Dag van de Arbeid in Amed: De overwinning zal van ons zijn

  • Noord-Koerdistan

Massa’s mensen namen deel aan de Dag van de Arbeid- bijeenkomst in Amed (Tr. Diyarbakır) en eisten verandering van de bestaande orde om rechten en vrijheden te bereiken.

Een rally georganiseerd door het Platform voor Arbeid en Vrede vond plaats in Amed ter gelegenheid van 1 mei, de Internationale Dag van de Arbeid.

De politie liet de talrijke deelnemers in kleine groepen het Şêx Seîd-plein betreden, dat was afgesloten met hekken. In een verklaring die werd voorgelezen in verschillende talen door het organisatiecomité, werd benadrukt dat Turkije leed onder mega-inflatie en een kapitalistische economie die winst boven welzijn plaatste en mensen uitbuitte.

Deelnemers aan de bijeenkomst verwelkomden het plan van de Alliantie voor Arbeid en Vrede om de economie te transformeren. In haar verkiezingsmanifest roept de alliantie, die bestaat uit de HDP, Groen Links en de Arbeiderspartij (EMEP), op tot een economisch systeem waarin mensen op een humane manier werken en leven en tot een democratie die gebaseerd is op de heerschappij van het volk. De hoge kosten van levensonderhoud, lage lonen, werkloosheid en armoede worden door de alliantie genoemd als de meest dringende problemen op dit moment. Het verbeteren van de arbeids- en levensomstandigheden van de arbeiders en de onderdrukte massa’s van het volk is de belangrijkste zorg van de partijen.

Een verklaring van het Plaform voor Arbeid en Vrede  in Amed veroordeelde de onzekere werkomstandigheden van werknemers, de werkloosheid van vrouwen en het illegale werkleven dat gekenmerkt wordt door geweld, intimidatie en pesterijen, de hoge mate van “brain drain”, steeds toenemende prijsverhogingen, het beleid van patstelling met betrekking tot de Koerdische kwestie, handhaving van het systeem van uitbuiting, militaristische structuren die de belangen van de staat dienen, oprichting van een fascistische alliantie voor verkiezingen, beleid van ontkenning en vernietiging van de Koerden, misogynie, reactionisme, anti-vredesmentaliteit, afschaffing van de democratie, trusteesysteem, ontslagen, onrecht, militarisme, marteling, onmenselijke praktijken in gevangenissen en politieke genocideoperaties.

“Vandaag is niet de dag om te klagen, maar om deze orde te veranderen”, benadrukte de verklaring.

Na afloop beloofde Zeyyat Ceylan, de provinciale medevoorzitter van de HDP afdeling in Amed, dat 14 mei, wanneer de presidents- en parlementsverkiezingen zullen worden gehouden, zal worden omgezet in een dag van verzet en overwinning.

“We zullen volgend jaar de Dag van de Arbeid verwelkomen zonder de AKP-MHP-regering. De huidige mentaliteit van de staat is tegen werknemers en het gevoel van gemeenschap. Ze vallen de prestaties van de HDP aan en zetten honderden van onze vrienden in de gevangenis. Wat ze ook doen, we zullen hen op 14 mei verslaan. Ze vallen de samenleving onverminderd aan omdat ze er een hekel aan hebben. We zullen de AKP-MHP-regering ter verantwoording roepen voor vrede en vrijheid. Op 14 mei zullen we de weg vrijmaken voor een eerlijke vrede en deze onder leiding van de HDP en de Groen Linkse Partij presenteren aan onze moeders en ons volk. De overwinning zal van ons zijn”, zei Ceylan.