CPT ging naar Turkije en keerde terug naar Europa zonder Imrali te bezoeken

Een delegatie van het Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) van de Raad van Europa heeft van 13 tot 22 februari 2024 een ad-hocbezoek gebracht aan Turkije. De delegatie keerde echter terug naar Europa zonder een bezoek te brengen aan Imrali, waar de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan in eenzame opsluiting wordt vastgehouden.

In een verklaring zei het CPT dat “het hoofddoel van het bezoek was om de behandeling van personen in streng beveiligde gevangenissen te onderzoeken. Een ander aandachtspunt van het bezoek was de situatie van holebi’s en vrouwelijke gevangenen”.

De verklaring voegde eraan toe dat “ter gelegenheid van het bezoek de delegatie ook bepaalde kwesties met betrekking tot de situatie van de gevangenen die momenteel worden vastgehouden in de hoogbeveiligde gevangenis op Imralı  bij de relevante autoriteiten aan de orde heeft gesteld, met name wat betreft hun contact met de buitenwereld.” Er werd echter geen bezoek gebracht aan Imrali.

De verklaring vervolgde: “Tijdens het bezoek heeft de delegatie van gedachten gewisseld met Yılmaz Tunç, minister van Justitie, Ramazan Can, onderminister van Justitie, en Enis Yavuz Yıldırım, directeur-generaal van gevangenissen en detentiecentra, alsmede met hoge ambtenaren van de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken.

Verder zijn er ontmoetingen geweest met Muharrem Kılıç, voorzitter van het Turkse instituut voor mensenrechten en gelijkheid, in zijn hoedanigheid als hoofd van het nationale preventiemechanisme (NPM), leden van de raden van toezicht van gevangenissen in Ankara en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die actief zijn op gebieden die het CPT zorgen baren.”

De verklaring vervolgde: “Aan het einde van het bezoek presenteerde de delegatie haar voorlopige observaties aan de Turkse autoriteiten.”

Het bezoek werd uitgevoerd door de volgende leden van het CPT: Hans Wolff, eerste vicevoorzitter van de commissie (hoofd van de delegatie), Therese Rytter, tweede vicevoorzitter, Juan Carlos Da Silva Ochoa en Marie Kmecová. Zij werden bijgestaan door Hugh Chetwynd (uitvoerend secretaris), Elvin Aliyev en Monica Martinez van het CPT-secretariaat, en bijgestaan door twee deskundigen: Jurgen Van Poecke, gevangenisdirecteur (België) en Kate Wood, arts (Verenigd Koninkrijk).

De delegatie bezocht de volgende gevangenisinrichtingen: Antalya S-type gevangenis, Iğdır S-type gevangenis, Van F-type gevangenis, Van hoogbeveiligde gevangenis, Antalya L-type gevangenis, Istanbul – Maltepe L-type gevangenis nr. 3 voor buitenlandse staatsburgers.

Bron: ANF