De VN eisen een speciaal onderzoek naar de aanvallen van het Turkse leger op Koerdische vrouwen

  • Zwitserland

Geslachtsgerelateerd geweld in Turkije neemt zowel in de huiselijke kring als in de openbare sfeer toe, en volgens een rapport van de speciale rapporteur van de Verenigde Naties over geweld tegen vrouwen, Reem Alsalem, heeft vier op de tien vrouwen in het land te maken gehad met partnergeweld.

Het rapport werd uitgebracht als onderdeel van de 53e sessie van de Mensenrechtenraad van de VN.

Alsalem zei dat officiële verklaringen van Turkse autoriteiten het geslachtsgerelateerde geweld verergeren en riep de regering op om het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, beter bekend als het Istanbul-verdrag, opnieuw in te voeren. Turkije heeft dit verdrag in 2021 verlaten.

In de afgelopen zes jaar laten politierecords een gestage toename van huiselijk geweld in heel Turkije zien. Het aantal gevallen per jaar steeg naar 268.817 in 2021, bijna een verdubbeling ten opzichte van het cijfer van 162.110 in 2016.

Alsalem zei dat ontoereikende en ineffectieve beschermingsmaatregelen een belangrijk probleem waren en dat slachtoffers in veel gevallen van moord gepleegd door voormalige of huidige partners eerder geweld hadden gemeld bij de politie, maar dat er geen voldoende en effectieve bescherming was geboden.

Het rapport behandelt ook geweld tegen vrouwen in de politiek en benadrukt de lage vertegenwoordiging van vrouwen in het parlement en het feit dat er slechts één vrouw in het presidentiële kabinet zit. Het merkt op dat een van de belangrijkste obstakels voor de deelname van vrouwen aan het politieke en openbare leven het risico op geslachtsgerelateerd geweld of intimidatie is.

Alsalem benadrukt verder dat de regering geen vrouwenorganisaties betrekt bij besluitvormingsprocessen met betrekking tot vrouwenrechten. Ze wijst erop dat vrouwelijke mensenrechtenverdedigers, waaronder Koerdische vrouwen, te maken hebben met schendingen van hun rechten op vrijheid van meningsuiting, gedachte, vereniging en vreedzame vergadering.

Kindhuwelijken in het land zijn een ander probleem dat in het rapport wordt belicht. Er staat dat hoewel de wettelijke huwelijksleeftijd volgens het Turkse Burgerlijk Wetboek 18 jaar is, met toestemming van ouders of voogden kan deze worden verlaagd naar 17 jaar en in uitzonderlijke gevallen, met goedkeuring van de rechtbank, naar 16 jaar. Hoewel religieuze huwelijken niet worden erkend door Turkse autoriteiten, worden ze getolereerd.

Uit een in 2014 gehouden enquête bleek dat meer dan 26 procent van de vrouwen getrouwd was toen ze minderjarig waren. Twintig procent van de kindbruiden werd gedwongen tot hun huwelijken.

Volgens Alsalem melden vluchtelingen- en migrantenvrouwen minder vaak misdaden tegen hun gemeenschap uit angst voor deportatie, en zijn ze minder in staat om te verhuizen of bescherming te zoeken.