De campagne ‘Vrijheid voor Öcalan: Een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie” campagne roept het CPT op tot actie

Turkije heeft een nieuw verbod van zes maanden ingesteld op het bezoeken van Abdullah Öcalan door een advocaat, waarmee 38 maanden isolatie in de İmrali-gevangenis in de Zee van Marmara wordt voortgezet.

De Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan, die onder absolute isolatie wordt gehouden op  gevangeniseiland İmralı , heeft niets meer van zich laten horen sinds zijn (door onbekende reden)  onderbroken telefoongesprek met zijn broer Mehmet Öcalan op 25 maart 2021. Öcalan werd voor het laatst verboden om zijn advocaten te zien voor 6 maanden op 31 oktober 2023.

Het is gebleken dat Abdullah Öcalan en zijn medegevangenen in İmralı, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş en Hamili Yıldırım, een nieuw verbod van 6 maanden hebben gekregen op het bezoeken van advocaten. De advocaten kwamen achter het verbod nadat ze een aanvraag hadden ingediend bij de gerechtelijke autoriteiten met een verzoek voor een ontmoeting met hun cliënten in İmralı.

De ‘Freedom for Öcalan: A Political Solution to the Kurdish Question’ Campaign (Vrijheid voor Öcalan: Een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie) heeft een verklaring uitgebracht waarin het Europees Comité ter voorkoming van foltering of onterende behandeling (CPT), een orgaan van de Raad van Europa (RvE), wordt opgeroepen om zijn plicht te vervullen om de mensenrechten en fundamentele vrijheden te handhaven.

In de verklaring wordt opgemerkt dat de Koerdische PKK-leider Abdullah Ocalan een burger is van een lidstaat van de Raad van Europa die al 25 jaar van zijn mensenrechten is beroofd in een Turkse gevangenis, waaronder, gedurende de laatste drie jaar, het recht om zijn advocaten te zien en met zijn familie te spreken.

Op 3 mei ontvingen de advocaten van Öcalan opnieuw een toegangsverbod voor hun cliënt, die wordt vastgehouden op het Turkse eiland İmralı, een zwaar beveiligde gevangenis, waar hij al 38 maanden in absolute eenzame opsluiting zit, wat in strijd is met het internationaal humanitair recht. De herhaalde verboden opgelegd door de Turkse gevangenis administratie worden beschouwd als willekeurig en beroepen worden routinematig afgewezen.

Öcalan heeft sinds een kort telefoongesprek met zijn broer op 25 maart 2002 niets meer van zich laten horen. Ondanks voortdurende bezorgdheid over zijn welzijn hebben Öcalan en drie andere gevangenen, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş en Hamili Yıldırım, nog eens zes maanden geen bezoek van advocaten mogen ontvangen.

Advocaten van Asrin Advocatenkantoor hebben een verzoek ingediend bij de 2e Executierechter van Bursa om ontmoetingen met hun cliënten mogelijk te maken. Ze verklaren: “Op 3 mei werden we geïnformeerd over een nieuw verbod van zes maanden op bezoeken van advocaten voor onze cliënten”. Er werd geen reden gegeven voor de beslissing.

De beroepen zijn afgewezen en de advocaten zijn van plan om hun zaak voor te leggen aan het Constitutionele Hof van Turkije. Dit laatste verbod is de 13e keer in de afgelopen acht jaar dat Öcalan de toegang tot zijn advocaten is ontzegd. Sinds februari 2018 zijn deze verboden elke zes maanden verlengd. Soortgelijke beperkingen verhinderen ook familiebezoeken.

De Campagne voor de Vrijheid van Öcalan werd in oktober 2023 gelanceerd in een wereldwijde poging om de aandacht te vestigen op de onderdrukking van alle vier Koerdische regio’s, die worden verdeeld door de grenzen van Turkije, Syrië, Irak en Iran. De campagne is gericht op het veiligstellen van de rechten van Öcalan, om zijn advocaten en familie te ontmoeten en om zijn vrijlating te bewerkstelligen, zodat hij kan bijdragen aan het zoeken naar een rechtvaardige en democratische politieke oplossing voor het langdurige Turks-Koerdische conflict, dat belangrijke implicaties heeft voor de regionale veiligheid.

Het CPT verliest zijn geloofwaardigheid

De druk op het Comité ter voorkoming van foltering van de Raad van Europa is toegenomen om concrete stappen te ondernemen om een einde te maken aan de onmenselijke isolatiepraktijken in Turkse gevangenissen, in het bijzonder met betrekking tot de behandeling van Öcalan, die door miljoenen Koerden wordt beschouwd als hun legitieme politieke leider en de sleutel tot het hervatten van de vredesbesprekingen tussen de Turkse staat en de Koerdische krachten.

Het CPT heeft inspecties uitgevoerd in İmralı, maar heeft geen rapport gepubliceerd over de omstandigheden in de gevangenis en het welzijn van Öcalan of de drie andere gevangenen op het eiland. De geheimzinnigheid rond de omstandigheden in de gevangenis van İmralı staat in schril contrast met de normen van transparantie in andere gevangenissen. Hoewel de regels van het CPT geen publicatie van een rapport toestaan zonder toestemming van de betrokken staat (in dit geval Turkije), hebben ze wel de mogelijkheid om een verklaring af te leggen wanneer hun advies niet is opgevolgd.

In de verklaring van de internationale campagne ‘Freedom for Öcalan: Een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie’:

  • Wij veroordelen de onrechtvaardige en illegale beperkingen van de toegang van Öcalan tot zijn advocaten en zijn recht op communicatie. De langdurige isolatie en ontzegging van fundamentele mensenrechten aan de heer Öcalan is onaanvaardbaar en in strijd met het internationaal humanitair recht.
  • We doen opnieuw een beroep op het Europees Comité ter voorkoming van foltering of vernederende behandeling (CPT), een orgaan van de Raad van Europa (RvE), om zijn plicht te vervullen om de mensenrechten en fundamentele vrijheden te handhaven door een delegatie naar het eiland İmralı te sturen om Öcalan te ontmoeten en zijn gezondheid te beoordelen.
  • We dringen er bij Turkije op aan om zijn familie en advocaten toe te staan hem te bezoeken, zoals bepaald door de verplichtingen van de Raad van Europa (RvE) en het CPT.
  • De willekeurige verboden op bezoeken van advocaten en communicatie met familieleden moeten worden opgeheven om ervoor te zorgen dat Öcalans rechten worden gerespecteerd.
  • Het stilzwijgen van het CPT tegenover dit isolement maakt hen in feite medeplichtig aan het Turkse beleid van isolement, marteling en mishandeling van Öcalan, Een beter alternatief is druk uitoefenen op Turkije om terug te keren naar de onderhandelingstafel met de leider van het Koerdische volk, Abdullah Öcalan, die bemiddelde in een dialoogproces in 2013-2015, dat eenzijdig werd beëindigd door Erdogan. Dit proces werd internationaal verwelkomd en de heropleving ervan zou Turkije stabiliseren door de Koerdische kwestie op te lossen.

Bron: ANF