Conferentie van de Arbeidersbond van Aleppo in Şêxmeqsûd

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De Arbeidersbond van Aleppo hield zaterdag haar conferentie met de slogan “We bouwen aan een moreel-democratische samenleving met de arbeid en eenheid van de arbeiders”.

De conferentie vond plaats in de Telet Aleppo-hal, gelegen in het oostelijke deel van de wijk Şêxmeqsûd in Aleppo, en werd bijgewoond door werknemers, producenten en vertegenwoordigers van de Algemene Vergadering uit de wijken Şêxmeqsûd en Eşrefiye.

Zozan Mihemed, medevoorzitter van de Raad van Aleppo voor civiele organisaties, las de verklaringen van PKK-leider Abdullah Öcalan voor over de rol van arbeiders.

Mihemed zei: “De Rojava-revolutie heeft een lange weg afgelegd, maar ondanks dit is het niet juist om te zeggen dat de revolutie volledig is ontwikkeld in lijn met de ideologie en filosofie van de sociale revolutie. Er zijn twee aspecten die moeten worden geïmplementeerd. Ten eerste is het versterken van de rol van vrouwen in de revolutie en ten tweede het versterken van de filosofie van de democratische natie.”

Avaşin Afrin, voorzitter van de Algemene Vergadering van de wijken Şêxmeqsûd en Eşrefiye, ging in op de politieke situatie en zei: “De Eerste Wereldoorlog verschilt niet van de Derde Wereldoorlog. Beide oorlogen manifesteren zich als economische, politieke en demografische oorlogen.”

Met verwijzing naar de dreigbrieven die naar Abdullah Öcalan zijn gestuurd, beschreef Avaşin het als een bedreiging voor de samenlevende volkeren van het Midden-Oosten en zei: “Sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog proberen dominante en duistere krachten het democratieproject te verstoren. Ze zien democratische projecten als een bedreiging voor hun eigen systeem.”

Aan het einde van haar toespraak riep Avaşin Afrin vrouwen en jongeren op om de strijd voor de fysieke vrijheid van Abdullah Öcalan te versterken.

Zozan Mihemed, medevoorzitter van civiele organisaties  las het tweejaarlijkse rapport van de Arbeidersvakbond voor. Het rapport omvatte de organisatorische status van de werknemers, de uitgevoerde activiteiten en de gedane suggesties.

Vervolgens las medevoorzitter van civiele organisaties Ebdulhemid Mistefa de statuten van de Arbeidersbond van Noord- en Oost-Syrië voor.

Deelnemers uitten hun meningen en suggesties ter verbetering van het vakbondswerk.

Aan het einde van de conferentie werden de medevoorzitter en 15 leden van de Vergadering van de Arbeidersbond gekozen.