DAANES: Rechtbank voor de bescherming van het sociaal contract

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië 

In Noord- en Oost-Syrië is deze week een wet aangenomen die de oprichting regelt van een rechtbank die het sociaal contract moet beschermen. Met de ratificatie van de wet door de Raad van Volkeren is de rechterlijke macht in het Democratisch Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (DAANES) versterkt. Dit vergroot ook het belang van het sociaal contract, omdat het nu wettelijk beschermd is en de wetgeving op basis van de “Rojava-grondwet” dus rechtstreeks door de rechterlijke macht wordt gecontroleerd.

De wet tot oprichting van de rechtbank voor de bescherming van het sociaal contract bestaat uit zeven paragrafen en elf artikelen. De wet regelt de hele institutionele structuur van het hof, van de organisatie tot het besluitvormingsmechanisme.

De wet tot oprichting van de rechtbank werd op 20 februari aangenomen | Foto: DAANES/handout

Op 12 december heeft de Algemene Vergadering van het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië een nieuw sociaal contract aangenomen. Dit was het resultaat van een lang proces aan de basis. Yasir al-Suleiman, plaatsvervangend covoorzitter van de Algemene Vergadering van het Autonoom Bestuur, las de 134 artikelen van het sociaal contract voor. Deze werden vervolgens opnieuw besproken en de oprichting van de rechtbank werd bekrachtigd.

Sinds 2021 werkt een comité bestaande uit vertegenwoordigers van het zelfbestuur, politieke partijen, vrouwen- en jongerenorganisaties en ngo’s uit het maatschappelijk middenveld aan de vernieuwing van het oude sociaal contract. De nieuwe versie beoogt niet alleen alle sociale componenten van Noord- en Oost-Syrië te beschermen, maar verwijst ook naar vernieuwingen op het gebied van economie, onderwijs en gezondheid. Het radicaal democratische raadssysteem is verankerd in het sociaal contract, net als het paradigma van vrouwenemancipatie en ecologie.