De curator van de gemeente Van neemt familieleden van AKP- en MHP-leidinggevenden in dienst

  • Noord-Koerdistan

De gemeente Van, dat wordt bestuurd door een door de staat aangestelde curator, rekruteerde 60 mensen en ze waren allemaal familieleden van AKP- en MHP-leidinggevenden.

De gemeente Van maakte de afgelopen maanden bekend dat 60 mensen via een examen zouden worden aangeworven. Volgens de resultaten van het interview stonden 55 mensen op de shortlist van 110 mensen.

Geen van degenen die alle tijdens het interview gestelde vragen beantwoordden, kon echter een plaats op de lijst vinden. Het bleek dat bijna alle personen op de lijst familieleden waren van AKP-MHP-bestuurders en afdelingshoofden van de burgemeester. Sommigen van hen werden aangenomen terwijl ze het examen niet hadden gehaald.