De Alliantie voor Werk en Vrijheid stelt geen presidentskandidaat voor

  • Turkije

De Alliantie voor Werk en Vrijheid maakte haar standpunt over de presidentsverkiezingen op 14 mei bekend tijdens een persconferentie in het World Trade Center in Ankara. De Alliantie, die in september vorig jaar in Turkije werd opgericht, bestaande uit de Democratische Volkspartij (HDP), de Partij voor Sociale Vrijheid (TÖP), de Partij van de Arbeidersbeweging (EHP), de Federatie van Socialistische Raden (SMF) ), de Arbeiderspartij van Turkije (TİP) en de Arbeiderspartij (EMEP) laat weten dat het geen eigen kandidaat voor gaat dragen.

Naast de vertegenwoordigers van de alliantie namen ook vertegenwoordigers van de partijen van de werkgroep voor een Koerdische alliantie, waartoe ook de HDP behoort, deel aan de persconferentie. Het gezamenlijke besluit over de presidentsverkiezingen werd toegelicht door HDP-medevoorzitter Pervin Buldan.

Buldan zei: “Een van de meest kritieke verkiezingen in de geschiedenis van Turkije zal over minder dan twee maanden plaatsvinden. We bevinden ons op een historisch moment dat de toekomst van het land en de samenleving zal bepalen. Op de drempel van de tweede eeuw van de republiek wordt de 13e president van het land gekozen en wordt het parlement opnieuw samengesteld.

Het economische en sociale beleid dat de AKP-regering de afgelopen eenentwintig jaar heeft gevoerd, heeft grote schade aangericht in alle geledingen van de samenleving. Maatregelen die de vrijheid beperken, gebaseerd op onderdrukking en onrecht, kennen geen grenzen. De vele problemen, het gebrek aan oplossingen en de ernstige depressies die we ervaren, worden met de dag erger. De AKP/MHP-regering heeft het heden van de samenleving gestolen en bedreigt haar toekomst.

Deze politieke macht, die als een nachtmerrie op het land is neergedaald, heeft de eenmansheerschappij uitgebreid tot elke centimeter van het land, gebruikmakend van allerlei overheersingspraktijken. Het presidentiële regeringssysteem is adembenemend voor de bevolking van Turkije.

“We zullen op 15 mei vol hoop wakker worden”

Wat Turkije het meest nodig heeft, is een echte en sterke democratie gebaseerd op de soevereiniteit van het volk. Wij willen een orde waarin universele rechten en vrijheden worden erkend en grondwettelijk worden gegarandeerd, waarin democratische rechtsbeginselen prevaleren en sociale en economische rechten tot leven worden gewekt. Dit doel kan niet worden bereikt zonder een sterke lokale democratie waarin lokale participatiemechanismen werken.

Als land en samenleving zullen we hoopvol wakker worden op de ochtend van 15 mei. De dagen dat de krachten die democratische verandering teweeg zullen brengen de meerderheid in het parlement winnen, dat het parlement wordt gezien als de essentiële wil voor een democratische en vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie, dat alle betrokken partijen een vrije discussie hebben over de as van een transparant dialoog en waarop de burgers zullen bouwen aan een toekomst van gelijkheid, vrijheid en vrede zijn het verlangen en de eis van alle mensen met een geweten.

“Spreekbuis voor de eisen van de arbeiders en alle onderdrukten”

De Alliantie voor Werk en Vrijheid is de spreekbuis voor de eisen van de arbeiders en alle onderdrukten. Het is de kracht van democratische verandering en de wil om te bouwen. Het is de enige vertegenwoordiger en waarborger van de rechten van onze volkeren. Het is het adres van de strijd tegen de overexploitatie van de natuur. Het is de garantie voor het vrije leven van jongeren. Het is de sleutel tot de toekomst en democratisering van Turkije.

“Zodat vrouwen gelijke rechten en vrijheid hebben op alle gebieden van het leven”

Als Alliantie voor Werk en Vrijheid bouwen we aan een vrij leven voor vrouwen. We zullen nooit toestaan ​​dat vrouwen worden genegeerd. Wij staan ​​garant voor een toekomst waarin vrouwen gelijke rechten en vrijheid hebben op alle gebieden van het leven. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat vrouwen in de politiek worden vertegenwoordigd volgens het beginsel van gelijke rechten. Ons bondgenootschap zal het Verdrag van Istanbul opnieuw invoeren en krachtig strijden om ervoor te zorgen dat alle prestaties van vrouwen grondwettelijk worden gegarandeerd.

“De weg naar democratisering in Turkije”

En we zijn vastbesloten, met onze decennialange strijd, ervaring en wijsheid, om de dagen te bereiken waarop de democratische soevereiniteit van de volkeren van Turkije zal worden gevestigd.

De weg naar democratisering van Turkije is dat degenen die aandringen op banen, gerechtigheid en vrede en die democratische verandering en transformatie zullen bewerkstelligen, namelijk wij, aanzienlijke macht krijgen in het Parlement. Wij zijn het echte alternatief voor onze mensen die klem zitten tussen het eenmanssysteem en de restauratie.

Bij de presidentsverkiezingen zullen we onze historische verantwoordelijkheid tegen een eenmansregering vervullen. Voor de realisatie van democratie, fundamentele rechten en vrijheden en sociale rechtvaardigheid in het land, zijn we vastbesloten om degenen die verantwoordelijk zijn voor de grote vernietiging en de regering die een heerschappij heeft gehandhaafd die is gebaseerd op armoede, corruptie, plundering en winst, ter verantwoording te roepen.

‘We zullen geen presidentskandidaat opstellen’

Om deze redenen kondigen we aan het publiek aan dat we geen enkele kandidaat zullen voordragen bij de presidentsverkiezingen. Ons primaire doel en reden voor strijd is het creëren van een politiek klimaat waarin de werk- en levensomstandigheden van mensen worden verbeterd, rechtvaardigheid in het openbaar bestuur, gendergelijkheid, respect voor de natuur, vrij leven voor jongeren, een vreedzaam buitenlands beleid, een onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke macht, en bevrijde identiteiten, en vooral, een democratische grondwet die dit alles belichaamt.

Turkije heeft geen confrontatie nodig, maar verzoening door het gebruik van gezond verstand; het moet blijvende, realistische en inclusieve oplossingen vinden voor onze sociale en politieke problemen. Wie de samenleving polariseert, spanningen creëert, onrust aanwakkert door interne en externe vijanden te creëren en de eisen en wensen van miljoenen burgers negeert, maakt geen kans om te winnen.

De weg naar een gemeenschappelijke toekomst en de opbouw van politieke democratie loopt door gemeenschappelijke strijd en hoop, door gedurfde stappen naar een nieuw leven, en door resolute verdediging en implementatie van beleid dat beantwoordt aan de verlangens en behoeften van de samenleving. Moge dit pad vrij en gemakkelijk zijn voor ons allemaal.”