CPT keurt verslag over bezoek aan Imrali goed in plenaire vergadering

  • Frankrijk

Het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) hield zijn 110e plenaire vergadering in Straatsburg.

Tijdens de zitting keurde de commissie de verslagen goed over haar periodieke bezoeken aan Kroatië (september 2022), Portugal (mei 2022) en San Marino (september 2022) en over haar ad-hocbezoeken aan Griekenland (november 2022), Roemenië (september 2022) en Turkije (september 2022). Het CPT keurde ook de verslagen goed met betrekking tot ad-hocbezoeken aan België en Cyprus (november 2022). Voorafgaand aan de zitting is het verslag over het snellereactiebezoek aan het Verenigd Koninkrijk (november 2022) door de commissie via schriftelijke procedure aangenomen.

Het Comité verklaarde dat het tijdens zijn bezoek aan Turkije ook naar de Imralı-gevangenis ging, waar de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan wordt vastgehouden. Het Advocatenkantoor Asrın legde echter een verklaring af waarin stond dat “Mr. Öcalan de bijeenkomst niet bijwoonde tijdens het bezoek van de CPT aan het eiland Imralı in september 2022.”

Het CPT hoorde ook mondelinge verslagen over bezoeken die in december 2022 zijn uitgevoerd en onderzocht het bezoekprogramma voor de rest van 2023, inclusief de precieze modaliteiten van het geplande periodieke bezoek aan Oekraïne, evenals toekomstige bezoeken aan en activiteiten in de Russische Federatie.

Ook werd het programma van periodieke bezoeken voor 2024 besproken. Daarnaast zette het zijn debat voort over de organisatie van zijn werkzaamheden en andere onderwerpen die relevant zijn voor zijn mandaat.