Corsicaanse Assemblee neemt voorstel voor “autonomie binnen de Republiek” aan

  • Corsica

De grondwetstekst die voorziet in een “autonomiestatuut” voor Corsica “binnen de Republiek” is woensdagavond door een grote meerderheid van de Corsicaanse Assemblee aangenomen.

13 van de 63 gekozen vertegenwoordigers stemden tegen de toekenning van lokale wetgevende bevoegdheden. De tekst van zes alinea’s werd in drie delen in stemming gebracht: het “concept van de Corsicaanse samenleving”, de mogelijkheid om “normatieve bevoegdheden toe te kennen aan de gekozen vertegenwoordigers van het eiland”, en tot slot het idee om “deze tekst voor te leggen aan de Corsicaanse kiezers door middel van een volksraadpleging”.

Lid 1 van het aangenomen eerste deel voorziet in “de erkenning van een autonoom statuut binnen de Republiek, rekening houdend met de belangen van Corsica (…) in verband met zijn historische, taalkundige en culturele gemeenschap, die een unieke band met zijn grondgebied heeft ontwikkeld”.

De twee andere paragrafen worden eveneens aangenomen en besloten wordt de tekst in deze vorm aan het parlement voor te leggen.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin en acht vertegenwoordigers van verschillende stromingen op Corsica waren het half maart eens geworden over deze tekst.

Na de debatten en voor de stemmingen zei Gilles Simeoni, de pro-autonomie voorzitter van de Uitvoerende Raad van Corsica, dat dit “een uiterst sterk en krachtig democratisch moment” was.

Gérald Darmanin had Gilles Simeoni opgeroepen om “te zoeken naar een brede consensus binnen de regionale vergadering, buiten de Corsicaanse autonomistische en nationalistische familie”.

Hoewel president Emmenuel Macron deze fase van het Corsicaanse proces als afgerond beschouwt, zijn er mensen die geloven dat er geen unanimiteit zal zijn wanneer het door Corsica aangenomen project in het nationale parlement komt.

De rechtervleugel, die een meerderheid heeft in de Senaat, is tegen deze constitutionele hervorming. Er is een meerderheid van drie vijfde van de afgevaardigden en senatoren nodig om deze hervorming in werking te laten treden.