Congres van de Koerdische Europese Vereniging KCDK-E

De KCDK-E (Congres van Democratische Koerdische Samenlevingen in Europa), als de grootste Koerdische overkoepelende organisatie in het buitenland, hield haar zesde congres van 4 tot 7 juli met 180 afgevaardigden. Vier dagen lang bespraken de afgevaardigden van de in de KCDK-E georganiseerde verenigingen en instellingen uit verschillende landen de huidige politieke en sociale situatie en evalueerden ze hun eigen werk.

Het leidmotief van de bijeenkomst was het opbouwen van zelfbeschikkende structuren binnen de Koerdische gemeenschap in Europa, in lijn met het paradigma van een samenleving gebaseerd op basisdemocratie, vrouwenbevrijding en ecologie zoals geïntroduceerd door Abdullah Öcalan. De conferentie was gewijd aan de Koerdische individuen Emine Kara (Evîn Goyî), Mîr Perwer, Abdurrahman Kızıl, die op 23 december 2022 in Parijs zijn vermoord, evenals Fazil Botan (Ahmet Şeker), een langdurige commandant van de Koerdische vrijheidsstrijd die vorig jaar in juni in Frankrijk overleed als gevolg van een blessure.

Derde Wereldoorlog met het Midden-Oosten in Koerdistan

De KCDK-E heeft vandaag een verklaring gepubliceerd waarin de belangrijkste resultaten van de discussies op het congres worden samengevat. Over de analyse van de huidige politieke situatie staat het volgende:

“Ons congres vond plaats in een zeer belangrijke politieke tijd. Aan de ene kant gaat de Derde Wereldoorlog, veroorzaakt door de verdiepende crisis van het kapitalistische moderniteitssysteem, voort in het Midden-Oosten, met Koerdistan als centrum. Aan de andere kant is er een ernstige polarisatie in de internationale arena als gevolg van de oorlog die zich heeft uitgebreid naar een groter gebied met de betrokkenheid van Oekraïne. Dit proces, dat als de Derde Wereldoorlog wordt aangeduid, blijft onzekerheden en risico’s voor de toekomst met zich meebrengen.

Hoewel de Turkse staat in dit proces al zijn krachten heeft gemobiliseerd om resultaten te behalen in de oorlog gericht op een genocide tegen de Koerden, en ondanks de internationale steun die het heeft ontvangen, is deze campagne van totale vernietiging mislukt. Met een bedrieglijk verkiezingsscenario dat werd uitgevoerd onder toezicht en begeleiding van instellingen verbonden aan het presidentiële systeem, is er een regering gevormd bestaande uit de AKP, MHP en Hizbulkontra. Het doel daarachter is om alle verworvenheden van het Koerdische volk in het Midden-Oosten uit te wissen. De Turkse staat bevindt zich echter als gevolg van zijn oorlogsbeleid in een grote crisis en chaos. Het heeft absoluut niet de mogelijkheid om het verzet van het Koerdische volk en de democratische krachten te onderdrukken; integendeel, zijn vasthouden aan het oorlogsbeleid zal de crisis en chaos van het fascistische regime verdiepen en zijn ineenstorting versnellen.”

Belangrijkste thema: Vrijheid voor Abdullah Öcalan

Een belangrijk thema op het congres was de onzekere situatie van Abdullah Öcalan, die al 24 jaar politiek gegijzeld wordt door de Turkse staat en volledig afgesloten is van het publiek. Het laatste contact met hem en zijn drie medegevangenen op het gevangeniseiland Imrali was een kort telefoongesprek met familieleden in maart 2021; zelfs zijn advocatenteam heeft geen informatie over de toestand van hun cliënt. De KCDK-E verklaart hierover:

“Ons congres besprak de situatie van Rêber Apo [Abdullah Öcalan] als apart agendapunt. Het congres constateerde dat er een hoog risico bestaat voor zijn gezondheid en leven als gevolg van het vijandige beleid van de Turkse staat samen met de krachten van het kapitalistische moderniteitssysteem tegen de ideeën van Rêber Apo en het door hem gecreëerde paradigma van vrijheid. Sinds 28 maanden zijn er geen updates meer van hem ontvangen. De willekeurig opgelegde disciplinaire straffen, de ontzegging van contact met zijn familie en advocaten, de uitsluiting van het eiland Imrali van alle internationale wetten en het stilzwijgen van de relevante internationale organisaties in het licht van deze onrechtmatige praktijken zijn wereldwijd ongekend. En de enige reden daarvoor is de vijandigheid jegens de gedachten van Rêber Apo en het Koerdische volk als zodanig. Al honderd jaar lang steunen de machten van de moderniteit het beleid van ontkenning en vernietiging van het Koerdische volk door de Turkse staat. Maar ondanks al deze praktijken verspreiden de ideeën van Rêber Apo zich elke dag meer en meer over de hele wereld en geven ze hoop aan samenlevingen en geloofsgemeenschappen die in verschillende regio’s leven, vooral aan vrouwen.”

Beoordeling en planning van ons eigen werk

Op basis van deze analyse blijft de eis tot vrijlating van Abdullah Öcalan een belangrijk doel van de KCDK-E. Dienovereenkomstig is er een planning opgesteld die alle werkgebieden omvat. Bovendien werden tijdens het congres de activiteiten van het afgelopen jaar beoordeeld vanuit het perspectief van maatschappelijke opbouw. Samengevat stelt de KCDK-E vast dat ze niet aan hun ambitie hebben voldaan: het gewenste niveau van het creëren van een democratische samenleving is niet bereikt en oude opvattingen en gewoonten uit het verleden zijn niet volledig overwonnen. Het is niet gelukt om de Koerdische gemeenschap in Europa voldoende te betrekken bij het systeem van raden en gemeenschappen. Daarentegen wordt er een groeiende afstand waargenomen tussen de structuren van de KCDK-E en de bevolking.

Om deze ontwikkeling tegen te gaan, wil de KCDK-E “projecten initiëren op het gebied van onderwijs, ecologie, sport, volksdiplomatie, cultuur en gemeentelijke economie”.

Als afsluiting van het congres werden er nieuwe bestuursleden gekozen, evenals leden van de disciplinaire commissie en de raad van toezicht. De nieuwe medevoorzitters van de KCDK-E zijn Zübeyde Zümrüt en Engin Sever.