Conferentie van de Academie voor Democratische Moderniteit in Bazel van start

 • Zwitserland

De Academy of Democratic Modernity (ADM, Academie voor Democratische Moderniteit)  organiseert op 17-19 november een conferentie in Basel onder de titel “The Art of Freedom – Strategies for organising & collective resistance”(De kunst van  vrijheid – Strategieën voor organiseren en collectief verzet).

De conferentie bespreekt uitwegen en perspectieven op oplossingen voor de groeiende crisis van de kapitalistische moderniteit en haar vele verschijningsvormen. De conferentie wil een collectieve ruimte creëren om gemeenschappelijke uitdagingen te identificeren, om te proberen antwoorden te creëren, om vragen tot bloei te laten komen en voor intellectuele uitwisseling over de praktijk en concepten tussen verschillende bewegingen.

Wat zijn de fundamentele aspecten van de dringende en radicale intellectuele, morele en politieke vernieuwing van het verzet tegen het systeem? Vanuit deze vraag willen de organisatoren op deze conferentie verschillende aspecten van verzet tegen het systeem collectief bespreken. Naast het noodzakelijke theoretische debat zullen verschillende bewegingen hun ervaringen en strategieën delen om samen na te denken over het versterken van hun praktijk en gezamenlijke strijd.

De conferentie in het Democratisch Koerdisch Gemeenschapscentrum in Basel wordt bijgewoond door een aantal organisaties uit Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

De openingstoespraak van de conferentie, die begon met een minuut stilte voor de gevallenen in de revolutionaire strijd, werd gehouden door Berivan Yiğit van de Academie voor Democratische Moderniteit.

Yiğit sprak over het verergerde isolement van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan, wiens paradigma, zei ze, organisaties uit de hele wereld samenbracht en werd omarmd door alle volkeren wereldwijd.

“Verschillende kringen uit alle vier hoeken van de wereld zijn hier vandaag bijeengekomen om te discussiëren over de opbouw van een nieuwe wereld en het belang van gemeenschappelijke strijd op basis van hun eigen lokale ervaringen. Zonder twijfel zal het paradigma van leider Öcalan centraal staan in deze discussies”, zei ze.

Ali Çiçek van de Academie voor Democratische Moderniteit wees erop dat een van de belangrijkste doelstellingen van de conferentie het versterken van de internationalistische strijd is. “Organisaties uit verschillende centra van de wereld zullen hier over hun ervaringen praten en het netwerk van gezamenlijke strijd tegen de problemen van de kapitalistische moderniteit vergroten”, zei hij.

De conferentie gaat verder met het panel getiteld “Perspectieven van (nationale) zelfbeschikking en autonomie in de 21e eeuw”. De conferentie wordt ‘s middags voortgezet met een panel getiteld “Tussen volksmacht en liberale democratie – Vallen en noodzaak in de strijd voor bevrijding”.

Het programma voor de tweede en derde dag van de conferentie ziet er als volgt uit:

18 november 2023 – Zaterdag

09:30 – 13:00

Workshops voor verdieping van verschillende aspecten naar een theoretische en praktische vernieuwing van systeemverzet

 •  Geschiedenis en verzet: De verborgen bloemen van democratische moderniteit (Initiatief Verzet en Geschiedenis)
 • Vrouwenemancipatie en democratisch socialisme vanuit het perspectief van Jineolojî (Jineolojî Comité Europa)
 • Transnationale klassenstrijd in de 21e eeuw (Transnationaal Platform Sociaal Staken)
  Democratisch jongerenconfederalisme: De jeugd in de strijd tegen de kapitalistische moderniteit (Youth Writing History/De Jeugd Schrijft Geschiedenis)
 • Lokale democratie en meer dan menselijk bestuur (Vikalp Sangam, India)

Samenvatting en conclusies van workshopdiscussie

Bouwen aan democratische autonomie in Noord Koerdistan – Ervaringen en reflecties

Bedia Özgökçe, co-burgemeester van Van Metropolitan Municipality Fırat Anlı, voormalig co-burgemeester van Amed Metropolitan Municipality, Tuncay Ok, Koerdische activist.

Diner en cultureel evenement

13:00 – 14:30 14:30 – 16:00 16:15 – 18:30

19:00 – 21:30

19 november 2023 – zondag

09:30 – 11:00

11:30 – 15:30

Het idee van socialisme: Naar een vernieuwing

 • 21e eeuw: Het tijdperk van de vrouwenrevolutie (Vrouwen weven de toekomst)
 • Aandringen op socialisme betekent aandringen op menselijkheid (Academie voor Democratische Moderniteit)
  De kwestie van bottom-up organisatie en internationalisme
 • Ervaringen met het weven van alternatieven (Global Tapestry of Alternatives)
 • Opbouwen van volksmacht in Colombia (Congreso de los Pueblos)
 • Perspectieven van revolutionaire organisatie op de Filippijnen
  (Filippijns Nationaal Democratisch Front)
 • Verwezenlijkingen, uitdagingen en perspectieven van de Koerdische bevrijdingsstrijd

Discussies

Over de Academie voor Democratische Moderniteit

De Academie voor Democratische Moderniteit streeft ernaar de ideeën en rijke ervaring van de Koerdische Vrijheidsbeweging en haar paradigma van Democratische Moderniteit te verspreiden. Haar publicatie-activiteiten zijn bedoeld om discussies op gang te brengen met activisten, academici en verschillende anti-systeem groepen en sociale bewegingen om verder te komen in onze zoektocht naar een radicaal alternatief voor de kapitalistische moderniteit en om een vrij leven te realiseren. Door haar educatieve werk wil de academie een nieuw begrip van democratische politiek, sociale verlichting en een nieuw politiek-moreel bewustzijn creëren. Enkele dimensies van sociale kwesties die aan bod komen zijn de sociologie van de vrijheid, het verweven van lijnen van verzet, democratische autonomie, vrouwenemancipatie, autonomie voor jongeren, sociale ecologie, gemeenschappelijke economie en kunst & cultuur. Door de ontwikkeling van platforms en netwerken wil de academie bijdragen aan de versterking van de internationale uitwisseling van ervaringen en bestaande strijd verweven, in lijn met het voorstel van World Democratic Confederalism. Om de kapitalistische moderniteit te overwinnen zijn concrete lokale en mondiale institutionele alternatieven nodig. “Als we erin slagen om democratische politiek in het dagelijks leven uit te breiden – door middel van allianties, raden, gemeenten, coöperaties, academies – zal het enorme politieke potentieel van de samenleving zich ontvouwen en gebruikt worden om sociale problemen op te lossen. In die zin zien we onze activiteiten als een bijdrage aan de ontplooiing van Democratische Moderniteit en Democratisch Socialisme”, aldus de Academie.