“De volkeren van Noord- en Oost-Syrië zijn vastbesloten om weerstand te bieden”

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Na de zware verliezen die het Turkse leger heeft geleden in het guerrillagebied in Zuid-Koerdistan, voert de Turkse luchtmacht opnieuw zware aanvallen uit op de civiele infrastructuur in Noord- en Oost-Syrië. Het regime in Ankara probeert duidelijk de bevolking daar te straffen voor de mislukte invasie in Zuid-Koerdistan. Het gijzelt in feite de bevolking van Rojava.

De stroomvoorziening in bijna het hele kanton Cizîrê en grote delen van het kanton Firat is ingestort door gerichte aanvallen op de civiele infrastructuur. Als gevolg van de ernstige schade die is veroorzaakt door de aanvallen op de olievoorziening in Ewda, zijn vijf diepe putten en dus ook de watervoorziening van Tirbêspiyê uitgevallen.

Na aanvallen op de elektriciteitscentrale aan de weg naar Aleppo, die ten zuiden van Kobanê loopt, viel de stroom uit in de stad Kobanê en in 300 dorpen. De schade aan de elektriciteitscentrale werd geschat op 800.000 dollar en ook meer dan tien waterputten raakten beschadigd.

89.000 huishoudens in het kanton Firat hebben geen elektriciteits- en watervoorziening meer en in 660 dorpen en gehuchten is de voorziening volledig ingestort. Door de voortdurende aanvallen op de regio neemt de vernietiging van de infrastructuur met de minuut toe.

“Ze proberen de regio te verdrinken in een vloed van angst”

Bêrîvan Xalid, medevoorzitter van het Democratisch Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (DAANES), deed in een achtergrondinterview van ANF Nieuwsagentschap verslag van de zware aanvallen die de Turkse staat uitvoert op de zelfbesturende regio’s in Noord- en Oost-Syrië. Xalid beoordeelde deze aanvallen als volgt: “De Turkse staat probeert te voorkomen dat mensen een vreedzaam en regelmatig leven kunnen leiden. We worden met geweld aangevallen om de leefomstandigheden hier ondraaglijk te maken. De regio moet verdrinken in een vloed van angst en het project van democratisch, autonoom zelfbestuur moet worden vernietigd. De infrastructuur van de regio moet worden vernietigd en de mensen moeten wegzinken in ellende. Het lijden van de mensen moet verder worden vergroot. Het doel is om de regio te ontvolken door ervoor te zorgen dat mensen geen dak meer boven hun hoofd of voedsel kunnen vinden. De Turkse staat probeert ook wraak te nemen op de mensen die de overwinning op IS hebben behaald. Omdat de mensen in de regio zich tot het einde toe tegen IS hebben verzet en de terreur van IS hebben gestopt. De Turkse staat wil niet alleen wraak nemen, maar ook IS nieuw leven inblazen.”

“De levering van elektriciteit, water en brandstof is onderbroken”

Over de omvang van de verwoestingen zegt Xalîd: “Het primaire doel van het zelfbestuur is om de bevolking te dienen en goede leefomstandigheden voor de mensen te creëren. De aanvallen van de Turkse staat hebben de infrastructuur van de regio echter ernstig beschadigd. Er was veel materiële schade en veel faciliteiten en instellingen die ten dienste staan van onze bevolking moesten hun diensten staken. Met name de elektriciteits-, water- en brandstofvoorziening is verstoord. De Turkse staat valt bakkerijen en graansilo’s aan. Faciliteiten die voedsel leveren aan de bevolking worden aangevallen. Gezien de materiële schade die is aangericht, zullen veel andere voorzieningen en instellingen hun diensten moeten staken.

“Aanvallen op beveiligingsfaciliteiten vormen een wereldwijde bedreiging”

Deze aanvallen zullen ook veel problemen veroorzaken op het gebied van veiligheid in de regio.Dit komt omdat de Turkse bezettingsstaat het gemunt heeft op interne veiligheidsvoorzieningen.Veel plaatsen in de buurt van of rond de gevangenissen waar IS-criminelen worden vastgehouden, zijn aangevallen.Door deze aanvallen kan IS zichzelf reorganiseren.Daarom is naast de materiële schade ook de veiligheid in de regio ernstig in gevaar.Dit vormt niet alleen een bedreiging voor de regio, maar ook voor de volkeren in de wereld.”

“We zullen de mensen blijven voorzien van alles wat we kunnen”

De golf van aanvallen is de vierde sinds september 2023. Xalid legde uit: “De aanvallen hier zijn al jaren aan de gang. Deze aanvallen gaan gepaard met een verregaand embargo tegen de regio. Er is al jaren sprake van een oorlogspolitiek tegen onze regio op basis van politieke belangen. Het project van het Democratisch Autonoom Bestuur moet worden vernietigd. Als Democratisch Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië hebben we vanaf de eerste dag tot op de dag van vandaag verklaard dat we naar ons beste vermogen zullen voorzien in de behoeften van ons volk. De middelen waarover het autonome bestuur beschikt zijn zeer beperkt, maar ondanks de beperkte middelen hebben we ons keer op keer ingezet om de levensomstandigheden van onze mensen te verbeteren. Het is echter niet gemakkelijk om de infrastructuur te vernieuwen onder zware aanvallen. We hebben enkele maatregelen genomen, maar de aanvallen gaan onverminderd door. Onder deze omstandigheden zullen er onderbrekingen zijn in het ontwikkelingsproces, want nog voordat de wonden van de vorige aanvallen geheeld zijn, zullen er nieuwe aanvallen komen en zal het moeilijk zijn om de mensen te bevoorraden. Onze mogelijkheden waren al beperkt en de aanvallen zullen onze mogelijkheden nog verder beperken. Helaas zullen de levensomstandigheden van de mensen moeilijker worden en deze moeilijkheden zullen groter worden.Maar we zullen onze mensen zo goed mogelijk blijven dienen.”

“De mensen zijn vastbesloten om weerstand te bieden”

Bêrivan Xalid wees op de houding van de mensen in Noord- en Oost-Syrië tegenover de aanvallen: “De mensen in de regio hebben sinds het begin van de Rojava-revolutie een zeer sterke houding tegenover de aanvallen laten zien, ze zijn constant op straat geweest en hebben aangedrongen op verzet in plaats van het op te geven. Deze houding van de mensen is ook duidelijk bij de aanslagen van deze dagen: ze hebben opnieuw laten zien dat ze aandringen op verzet. Ze verdedigen, houden van en beschermen hun vaderland. Dit gevoel van patriottisme zal hen niet doen vertrekken. Zelfbestuur ontleent zijn kracht en moraal aan het volk. Het volk heeft zich achter het autonoom bestuur geschaard en is gemobiliseerd om de verworvenheden van het autonoom bestuur te beschermen. We putten onze kracht uit onze mensen en ons vertrouwen in onze mensen is grenzeloos. Opnieuw waren het vrouwen die dit verzet leidden. De vrouwen waren elke dag op straat en verzetten zich tegen de Turkse staat. Ze drongen aan op de bescherming van hun land. Ons volk moet zijn verzet blijven versterken. We weten dat de aanvallen zullen doorgaan en ons volk moet zijn verzet versterken om zijn verworvenheden te beschermen en het paradigma van de democratische natie te verdedigen. Met vrije vrouwen en vrije volkeren zullen we de Rojava-revolutie naar succes leiden.”