Dag van internationale solidariteit met de HDP op 13 maart

  • Brussel

De Democratische Volkspartij (HDP) bevindt zich op het hoogtepunt van jaren van politiek gemotiveerde procedures om de partij op te heffen. Het is de laatste fase van een rechtszaak die op 17 maart 2021 begon en gericht is tegen de op twee na grootste partij van Turkije, die een leidende rol zal spelen bij de komende verkiezingen, tenzij ze wordt verboden.

Verdediging van HDP in verbodszaak gepland voor 11 april

Onlangs had de HDP om uitstel van ten minste drie maanden gevraagd, maar het Grondwettelijk Hof besloot het slechts uit te stellen tot 11 april. Op die dag zullen de HDP-medevoorzitters een mondelinge verdediging houden voor het Turkse Grondwettelijk Hof. Daarna zal de rapporteur van het Grondwettelijk Hof een rapport opstellen over de juridische status van de partij en zal de door het Grondwettelijk Hof ingeleide procedure om de HDP te verbieden worden voortgezet.

Verbod op de HDP ter voorbereiding op de verkiezingen in Turkije

HDP-medeleider Mithat Sancar gaf op 20 maart 2021 een verklaring af op Halk TV, waarin hij wees op de samenwerking tussen de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) en haar coalitiepartner, de extreemrechtse Nationalistische Bewegingspartij (MHP), en zei dat ze plannen aan het maken waren voor de verkiezingen. Sancar verklaarde: “Deze regering kan de verkiezingen niet winnen door beloften aan het volk te doen. Ze is begonnen met het werken aan blauwdrukken, waarvan het belangrijkste onderdeel is om de HDP te elimineren. Ik had gehoopt dat de procureur-generaal ondanks alles deze procedure niet zou starten. Het is geen toeval dat deze aanvraag is ingediend op 17 maart, een dag voor het MHP-congres. Er zijn gesprekken geweest tussen MHP-leider Bahçeli en AKP-leider Erdoğan over de kwestie.”

Deze langetermijnberekening loont direct voor de officiële aankondiging van de verkiezingen in Turkije. Als de HDP zou worden verboden, zou de “koningsmaker” uit het democratische proces worden geëlimineerd.

Wat is het volgende?

Na de hoorzitting in april verzamelt een rapporteur de informatie en proceduredocumenten voor een speciaal verslag. Nadat het rapport was rondgedeeld aan de leden van het Hooggerechtshof, stelde de president van het Hof, Zühtü Arslan, een datum voor de hoorzitting vast. De leden van het Grondwettelijk Hof zullen op die dag bijeenkomen en beginnen met de beraadslaging over de motie om de HDP te verbieden. Het 15-koppige panel zal naar verwachting zijn beraadslagingen zonder onderbreking voortzetten totdat de beslissing is genomen.

451 HDP-politici worden bedreigd met een politiek verbod van vijf jaar

De HDP kan worden verboden met een meerderheid van 10 van de 15 aanwezige leden. Naast het verbod op de HDP wordt een politiek verbod van vijf jaar aangevraagd tegen 451 HDP-leden, waaronder de medevoorzitters, de gekozen parlementsleden en de leden van de partijraad.

Schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

De Europese vertegenwoordiging van de HDP eist dat deze politiek gemotiveerde procedure kort voor de verkiezingen niet leidt tot een partijverbod en wijst erop dat een verbod op de HDP opnieuw een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zou betekenen. Maar liefst zeven partijen uit de politieke traditie waarop de HDP steunt, zijn in het verleden stilgelegd, in alle gevallen in strijd met het EVRM door de Turkse autoriteiten. Een verbod op de HDP zou betekenen dat een partij die bij de laatste verkiezingen democratisch door miljoenen mensen is gekozen, niet meer kan deelnemen aan het politieke proces.

Massaprocessen, afzettingen en bezuinigingen op overheidsgelden

De HDP wordt ook geconfronteerd met andere systematische vormen van juridische repressie en criminalisering, zoals het zogenaamde Kobanê-proces, waarin wordt opgeroepen tot meer dan 10.000 jaar gevangenisstraf voor partijleden die protesteerden tegen dodelijke IS-aanvallen in 2014, en de afzetting van 59 van de 65 democratisch gekozen burgemeesters. Bovendien verzocht de HDP eerder dit jaar om de definitieve datum van de rechtbank voor een beslissing over het sluiten van de zaak uit te stellen tot na de verkiezingen, die worden verwacht in mei of juni 2023. Dit werd door de rechtbank afgewezen. Als gevolg hiervan bevroor het Grondwettelijk Hof op 5 januari 2023 – iets minder dan zes maanden voor de verwachte verkiezingsdatum – de bankrekeningen van de HDP en blokkeerde het zijn aandeel in de fondsen voor openbare campagnes. Op 9 maart deblokkeerde het Grondwettelijk Hof de rekeningen van de Democratische Volkspartij (HDP), waaraan staatssteun werd overgedragen.

Devriş Çimen: De HDP zal zich verzetten

De Europese commissaris van de HDP, Devriş Çimen, zei vrijdag in Brussel: “De gerechtelijke vrijgave van de rekeningen waarnaar staatsgelden worden overgemaakt, is positief, maar het is niet voldoende. Dit is het recht van de HDP, evenals het recht van alle andere partijen. Hetzelfde geldt voor de deelname van de HDP aan de politiek en dus aan de verkiezingen. Politieke machinaties, repressie, de uitholling van onze gemeenschappen, de gevangenneming van duizenden van onze leden, de opschorting van onze rekeningen, enz. zijn slechts enkele elementen van de systematische politiek van een autoritair regime dat de HDP, een belangrijke tegenstander, de mogelijkheid van politieke participatie wil ontnemen. De HDP zal zich hiertegen verzetten. Voor dit verzet heeft ze solidariteit en steun nodig. Daarom wordt iedereen die zich inzet voor democratie, mensenrechten en vrijheid opgeroepen om solidair te zijn met de HDP.”

Oproep tot solidariteit met de HDP op 13 maart

De HDP roept op tot internationale steun om Erdoğans politieke berekeningen en pogingen om de fundamentele rol van de HDP bij de verkiezingen te ondermijnen, tegen te gaan. De Europese vertegenwoordiging van de HDP roept op tot een internationale campagne op 13 maart om zich te verzetten tegen de antidemocratische koers van Erdoğan en om publieke solidariteit met de HDP te tonen. Deze datum is symbolisch gekozen om solidariteit te tonen een dag voor de aangekondigde datum voor de verdediging van de medevoorzitters. Ondanks het feit dat de recente beslissing van het Grondwettelijk Hof de datum heeft gewijzigd van 14 maart in 11 april, blijft 13 maart een dag van internationale solidariteit met de HDP.