Congres van FED-KURD in Berlijn

  • Duitsland

De Oost-Duitse Federatie van Vrij Koerdistan (FED-KURD) hield haar tussentijdse congres met deelname van federatieonderdelen, medevoorzitters en afgevaardigden.

Het congres begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de Martelaren van de Vrijheid van Koerdistan.

Ruken Akça, medevoorzitter van KON-MED, hield een toespraak waarin hij het politieke proces en het belang van het werk in de komende periode evalueerde.

Akça wees op de noodzaak van massale en beslissende acties als Koerdische mensen die in het buitenland wonen om het absolute isolement te doorbreken dat is opgelegd aan de Koerdische Volksleider Abdullah Öcalan en zijn fysieke vrijheid te garanderen, en voegde eraan toe: “Abdullah Öcalan werd gearresteerd als gevolg van de samenwerking van wereldmachten. Het isolement dat hem gedurende 25 jaar werd opgelegd, is de laatste 3 jaar veranderd in een ononderbroken marteling. Alle instellingen en staten die verantwoordelijk zijn voor de gevangenschap van Abdullah Öcalan zijn partners in het isolatiebeleid dat vandaag wordt uitgevoerd. Als het Koerdische volk en zijn vrienden verklaren wij dat wij de vrijheid van Abdullah Öcalan willen en dat wij overal ter wereld de straat op zullen gaan voor zijn vrijheid. Om deze reden zullen we meer doortastende acties en debatten voeren.”

Akça zei: “Ook al zien de uit Koerdistan verdreven Koerden Europa als een uitweg, we zien dat aanvallen tegen Koerdische vluchtelingen toenemen en dat er zelfmoorden plaatsvinden. We moeten solidair zijn met de vluchtelingen die hierheen zijn gekomen om het project van de Turkse staat om Koerdistan leeg te halen te dwarsbomen.”

Nadat de activiteitenverslagen op het congres waren voorgelezen, werd er gediscussieerd en werden er suggesties gedaan.