De ‘Grote Vrijheidsmars’ in Noord-Koerdistan duurt voort: ‘Open nu de poorten van İmralı’

  • Noord-Koerdistan

Democratische massaorganisaties en verschillende instellingen wereldwijd organiseren tussen 1 en 15 februari een ‘Grote Vrijheidsmars’ om de fysieke vrijheid van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan te eisen. De mars is gisteren van start gegaan vanuit de Koerdische provincies Kars en Van met de deelname van tientallen mensenrechtenactivisten en politici.

De mars vindt plaats in het kader van actiedagen tot 15 februari, waarbij in verschillende steden demonstraties, volksbijeenkomsten en herdenkingsevenementen zullen plaatsvinden. 15 februari is de dag van de gevangenneming van Abdullah Öcalan als gevolg van een internationale samenzwering in Kenia in 1999, toen hij werd overgedragen aan Turkije en sindsdien wordt vastgehouden onder een verzwaard isolatiesysteem.

Een groep politici en vertegenwoordigers van NGO’s die de actie vanuit Van startten, zetten hun mars vandaag voort in de provincie Hakkari. Na een bezoek aan Şemdinli trok de groep naar Yüksekova, waar ze werden opgewacht door een grote menigte bij de ingang van de stad. Er werd een demonstratiemars gehouden naar het partijgebouw, waar een volksbijeenkomst werd gehouden. Zeki Irmez afgevaardigde van de DEM-partij  zei hier: “We zijn vastbesloten om het isolement van Imrali te doorbreken met onze vrijheidsmars.”

DBP-voorzitter Keskin Bayındır hield een toespraak waarin hij verwees naar het langdurige verzet van de mensen van Gever en de achtergrond van de actiedagen toelichtte: “De imperialistische machten hebben alleen dood, bloedbad en uitbuiting op hun programma staan voor de volkeren van de vier delen van Koerdistan en het Midden-Oosten. Door de heer Öcalan en de Koerdische beweging te isoleren, willen ze de hoop op een nieuw en vrij leven laten verdwijnen.”

Bayındır zei dat ze de mars begonnen in een moeilijk proces: “Onze mars is voor het Koerdische volk en andere volkeren die vrijheid willen. Deze oorlog zal altijd doorgaan totdat het isolement in İmralı is doorbroken en de vrijheidsvoorwaarden van de heer Öcalan zijn gewaarborgd. De Koerdische kwestie moet worden opgelost door middel van onderhandelingen en de heer Öcalan is de contactpersoon hiervoor. Hij is niet ver weg, hij is op Imrali. De poorten van Imrali moeten worden geopend.”

Bayındır’s toespraak werd herhaaldelijk onderbroken door het scanderen van de slogan “Bijî Serok Apo” (Lang leve leider Öcalan) door de aanwezigen.

Şoreş Diri mede-burgemeesterskandidaat voor Yüksekova, wees erop dat ze in actie zullen komen totdat het isolement is opgeheven en zei: “We zullen dit isolement samen doorbreken. Vandaag de dag zijn niet alleen İmralı maar ook onze steden geïsoleerd. De Vrijheidsmars zal zijn doel bereiken.”

De andere mede-burgemeesterskandidaat, Şadiye Kırmızıgül, zei: “Al onze mensen moeten aan deze mars deelnemen. Genoeg is genoeg, alle volkeren in het Midden-Oosten worden geïsoleerd. Mensen willen vrede.”

Ercan Sevmez en Filiz Saygı, districtsco-voorzitters van de DEM Partij in Gever begroetten de demonstranten ook.

Vredesmoeder Gülbeyaz Mıhçi riep alle volkeren op om zich uit te spreken tegen het verergerde isolement.

Aan de andere kant verliet de groep die gisteren de mars vanuit Kars begon ‘s ochtends de stad en ging naar de stad Dağpınar in het district Digor.

In een toespraak hier wees DBP-medevoorzitter Çiğdem Kılıçgün Uçar op de impasse in de Koerdische kwestie en zei: “We weten dat deze staatspolitiek die al een eeuw aan de gang is, geen resultaten heeft opgeleverd.
Dat weet de staat maar al te goed. Met deze vrijheidsmars laten we zien dat een democratische oplossing voor de Koerdische kwestie mogelijk is en dat de heer Öcalan de gesprekspartner is.”De groep reisde vervolgens naar het district Digor. Ömer Öcalan, parlementslid voor de DEM-partij, herdacht de slachtoffers van het bloedbad in Digor. Ömer Öcalan vestigde de aandacht op de isolatie in İmralı en zei: “Alle rechten van de heer Öcalan zijn met voeten getreden. Daarom zijn we hier en ons doel is om het isolement op te heffen en de Koerdische kwestie op te lossen, waarvoor de enige gesprekspartner de heer Öcalan is. Onze strijd zal doorgaan tot hij vrij is. Onze positie is legitiem. Jullie zijn degenen die niet legitiem zijn, die de wet niet erkennen, die vervolgen. Volg uw wetten en ga ons uit de weg. Iedereen is getuige van jullie onderdrukking. De mensen van Digor weten van de bijeenkomst die Öcalan hier heeft gehouden. Digor heeft zijn leven gegeven in de moeilijkste dagen, maar heeft zijn hoofd niet gebogen.”

Ömer Öcalan vervolgde: “We willen dat niemand meer sterft en we willen een eervolle vrede. Alleen de heer Öcalan kan voor deze vrede zorgen. Ons volk is zich van alles bewust. We zullen blijven marcheren voor ons volk en onze leider. Open nu de poorten van İmralı. Laat dit land veranderen in een rozentuin.”

Na de verklaring liep de groep door het centrum van de wijk onder het scanderen van slogans die het verzet van Öcalan en de politieke gevangenen die in hongerstaking zijn voor zijn vrijheid begroetten.

Mensen in de wijk omhelsden de groep met applaus en leuzen. Na de één uur durende mars werden anjers achtergelaten op de plaats waar het bloedbad van Digor plaatsvond.

Bron: ANF