Conferentie ‘The Art of Freedom’ in november

Er worden voorbereidingen getroffen voor een conferentie genaamd The Art of Freedom -Strategies for organising and collective resistance‘ (‘De Kunst van Vrijheid – Strategieën voor organisatie en collectief verzet’), georganiseerd door de Academie van Democratische Moderniteit, die zal plaatsvinden tussen 17 en 19 november in Zwitserland.

Het evenement

Bij deze conferentie zullen de organisatoren zich voornamelijk richten op wegen naar oplossingen en perspectieven. Wat zijn de fundamentele aspecten van de dringende en radicale intellectuele, morele en politieke vernieuwing van het verzet tegen het systeem? Vanuit deze vraag willen we tijdens deze conferentie collectief verschillende aspecten van verzet tegen het systeem bespreken. Naast het noodzakelijke theoretische debat zullen verschillende bewegingen hun ervaringen en strategieën delen om samen na te denken over het versterken van hun praktijk en gemeenschappelijke strijd.

Een internationale democratische interventie die zich verzet tegen het systeem is in deze tijd van crisis meer dan ooit nodig. Sociale problemen worden steeds nijpender. Democratische krachten worden geconfronteerd met de uitdaging om samenlevingen (opnieuw) politiek te maken en democratische subjecten te creëren. Politiek die niet is gebaseerd op de staat en macht, maar op de basisverspreiding van politieke macht in de samenleving, is de kunst van vrijheid. Dit soort sociale politiek schept de mogelijkheid tot bevrijding. Democratische en populaire krachten en degenen die zich verzetten tegen het hegemoniale systeem moeten hun geschiedenis van verzet opeisen en dit erfgoed verder ontwikkelen door ruimtes te creëren waarin vrijheid direct wordt geleerd en geleefd.

We willen belangrijke vragen aanpakken die momenteel worden gesteld door emancipatoire en bevrijdende politiek. Hoe kunnen we het idee van democratisch socialisme verbinden met de concrete realiteit van het huidige leven? Wat is de rol van intellectuele strijd, historisch bewustzijn, ecologie, vrouwenbevrijding, klassenstrijd, enzovoort?

Aan de andere kant worden we nog steeds geconfronteerd met de politiek van de natiestaat die samenlevingen homogeniseert en die een permanente strijd voert tegen multi-etnische, multiculturele samenlevingen. Op verschillende plaatsen in de wereld verzetten sociale bewegingen zich tegen het kapitalistische kolonialisme en oefenen volkeren en samenlevingen herhaaldelijk hun recht op zelfbeschikking uit. Daarom zal een centraal thema de perspectieven van zelfbeschikking en autonomie in de 21e eeuw zijn. Emancipatoire politiek wordt vandaag de dag echter niet alleen geconfronteerd met de vraag naar een juiste theorie die antwoorden biedt voor de complexe praktijk van het leven. Welke vormen van organisatie en instellingen zouden de krachten van democratische moderniteit moeten aannemen bij het opbouwen van een meer vreedzame, veilige, ecologische en rechtvaardige wereld?

Het congres heeft tot doel een collectieve ruimte te creëren om gemeenschappelijke uitdagingen te identificeren, antwoorden te proberen te vinden, vragen te laten opbloeien en intellectuele uitwisseling over de praktijk en concepten tussen verschillende bewegingen mogelijk te maken. Tegelijkertijd willen we de kloven tussen strijden overbruggen, onze gemeenschappelijke perspectieven verbreden en strategische lijnen van verzet met elkaar verweven. Het is een uitnodiging om nieuwe bouwstenen te leggen in de theoretische en praktische constructie van strategieën voor organisatie en collectief verzet. We zien het als een kritieke taak om een dialoog te initiëren over de respectieve strategieën van politieke krachten.”

Voorregistratie

De Academie van Democratische Moderniteit zei dat het essentieel is om vooraf te registreren via forum@democraticmodernity.com met als onderwerp “Conferentie: De Kunst van Vrijheid” en vermelding van naam, territorium en of je namens een organisatie komt.

Het is belangrijk om vooraf te registreren en een bevestigingse-mail te ontvangen om deel te kunnen nemen.

De deadline voor registratie is 30 oktober 2023.