CPT: Turkije doodt burgers onder auspiciën van ‘Claw-Lock’-operatie

De internationale organisatie Community Peacemaker Teams (CPT) en haar partners veroordelen het doden van kinderen, het verwonden van boeren en het aanvallen op dorpen door Turkse strijdkrachten in Noord-Irak onder auspiciën van de ‘Claw-Lock’-operatie.

De Turkse strijdkrachten (TAF) lanceerden op 17 april 2022 een nieuwe militaire campagne met de codenaam ‘Claw-Lock’ in Iraaks Koerdistan, met als doel totale militaire controle te krijgen over het bergachtige grensgebied van ongeveer 180 km van oost naar west en tot 15 km. ten zuiden van de grens tussen Irak en Turkije.

De Community Peacemaker Teams (CPT) Iraaks Koerdistan heeft aangekondigd dat Turkse militaire operaties in de afgelopen maand, van 21 mei tot 21 juni 2022, het leven hebben geëist van 3 kinderen en 2 volwassen burgers, evenals lichamelijk letsel hebben toegebracht aan 15 burgers in Noord-Irak.

‘Claw-Lock’ heeft tot doel de geschatte 20% van de bergachtige grensregio’s te bezetten die momenteel niet onder controle staan van de Turkse strijdkrachten. De campagne begon met massale luchtbombardementen en inzet van speciale troepen tot 12-15 km ten zuiden van de grens tussen Turkije en Irak in de gebieden Zap en Avashin die eerder van de burgerbevolking waren gezuiverd. Terwijl de TAF in die gebieden vocht tegen opstandelingen van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), begon de TAF gerichte drone-aanvallen uit te voeren tegen PKK-leden tot aan Kalar, 280 km van de grens tussen Irak en Turkije.

Twee drone-aanvallen hebben geleid tot burgerdoden, waaronder een kind’, aldus het CPT.

Volgens CPT waren de eerste burgers die werden gedood tijdens ‘Claw-Lock’ de 43-jarige Aram Haji Kaka Khan en zijn 50-jarige zwager Ismaeel Ibraheem in het dorp Tutaqal, 140 km ten zuiden van Irak. Turkije grens. Op 21 mei om 5.15 uur hoorde Aram Haji, Tutaqal’s mukhtar (dorpshoofd), een Turkse luchtaanval in het dorp. Enkele uren later gingen hij en Ismaeel op pad om de plaats van de explosies te onderzoeken. Ze ontdekten een aantal zwaargewonde PKK-leden en probeerden hen naar een ziekenhuis te vervoeren. Een TAF-drone vuurde een raket af op hun auto en doodde Aram, Ismaeel en de strijders. Door zich te richten op een burgervoertuig dat burgers en gewonde strijders vervoerde, pleegden de Turkse strijdkrachten oorlogsmisdaden. De twee zwagers waren overlevenden van de genocidale Anfal-campagne van Saddam Hoessein in de jaren tachtig, die vooral wreed was in het gebied rond Tutaqal. Na het incident van 21 mei zijn 8 van de 10 families het dorp ontvlucht uit angst voor verdere bomaanslagen.

Op 15 juni bombardeerde een Turkse drone in het Sinune-subdistrict in Sinjar (Shengal) het hoofdkwartier van de  Verzetseenheden van Shengal (YBŞ). De explosie vernietigde en beschadigde nabijgelegen huizen, waaronder een boekhandel. In de boekwinkel werd een 12-jarige Yazidi-jongen, Salih Khdir, vermoord terwijl hij zijn vader hielp in de winkel. De grootvader van Salih Khdir en acht andere burgers raakten gewond bij de aanval. Het Turkse bombardement op een bebouwde woonwijk is een oorlogsmisdaad. Het aanvalsgebied wordt voornamelijk bewoond door de overlevenden van de ISIS-genocide van 2014-2015 tegen de Yezidi-bevolking.

Sinds 2018 bouwen Turkse troepen basissen op bergtoppen en omgeving van het gebied Sidaka aan de grens tussen Irak en Iran tot aan Haftanin in Zakho. Tussen het begin van ‘Claw-Lock’ op 17 april en 25 april heeft de TAF vier nieuwe basissen gebouwd – twee in Avashin en twee in Zap. Op 16 juni begon de bouw van een nieuwe basis op de Kurazharo-berg boven Shiladze.

Het Turkse leger heeft ook een netwerk van wegen ontwikkeld die de militaire bases en het Turkse grondgebied met elkaar verbinden om de bevoorrading en versterking te vergemakkelijken en hun controlematrix over de bezette gebieden te versterken. Vanaf de bergplaatsen werd Turkse artillerie afgevuurd op burgers die wonen en werken op de landbouwgronden in de valleien. Op 15 en 17 juni verwondden Turkse soldaten in de grensregio’s vijf burgers in twee dorpen door vanuit hun basissen op hen te schieten.

Het agrarische dorp Parakhe ligt in een vallei op 8 km van de grens tussen Irak en Turkije in het subdistrict Darkar. Dertig families noemen het dorp permanent hun thuis, terwijl anderen seizoensgebonden terugkeren om hun familieland te bewerken. In de afgelopen twee jaar hebben Turkse troepen twee bases gebouwd in de bergen met uitzicht op Parakhe. Op 15 juni om 15.49 uur waren de 53-jarige boer Nazir Omer en zijn zoon, de 24-jarige Mohammad Nazir, hun vijgen- en granaatappelboomgaard aan het irrigeren toen artillerievuur van een nabijgelegen Turkse basis werd afgevuurd, waarbij beide mannen gewond raakten. Nazir Omer vertelde CPT dat hij tijdens de explosies flauwviel en wakker werd in een ziekenhuis in Zakho met twee granaatscherven in zijn rug. Zijn familieleden hadden de bewusteloze mannen gered en met spoed naar het ziekenhuis in Zakho gebracht. Mohammed had een granaatscherf in de palm van zijn hand opgelopen.

In 2021 daalden ongeveer 150 Turkse soldaten neer op Parakhe vanuit hun nieuw gebouwde basis erboven. De soldaten gingen van huis tot huis en waarschuwden de bewoners dat als ze zouden samenwerken met de PKK, er op het dorp zou worden geschoten.

Hoewel de inwoners van Parakhe zeggen dat de PKK-leden niet in het dorp opereren, hebben ze in de maanden voorafgaand aan de recente aanval twee keer artilleriegranaten horen landen rond Parakhe. De beschieting op 15 juni was het eerste bombardement dat rechtstreeks op het dorp werd gericht, waarbij Nazir Omer en Mohammed als eerste inwoners van Parakhe gewond raakten. Naast het plegen van een oorlogsmisdaad door zich rechtstreeks op burgers te richten, vreest CPT-IK dat het Turkse leger van plan is om de dorpelingen van Parakhe onder druk te zetten om hun huizen en landerijen te verlaten en een landschap te creëren dat is ‘gezuiverd’ van de burgerbevolking rond de Turkse militaire bases. Deze praktijk is waargenomen in gebieden die grenzen aan tientallen bases in de grensregio’s. Dergelijke gedwongen ontheemdingen van burgers en beperkingen op de toegang tot levensonderhoud zijn schendingen van het internationaal humanitair recht.

Op 17 juni om 17:10 uur vuurden Turkse soldaten meerdere salvo’s zwaar mitrailleurvuur ​​af op burgers op het land van het dorp Kesta. Kesta kigt 9 km ten zuiden van de grens tussen Turkije en Irak. De gewonden waren drie lokale vrouwen, de 28-jarige Kazhin Taha Saeed, de 49-jarige Nazira Abdulstar Ahmad en Nazira’s 24-jarige schoondochter Fawzya Diyar Omer, die aan het genieten waren van een vrijdagse picknick. Het geweervuur ​​kwam van een Turkse basis op de berg Zneri Kesta met uitzicht op Kesta. Na de bouw van de basis in april 2021, begon het Turkse leger herhaaldelijk op het dorp te schieten, waardoor de hele bevolking gedwongen werd te verhuizen. In 2022 begonnen sommige gezinnen terug te keren om hun verlaten boerderijen te verzorgen of te bezoeken.

Op 26 mei kwamen 1000 mensen, afkomstig uit Zewe Sery, bij elkaar in de stad Bamarne in de wijk Amedi. Het was de eerste keer in drie jaar dat de voormalige bewoners en hun familieleden hun festival konden houden – een jaarlijks evenement om de families van de Zewe Sery samen te brengen die in de jaren negentig werden gedwongen te verhuizen vanwege het Turkije – PKK conflict.

In de late namiddag waren drie jongens aan het voetballen aan de rand van de bijeenkomst. Zonder waarschuwing ontploften minstens drie mortiergranaten in snel tempo op enkele meters van de jongens. De 13-jarige Yousif Kovan en de 11-jarige Avand Hishyar werden gedood. De 8-jarige Sipan Farhad raakte zwaargewond.

Volgens het verhaal van het Directoraat-Generaal voor Terrorismebestrijding (CTD), dat breed werd gedeeld door de media van de politieke partijen, werden de mortieren afgevuurd door de PKK. Analyse van de aanvalslocatie en van het door CPT-IK verzamelde bewijsmateriaal wijst echter in plaats daarvan op de Turkse strijdkrachten als de waarschijnlijke verantwoordelijke partij. Nabestaanden van de gedode jongens meldden aan CPT-IK dat ze overdag drones boven de menigte hoorden zweven. De nabijheid van de bijeenkomst (800 m) bij de grote Turkse militaire basis in Bamarne, de ballistische precisie van de munitie in combinatie met de drone-surveillance suggereert dat de bijeenkomst opzettelijk was bedoeld als waarschuwing of met een dodelijk effect. Bovendien staat de Metina-berg, de vermeende schietpositie van de PKK, onder controle van de strijdkrachten van de Turkse en Koerdische regionale regering.

Sinds 2015 hebben de Turkse strijdkrachten tot 129 burgers gedood en tot 180 burgers verwond in Noord-Irak. ‘Claw-Lock’ is de meest recente operatie in een opeenvolging van Turkse militaire operaties die de bevolking in deze regio heeft gedood en verdreven.

Community Peacemaker Teams hekelen samen met de partners van de internationale ‘End Cross Border Bombings’-campagne elke dode en het kwaad dat burgers is aangedaan door de Turkse strijdkrachten, en voegen eraan toe: “Bescherm het leven van burgers! Breng leven terug naar de grensregio’s – Laat burgers terugkeren naar hun dorpen!”