De dood van Hogir A. – Fatale onverantwoordelijkheid van de Duitse autoriteiten

  • Duitsland

Op 4 november werd het zwaar verminkte lichaam van Hogir A., een Koerdische man uit de Noord-Koerdische stad Qoser (tr. Kızıltepe), hangend gevonden achter de sporthal van het vluchtelingenkamp Kusel. Hogir A. zou over een paar dagen 25 jaar oud zijn geworden. Zowel zijn leven als zijn dood onthullen een systeem van verwaarlozing en onderdrukking waaraan mensen die bescherming zoeken in Duitsland worden blootgesteld.

Klachten genegeerd en afgewezen

Hogir A. vluchtte op 13 februari 2023 om politieke redenen naar Duitsland en werd opgevangen in het “Opvangcentrum voor asielzoekers” in Kusel, ongeveer 40 kilometer van Kaiserslautern. Deze opvangcentra bevinden zich meestal op geïsoleerde locaties. In Kusel zijn ongeveer 800 mensen ondergebracht in een voormalige kazerne met bijbehorende gymzaal in een aangrenzend bosrijk gebied. De accommodatie in Kusel wordt beheerd door de Serco-groep, een van ‘s werelds grootste profiteurs op het gebied van accommodatie. Serco heeft herhaaldelijk het internationale nieuws gehaald vanwege de slechte omstandigheden en zelfs een reeks zelfmoorden en zelfbeschadigingen in zijn opvanghuizen. Hogir A. klaagde herhaaldelijk over de omstandigheden in het opvangcentrum in Kusel en in het bijzonder over psychologische stress en herhaalde kamerverplaatsingen in de massa-accommodatie. Hij maakte melding van intimidatie en mishandeling door beveiligingspersoneel.Vertalers weigerden blijkbaar Hogir’s klachten door te geven aan de leiding van het centrum omdat zijn verklaringen de reputatie van het centrum zouden schaden.Zijn vader vertelt dat de vertalers hem vertelden dat het centrum niet door zijn naam in het slijk moest worden gehaald.Hogir antwoordde: “Jullie zijn verantwoordelijk als er iets met mij gebeurt.”De medewerkers van het opvangcentrum reageerden op dezelfde manier op de klachten van Hogir. Uit personeelsadvertenties voor AfA-Kusel blijkt dat zij ook tot de Serco groep behoren.

Genegeerd door de BAMF

Zijn vraag om hulp werd echter niet alleen genegeerd door het opvangcentrum, maar ook door het federaal bureau voor vluchtelingen en migratie (BAMF). De BAMF nam niet de moeite om zijn petitie te vertalen, waarin hij in het Turks rapporteerde over de slechte omstandigheden en de daaruit voortvloeiende gezondheidsklachten, bedreigingen en pesterijen. Nadat hij de petitie in het Duits had verstuurd, beantwoordde de BAMF zijn vraag om hulp met een standaard e-mail met een link naar het cryptische organigram van de verantwoordelijkheden in de deelstaten. Hogir liet zich niet afschrikken en probeerde op verschillende plaatsen opnieuw en opnieuw zijn klacht in te dienen. Het enige resultaat was echter dat de bedreigingen van de medewerkers massaler werden. Ze beweerden onder andere dat zijn klachten een negatieve invloed konden hebben op zijn asielprocedure. Ook had hij herhaaldelijk contact met zijn vader in Qoser, totdat Hogir op een dag niet meer te bereiken was.

Geen zoektocht naar Hogir

Zijn telefoon zou sinds 11 oktober niet meer actief zijn. Hogir’s broer, die in Oostenrijk woont, had daarom meerdere malen contact opgenomen met de politie in Kusel en Kaiserslautern en hen gevraagd Hogir A. te zoeken. De politie zei dat ze noch via bekenden noch via de sociale dienst in contact konden komen met Hogir A.. Hogir bleef vermist, hij werd voor het laatst gezien in een supermarkt op 11 oktober. Toen zijn lichaam op 4 november werd gevonden, moet Hogir al lange tijd dood zijn geweest. Door de ernstige ontbinding kon hij alleen geïdentificeerd worden aan de hand van een tatoeage.

Onverantwoordelijkheid ook na de dood van Hogir A.

De acties van de politie en het opvangcentrum roepen vragen op. Hoewel de politie zogenaamd op zoek was naar Hogir A., was er duidelijk geen aangifte van vermissing gedaan. Deze aangifte had gedaan moeten worden door het opvangcentrum en de immigratiedienst. Daarna had er officieel naar hem gezocht moeten worden. In het reglement van het opvangcentrum staat: “Als mensen langer dan drie dagen afwezig zijn van het opvangcentrum zonder ‘toestemming om te vertrekken’, worden ze beschouwd als ‘afwezig’ en moeten ze worden gemeld bij de immigratiedienst.”De vreemdelingendienst had dan de politie moeten verwittigen. De politie had dan een klopjacht moeten starten. De accommodatie bevestigde aan dagblad “ND” dat de melding van Hogir A.’s “onderduiken” volgens de regels was verstuurd, maar een woordvoerster weigerde te zeggen of deze vervolgens door de immigratieautoriteiten was doorgestuurd naar de politie, onder verwijzing naar het lopende onderzoek.

Bünger: “Schokkend georganiseerde onverantwoordelijkheid”

De plaats waar het lichaam werd gevonden roept nog een ander vraagteken op. Volgens de autopsie zou de dood “door ophanging” op zijn vroegst hebben plaatsgevonden op 17 oktober. Het lichaam moet veertien dagen hebben gehangen in het bos achter de gymzaal van het kamp, dat toen overbevolkt was met 981 mensen. Dit roept vragen op vanwege de toegankelijkheid van de plek en de sterke geur van het lichaam. De Koerdische koepelorganisatie FED-GEL, die de zaak ook onderzoekt, heeft gesproken met bewoners van de accommodatie, die zeiden dat het onmogelijk was dat het lichaam daar zo lang had gehangen. Tot nu toe gaat de politie uit van zelfmoord, hoewel het toxicologisch rapport nog op zich laat wachten. Zeker is echter dat dit een geval is van fatale onverantwoordelijkheid van de Duitse autoriteiten.

Clara-Anne Bünger, woordvoerder vluchtelingenbeleid van de linkse parlementaire fractie, roept op tot opheldering en zegt dat elke dood even goed onderzocht moet worden, ongeacht de herkomst van de overledene. Bünger legt uit: “Wat vooral schokkend is aan de dood van Hogir A. is de georganiseerde onverantwoordelijkheid die eruit spreekt. Toen hij werd lastiggevallen door de bewakers, wilde niemand er iets over horen. Toen hij verdween, gaf niemand erom.”