De milieudienst van Kobanê start twee projecten voor de productie van organische meststoffen

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De milieudienst van Kobanê is gestart met twee projecten voor de productie van organische meststoffen om het gebruik van chemische meststoffen te verminderen die een negatieve invloed hebben op de bodem, het milieu, mensen en dieren doordat ze afvloeien en het grondwater en het omliggende land verontreinigen.

De twee projecten zijn gericht op het gebruik van wormen en landbouwafval om organische meststof te produceren. Journalist Norşîn Abdi van NuJINHA sprak met Şiraz Haci, milieuingenieur van de Kobanê Milieuautoriteit, over de rol van de autoriteit bij het beschermen van de ecologische integriteit.

Milieubescherming is een van onze belangrijkste doelen

“Milieubescherming is een van onze belangrijkste doelen. De milieuautoriteit van Kobanê zet zich in om meer groen te creëren en het milieu te beschermen. Het milieu is negatief beïnvloed door het gebrek aan neerslag in de afgelopen jaren,” vertelde ze.

In de regio zijn er twee kwekerijen: Mashta Nour Kwekerij Tuin en Rojnik Kwekerij Tuin. “Zij spelen hun rol in het verhogen van de neerslag in de regio. We voeren veel activiteiten uit om het milieu te beschermen, zoals het planten van bomen en het lanceren van bewustwordingscampagnes. We hebben bijvoorbeeld een campagne gelanceerd met de naam ‘Elke boom is een thuis’ om de groene ruimte te vergroten. Als onderdeel van onze campagne op 4 april werden meer dan tienduizend bomen geplant.”

Twee projecten voor de productie van organische mest

De overheid is maanden geleden begonnen met twee projecten voor de productie van organische meststoffen. “Een van de projecten is gericht op de productie van organische meststoffen met behulp van landbouwafval. We gebruiken hout-, planten-, bodem- en dierlijk afval om organische meststof te produceren. We fermenteren het mengsel een tijdje. Daarna hebben we veengrond. Deze grond is goed voor het kweken van planten en bomen. Dit project is het eerste project dat gestart is in de Eufraatregio om organische meststof te produceren.”

Bodemvruchtbaarheid wordt verder verbeterd

Het tweede project van de autoriteit is het produceren van organische mest met behulp van wormen. Şiraz Haci zei over dit project: “Dit project heeft als doel om regenwormen te gebruiken om organische meststof te produceren. Het is het proces waarbij regenwormen organisch afval omzetten in wormengiet, het vruchtbare afvalproduct van regenwormen. We hebben vijfduizend wormen per vierkante meter nodig. Wormen voeden zich het snelst bij een temperatuur van 15-25 °C. Het hele proces, van ei-opname tot ei-afzetting, duurt ongeveer drie maanden. Een vochtig oppervlak is nodig om zuurstof op te nemen en kooldioxide af te geven. De huid van een worm wordt beschermd door een dunne cuticula en vochtig gehouden door een slijmerig slijm. Hierdoor kan de worm de benodigde zuurstof opnemen en kooldioxide uitscheiden. Regenwormen zorgen ervoor dat de vruchtbaarheid van de bodem verder verbetert.”

Şiraz Hacı sprak ook over de schadelijke effecten van kunstmest.
“Kunstmest is erg duur en het gebruik van kunstmest heeft een negatief effect op de bodem, het milieu, mensen en dieren. Het doel van de projecten is om het gebruik van kunstmest te verminderen en de vruchtbaarheid van de bodem te verhogen.”