“De visie van de AKP op vrouwen is als een horrorfilm”

  • Turkije

Met de ontwerpwet die door het Turkse parlement is aangenomen, kunnen mensen die misdaden hebben gepleegd tegen vrouwen en kinderen worden vrijgelaten vanwege een “goede sociale prognose”. In een interview met ANF Nieuwsagentschap  sprak Beritan Güneş, een parlementslid van de Groene Linkse Partij (YSP), over de achtergrond en gevolgen van de nieuwe wet. Het parlementslid ziet de wet in de context van een frontale aanval van het AKP/MHP-regime op vrouwenrechten en kondigt parlementair en maatschappelijk verzet aan.

“AKP-regime decriminaliseert de facto geweld tegen vrouwen”

Güneş onderstreepte dat de AKP-regering de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wil verdiepen in plaats van uitbannen: “Sinds het bestaan van de beschaving hebben mensen een verscheidenheid aan mondelinge en schriftelijke regels gehad om het sociale leven te organiseren en misdaden en handelingen die misdaden kunnen vormen te voorkomen. Vandaag de dag hebben we in Turkije echter te maken met een rechtssysteem dat afwijkt van dit historische doel. Concreet betekent dit dat de AKP-regering geweld tegen vrouwen helaas niet wil voorkomen. Integendeel, door er niets aan te doen, decriminaliseert ze deze daden de facto.

In de huidige wetten en hun uitvoering blijven de straffen voor plegers van geweld tegen vrouwen op een symbolisch niveau. Dit geldt vooral als rekening wordt gehouden met strafvermindering vanwege een ‘goede sociale prognose’ door de rechtbanken. Dit betekent dat de AKP-regering het geweld bewust laat escaleren in plaats van het te voorkomen. Genderongelijkheid wordt bewust verdiept in plaats van verminderd en discriminatie van vrouwen wordt vergroot in plaats van geminimaliseerd.”

“Vrouwen moeten worden geobjectiveerd”

Güneş ziet dit ook bevestigd in de stijgende aantallen geweld tegen vrouwen en vrouwenmoorden onder de AKP-regering. Ze beschreef: “We hebben te maken met het meest extreemrechtse en vrouwenhatende parlement in de geschiedenis van Turkije. We mogen niet vergeten dat de alliantie die gebouwd is op vrouwenhaat de meerderheid heeft in het parlement. De leden van deze alliantie zijn verenigd in hun afwijzing van het Verdrag van Istanbul, het recht op alimentatie, gemengd onderwijs op scholen, wet nr. 6284 en in hun voornemen om vrouwen uit openbare ruimten te verwijderen en thuis op te sluiten. Ze zien vrouwen als objecten die door mannen moeten worden bediend. Dit alles en het beleid van straffeloosheid zorgen ervoor dat vrouwenmoorden en geweld tegen vrouwen met de dag toenemen.”

“De Handhavingswet is in strijd met de Grondwet”

Het parlementslid verklaarde dat de handhavingswet in strijd is met de grondwet en motiveerde dit als volgt: “Het is in strijd met het beginsel van gelijke behandeling van de grondwet en het daarin vastgelegde verbod op discriminatie om de nieuwe handhavingswet van toepassing te laten zijn op criminelen, maar politieke gevangenen vrij te stellen.

“De visie van de AKP lijkt op een horrorfilm”

Met deze en soortgelijke verordeningen probeert de AKP-regering een nieuwe sociale orde te creëren. Ze probeert een maatschappelijke orde te creëren waarin geweld tegen vrouwen toeneemt, vrouwen tot slaven worden gemaakt, vrouwen hun huis niet meer uit kunnen, vrouwen zich niet meer veilig kunnen voelen in de maatschappij, hun rechten worden afgenomen en van hen worden beroofd, en tegelijkertijd pesterijen, verkrachtingen, vrouwenmoorden, geseksualiseerd geweld tegen kinderen en kindhuwelijken worden gelegitimeerd. De nieuwe eeuw van de AKP is een ramp voor Turkije. We kunnen zeggen dat de orde die ze willen doet denken aan een horrorfilm, maar ik moet ook zeggen dat we nooit zullen toestaan dat deze horrorfilm wordt uitgezonden.”

“De druk op vrouwen zal blijven toenemen”

Güneş waarschuwde: “Het is te verwachten dat de druk op democratische krachten en vrouwen zal toenemen parallel met de systematische vrijlating van vrouwenmoordenaars, geweldplegers en verkrachters. Met name daders die gevangen zitten voor geweld tegen vrouwen zullen met deze verordening in korte tijd worden vrijgelaten en het gevaar voor lijf en leden van vrouwen zal aanzienlijk toenemen, vooral als de betrokken vrouwen niet worden geïnformeerd over deze situatie. Het is duidelijk dat de patriarchaal-etatistische geest een nieuwe sociale orde probeert te creëren. Er komt een tijd dat geweld tegen vrouwen gedecriminaliseerd zal worden en dat geprobeerd zal worden om vrouwen uit het sociale leven te bannen.”

“Vrouwen zullen niet opgeven in hun strijd”

De YSP-politica kondigde aan dat de YSP Vrouwenraad de strijd tegen de nieuwe handhavingswet zou aangaan en sloot af met de volgende woorden: “We weten dat we te maken hebben met een coalitie die gebaseerd is op vrouwenhaat. Terwijl de parlementaire componenten van deze alliantie bestaan uit grote en kleine partijen in het parlement, wordt ze in het sociale leven gesteund door verschillende sekten en ordes. Zij zien de strijd van vrouwen als het belangrijkste obstakel voor het door mannen gedomineerde systeem dat zij willen creëren en bestendigen. Op dit punt hebben ze geen ongelijk. We weten heel goed waar we tegenover staan.

“Het vrouwenverzet zal zijn sterkste vorm bereiken”

Vrouwenverzet wint aan noodzaak en legitimiteit door onderdrukking en verdrukking. In deze tijd waarin het organiseren van vrouwen van vitaal belang is, kan de strijd van vrouwen haar sterkste vorm en grootste reikwijdte bereiken. Er doet zich dus een historische kans voor.

Daarom is het zeer waarschijnlijk dat elk woord en elke stap die vrouwen zetten tegen deze “nieuwe eeuw van Turkije”, die gebouwd is op vrouwenmoord en waarin geprobeerd wordt om elke prestatie van vrouwen te verpletteren, succesvol zal zijn, omdat de kracht van de werkelijkheid die vrouwen dragen hen kracht geeft. Want alle vrouwen worden er in hun leven voortdurend mee geconfronteerd. Het is het feit dat vrouwen nooit hebben nagelaten om te vechten op straat, op de pleinen, thuis, in het parlement en overal, en dat zullen ze ook in de toekomst blijven doen.”