De Syrische Democratische Raad en de Syrische Nationale Alliantie bereiken akkoord over een gezamenlijk plan

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De Syrische Democratische Raad en de Syrische Nationale Alliantie hielden vandaag een persconferentie na een reeks bezoeken aan Noord- en Oost-Syrië op 27 december 2022.

MSD-medevoorzitter Emine Omer en de secretaris-generaal van de Syrische Nationale Alliantie, Aram El Domani, hielden toespraken tijdens de bijeenkomst in het kantoor van het Rojava Strategic Research Center in Qamishlo.

Emine Omer zei dat ze veel kwesties bespraken die alle Syriërs aangaan. Ze zei dat ze ook de bedreigingen van Turkije tegen de regio, de belangen en het doel ervan bespraken, evenals de misdaden begaan in Syrië, demografische veranderingen en de terugkeer van vluchtelingen: “We bespraken de toenadering tussen Turkije en Syrië, bemiddeld door Rusland, en het gevaar van deze toenadering voor de veiligheid en stabiliteit van de regio. We bespraken de pogingen die een oplossing voor de Syrische crisis in de weg staan en hoe een politieke oplossing kan worden bereikt. We spraken ook over inspanningen die een politieke oplossing zoeken in overeenstemming met VN-resolutie 2254.”

Omer voegde eraan toe: “Er zijn veel gemeenschappelijke punten tussen de MSD en de Syrische Nationale Alliantie. Deze punten gaan we in de volgende fase in de praktijk brengen.”

‘We hebben veel gemeenschappelijke doelen’

De secretaris-generaal van de Syrische Nationale Alliantie, Aram El Domani, prees de ervaring van het autonome bestuur van Noord- en Oost-Syrië. Hij verklaarde: “De ontmoeting tussen de MSD en de Syrische Nationale Alliantie kwam na verschillende ontmoetingen in Washington en Europa. We hebben veel gemeenschappelijke doelen. Dit bezoek vond ook plaats om de werkwijze van het burgerlijk bestuur te leren kennen. Deze ervaring in Noord- en Oost-Syrië is belangrijk voor het bieden van service, veiligheid en stabiliteit in heel Syrië.”

El Domani benadrukte dat het gemeenschappelijke doel is om een einde te maken aan het lijden van het Syrische volk. Hij stelde dat het Syrische volk momenteel met veel obstakels wordt geconfronteerd en dat staten misbruik maken van de bestaande problemen na VN-resolutie 2254, de Astana-bijeenkomsten en de aanvallen op de ‘gedemilitariseerde zones’.

El Domani merkte op dat als gevolg van al deze ontwikkelingen demografische veranderingen plaatsvonden in Syrië, de zuidelijke regio’s werden overgedragen aan de Syrische centrale regering en mensen migreerden naar het noorden van Syrië. Hij zei: “Bovendien voerde de binnenvallende Turkse staat talloze militaire aanvallen uit op Noord- en Oost-Syrië. Duizenden van onze burgers raakten ontheemd als gevolg van de aanslagen. Afrin is daar een voorbeeld van.”

El Domani bedankte de MSD voor het vinden van een gemeenschappelijke vorm onder nationale democratische krachten om een politieke oplossing en democratische verandering in Syrië te bereiken.