Conferentie in Lausanne: Koerden zijn niet meer wat ze 100 jaar geleden waren

Het verdrag dat 99 jaar geleden in Lausanne, Zwitserland, werd ondertekend, verdeelde Koerdistan in vier delen. Sindsdien zijn de Koerden onderworpen aan genocide, assimilatie en bloedbaden onder de soevereiniteit van een andere staat in elk deel van Koerdistan. Onder leiding van de KNK  Nationaal Congres van Koerdistan) organiseren 57 politieke partijen en organisaties gezamenlijk een conferentie om vanuit Koerdisch perspectief stelling te nemen tegen het Verdrag van Lausanne.

Talloze politici, kunstenaars en academici uit de vier delen van Koerdistan en de diaspora nemen deel aan de conferentie in het Rumine Palace op het Ripponne-plein waar het Verdrag van Lausanne werd ondertekend.

De conferentie werd bijgewoond door 267 mensen en begon met een minuut stilte, waarna KNK-covoorzitter Ahmet Karamus de deelnemers begroette. De raad bestaat uit Zübeyir Aydar, Aziz Memli, Dilşah Osman en Blase Jabbar Ferman.

Karamus verklaarde dat alle instellingen en persoonlijkheden die de conferentie bijwoonden, hun standpunt zouden uiten tegen het Verdrag van Lausanne.

Na een filmvertoning waarin het verdrag gedetailleerd werd, hield Abdulkadir Omar van de Autonome Administratie van Noord- en Oost-Syrië (AANES) de eerste toespraak. Omar wees op de steeds voortdurende aanvallen en bedreigingen van Turkije tegen de Rojava-revolutie die, zei hij, moet worden beschermd om een nieuw Verdrag van Lausanne te vermijden.

Na zijn toespraak benadrukte Remzi Kartal, medevoorzitter van Kongra-Gel, het belang van de conferentie en benadrukte hij dat Koerden niet langer de Koerden zijn die ze honderd jaar geleden waren.

Sprekend namens de Koerdische Vrouwenbeweging in Europa (TJK-E), onderstreepte Zozan Serhat dat Koerdische vrouwen zich nooit zullen onderwerpen aan invasie en verraad.

“Koerdistan werd 99 jaar geleden in deze hal in vier delen verdeeld. Vandaag hebben Koerden uit de vier delen van Koerdistan zich hier verzameld. Koerden mogen niet meer worden gedood. Ze mogen niet worden gebombardeerd door straaljagers’, zei Serhat.

Een definitieve verklaring zal worden vrijgegeven na de conferentie die wordt voortgezet.