DAD).

De medevoorzitter van de Linkse Partij in het Europees Parlement, Martin Schirdewan, sprak over de isolatie van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan in de gevangenis Imrali, de recente verkiezingen in Turkije en de houding van Europese staten na de verkiezingen. Hij zei: “We zullen niet zwijgen. We zullen de hypocrisie van de Europese staten en hun leiders aan de kaak stellen. We volgen de ontwikkelingen in Turkije nauwgezet. We weten dat gerechtelijke beslissingen niet worden nageleefd. De beslissingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot Osman Kavala en Selahattin Demirtaş worden uitgesteld. We volgen de ontwikkelingen in Turkije en Koerdistan. We steunen degenen die daar strijden.”

De eerste sessie, getiteld “Juridisering van de politiek in Turkije”, werd gemodereerd door activist en advocaat Paula Martin Ponz, lid van IACTA en de Feminist Cooperative. Advocaat Faik Özgür Erol van het Advocatenkantoor Asrın, Uitvoerend lid van de ELDH uit Catalonië, prof. Louis Lemkow, Turkey Human Rights Litigation Support Project (TLSP) en professor Philip Leach van de Middlesex University en lid van het Europees Parlement Fabio Massimo namen deel aan de sessie als sprekers.

“Europa moet de Koerdische zaak steunen”

Lid van de EP Greens Group François Alfonsi zei: “Ik kom uit Corsica; wij strijden ook voor onze rechten, net als jullie, de Koerden, die strijden voor hun rechten. Abdullah Öcalan leeft al jaren in isolatie en wordt geen bezoek toegestaan ​​van zijn familie en advocaten. De Democratische Volkspartij (HDP) voorkwam een ​​overweldigende overwinning van Erdogan bij de laatste verkiezingen, die niet eerlijk en democratisch waren. Er werd een overgang van democratie naar dictatuur voltooid. Europa moet de Koerdische zaak steunen.”

Medevoorzitter van ELDH, prof. Bill Bowring, zei: “Ik ben hoogleraar recht en advocaat in Londen. De medevoorzitter van onze organisatie, Barbara Spinelli, kan Turkije niet binnenkomen omdat ze werkt voor Koerdische rechten. We hebben veel hoorzittingen in Turkije bijgewoond. We hebben ook gevangenissen bezocht, waaronder Imralı. Ik heb deelgenomen aan veel zaken die Turkije betreffen. We namen deel aan het proces tegen Özgür Gündem. Deze zaken zijn belangrijke zaken geworden voor de vrijheid van denken.”

“De regering in Turkije gebruikt wetten tegen haar politieke rivalen”

Heike Geisweid, voorzitter van MAF-DAD, zei: “We hebben MAF-DAD jaren geleden opgericht. We hebben het opgericht om fundamentele mensenrechten en burgerrechten te beschermen. Als gevolg van onze strijd werden de staatsveiligheidsrechtbanken (DGM) in Turkije afgeschaft. Momenteel stellen andere rechtbanken ook obstakels op voor de rechtsstaat. Vanwege Europese kritiek werd het gevangenissysteem in Turkije veranderd en werden F-Type gevangenissen geïntroduceerd. Daarnaast is isolatie een belangrijk probleem geworden.”

Geisweid vervolgde: “Ondanks de uitspraken van het EHRM wordt Abdullah Öcalan blootgesteld aan schendingen van de mensenrechten. Hij heeft al jarenlang zijn familie en advocaten niet mogen ontmoeten vanwege zwakke excuses van staatsautoriteiten. De Turkse regering gebruikt wetten tegen politieke rivalen. Bovendien vonden er na 2015 gevechten plaats tegen militanten van organisaties zoals de PKK, TKP/ML en DHKP-C. Van de herfst van 2015 tot de lente van 2016 waren er ernstige schendingen van de mensenrechten. Steden zoals Cizre, Sur en Nusaybin werden vernietigd en 179 burgers werden gedood. In 2016 werden HDP-medevoorzitters, honderden van haar leden en leden van non-gouvernementele organisaties gearresteerd. Tienduizenden van hen kregen langdurige gevangenisstraffen vanwege een onduidelijke juridische definitie van ‘terrorisme’.”

In 2016 werden veel advocaten vervangen door pro-regeringsmensen. Vervolgens werden gekozen functionarissen ontslagen en vervangen door bewindvoerders. Tijdens de pandemie werden veel veroordeelden vrijgelaten terwijl politieke gevangenen achter de tralies bleven. De fundamentele rechten van politieke gevangenen werden niet gerespecteerd. Het zou naïef zijn om te denken dat de AKP het regime zal democratiseren na de laatste verkiezing. Ik denk dat het heel belangrijk is dat Europese instellingen druk uitoefenen op Turkije.”

“Illegale praktijken begonnen in Imralı en verspreidden zich door heel Turkije”

Faik Özgür Erol van het Advocatenkantoor Asrın zei: “Helaas wordt de rechterlijke macht in Turkije steeds meer gepolitiseerd. In het verleden waren er staatsveiligheidsgerechtshoven, maar de politieke wil die deze rechtbanken heeft afgeschaft, heeft een nog slechtere situatie gecreëerd. Er is geen rechterlijke instantie meer die de beslissingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens respecteert. Bijvoorbeeld, het EHRM heeft een besluit genomen voor Demirtaş en Kavala, maar Turkije wil dit niet implementeren. De AKP-regering heeft wet en recht onder haar controle gebracht. Alle normen en standaarden zijn opzij gezet voor het voortbestaan van de staat. Ze misbruiken het juridisch kader, lynchen etnische identiteiten en andere overtuigingen. De regerende AKP heeft de rechterlijke macht gebruikt om dissidente groepen en kringen te confronteren.”

Erol voegde toe: “De bezette gebieden in Syrië zijn beruchte plaatsen geworden zoals Guantanamo. Dit geldt ook voor de Koerdische regio’s, vooral tijdens de ‘avondklokken’. Dit geldt ook voor vluchtelingen in het land. De AKP creëert arbitrair plaatsen zonder status. Vluchtelingen werden een paar dagen geleden ergens in de Egeïsche regio gearresteerd. Ze werden omringd door een hek en kregen eten en drinken van buitenaf. Er is geen dergelijk ding in de wet. Deze beruchte wetteloze scènes verspreiden zich ook naar andere regio’s, te beginnen bij Imralı.”

De zaak van Spanje

Catalaanse advocaat-professor Luis Lemkow zei: “Net als in Turkije is de rechterlijke macht gepolitiseerd in Spanje. De regering controleert de rechterlijke macht volledig. Natuurlijk werd dit vooral gedaan tijdens de Franco-dictatuur. Maar het is doorgegaan. Vooral na het onafhankelijkheidsreferendum van Catalonië ontspoorden ze het recht en de gerechtigheid van hun eigen koers. Ze handelden politiek en namen beslissingen op basis van politieke motieven. De rechterlijke macht ging akkoord met alles wat de Spaanse regering wilde. Ze strafte de leiders van het referendum met politieke beslissingen.”