Conferentie in Keulen: Tegen de criminalisering van Koerden

  • Duitsland

In november 2022 is het 29 jaar geleden dat de toenmalige federale regering de activiteiten van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) verbood. Sindsdien zijn politiek actieve Koerden onderworpen aan een systematisch beleid van repressie en criminalisering dat zich op verschillende niveaus manifesteert. Dit beleid, dat sinds de jaren tachtig tot op de dag van vandaag onafgebroken door alle federale en deelstaatregeringen wordt toegepast, heeft diepe wonden geslagen in het leven van veel Koerdische families en is doorgegeven aan volgende generaties. De verboden leiden niet alleen tot een massale inperking van de grondrechten van de Koerdische gemeenschap hier, maar verhinderen ook een oplossing voor de zogenaamde Koerdische kwestie, die grotendeels afhangt van de houding van het Turkse AKP/MHP-regime. En van het feit dat de politieke leiders hun standpunt over NAVO-partner Turkije fundamenteel veranderen. Maar ook het maatschappelijk middenveld wordt opgeroepen om consequent en continu een einde te maken aan het verbodsbeleid.

Sinds 2019 organiseert het Keulse rechtsbijstandsfonds AZADÎ e.V. samen met de Duits-Koerdische Vereniging voor Democratie en Internationaal Recht MAF-DAD e.V. en Koerdische gemeenschapscentra regionale conferenties om aandacht te vragen voor de problemen waarmee Koerden en hun verenigingen worden geconfronteerd op plaats. Tot dusver zijn er regionale conferenties geweest in Beieren en Nedersaksen/Bremen. De reeks evenementen werd stopgezet door de coronapandemie. AZADÎ is nu van plan om in december een conferentie te houden in Keulen.

“We willen het gebruiken om licht te werpen op de achtergrond en machtspolitieke belangen achter de repressie tegen de Koerdische beweging”, legt Monika Morres van het Fonds voor Rechtsbijstand uit. De focus moet echter liggen op de situatie van de Koerden in Noordrijn-Westfalen.

De NRW-conferentie vindt plaats op 18 december van 10.00 tot 17.00 uur in de Alte Feuerwache (groot forum, Melchiorstr. 3). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via azadi@t-online.de of info@mafdad.org.

Het conferentieprogramma

Het conferentieprogramma zal bestaan ​​uit een reeks sessies, discussies en keynote speeches die inzichten bieden van professionals en belanghebbenden. Deze is te bekijken en te downloaden via deze link.