DAANES: “Gezegend Offerfeest”

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Ter gelegenheid van Eid al-Adha (Offerfeest) heeft het Democratisch Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (DAANES) de moslimwereld in het algemeen gefeliciteerd en de hoop uitgesproken dat vrede zal zegevieren over ons dierbare land en dat het zal genieten van veiligheid en stabiliteit.

Bij die gelegenheid riep het het volk met zijn onderdelen op om zich samen achter het Democratisch Autonoom Bestuur te scharen tegen wat de geboekte vooruitgang bedreigt.

De tekst van het telegram luidt:

Ter gelegenheid van de gezegende Eid al-Adha betuigen wij onze hartelijke gelukwensen aan de islamitische wereld in het algemeen en aan ons Syrische volk en aan de regio Noord- en Oost-Syrië in het bijzonder. Wij feliciteren de families van onze rechtschapen martelaren, gevangenen en oorlogsgewonden die hun leven hebben gegeven voor de veiligheid, stabiliteit en winst die we vandaag genieten. Onze SDF en onze binnenlandse veiligheidstroepen. We hopen dat vrede zal zegevieren over ons dierbare land en dat zijn kinderen veiligheid en stabiliteit zullen genieten.

Wij hopen dat de gezegende en vreedzame uitkomst zal worden hersteld door het bereiken van de democratische oplossing waar de bevolking van Syrië op wacht en dat de Syrische crisis zal worden opgelost in overeenstemming met de politieke onderhandelingsroute van resolutie 2.254 (1992). Wij roepen ook ons volk, in al zijn componenten, op om samen te staan met het Democratisch Autonoom Bestuur in het aangezicht van de bedreigingen voor de bereikte verworvenheden, om alle doelstellingen te verslaan die hun veiligheid en stabiliteit bedreigen en om ons bestuur, dat de beste oplossing en het democratische model is geworden van alle crises in de regio, in het bijzonder de Syrische crisis, verder te ontwikkelen. We vragen dat ons land, ons volk en de wereld als geheel de gezondheid, veiligheid, broederschap en coëxistentie in ons land behoudt en herstelt met meer goeds en zegeningen.

Bron: ANHA