De Raad van Families van Martelaren in de Eufraatregio steunt de wereldwijde campagne “Vrijheid voor Öcalan”

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De Raad van families van martelaren in de Eufraatregio in Noordoost-Syrië heeft zijn steun betuigd aan de internationale campagne die op 10 oktober van start is gegaan en waarin wordt gevraagd om “de vrijlating van Abdullah Öcalan en een politieke oplossing voor het Koerdische vraagstuk”. De campagne, die op 10 oktober gelijktijdig van start ging op meer dan honderd plaatsen over de hele wereld, verenigt sociale bewegingen, politieke partijen, gemeenten, vakbonden, activisten, intellectuelen en miljoenen Koerden en mensen die solidair zijn met de Koerdische bevrijdingsstrijd wereldwijd rond een gemeenschappelijk doel: de deelname van Abdullah Öcalan aan een dialoog voor een rechtvaardige en democratische politieke oplossing voor de Koerdische kwestie in Turkije, die al meer dan een eeuw onopgelost blijft.

In een persverklaring in Kobanê op donderdag verklaarde de Raad bereid te zijn tot elke activiteit om de vrijheid van Abdullah Öcalan te verzekeren.

De verklaring die werd voorgelezen door de broer van martelaar Baran Dogan, Mezlûm Nebî, stelde dat “de strikte isolatie door de Turkse staat, die Abdullah Öcalan onderwerpt aan willekeurige disciplinaire maatregelen, in strijd is met het internationaal recht.”

De Raad wees erop dat praktische stappen moeten worden ondernomen om de internationale campagne uit te breiden.

De Raad beloofde de strijd op te voeren om ervoor te zorgen dat de Koerdische leider Abdullah Öcalan zijn vrijheid krijgt en dat er een rechtvaardige oplossing wordt gevonden voor de Koerdische kwestie.