Coördinatie Yazidi-gemeenschap roept op tot mobilisatie voor Rojava

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De Coördinatie van de Yazidi gemeenschap heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt opgeroepen tot mobilisatie voor Rojava, Noord-Oost Syrië, in het licht van de aanhoudende genocidale aanvallen door de Turkse staat, die sinds 4 oktober aan de gang zijn.

In de verklaring die vrijdag werd vrijgegeven stond het volgende: “De regering van Erdoğan, de ideologische en politieke tweelingbroer van ISIS, heeft een totale vernietigingsagressie gelanceerd tegen de mensen van Rojava die ISIS, vijand van de mensheid, hebben bevochten en verslagen en een eerlijk en libertair sociaal model hebben aangenomen dat gebaseerd is op democratie, pluralisme en tolerantie. In een poging om zijn eigen crisis en terreurbeleid te verdoezelen, voert de Turkse staat ononderbroken bombardementen uit op de vitale bevoorradingsfaciliteiten van het Rojava volk. Wij veroordelen deze aanvallen, die een misdaad tegen de menselijkheid vormen, ten strengste en spreken onze steun uit voor de campagne die Heyva Sor a Kurdistan (Koerdische Rode Halve Maan) is gestart om het lijden van de mensen in Rojava enigszins te verlichten. We roepen ons volk en onze vrienden op om zich te mobiliseren voor de wederopbouw van Rojava, het eiland van democratie en vrijheid in het Midden-Oosten.”

Heyva Sor roept op tot humanitaire hulp voor de slachtoffers van de Turkse agressie in Rojava