De Vrouwenraad van Noord- en Oost-Syrië beschuldigt het Westen van “onverschilligheid”

De Vrouwenraad van Noord- en Oost-Syrië heeft de internationale gemeenschap beschuldigd van een “beschamend stilzwijgen” in het licht van de talrijke schendingen van het internationaal recht door Turkije in de regio. De westerse wereld en vooral die statelijke actoren die zich impliciet presenteerden als “de redders van Syrië” reageerden apathisch op de duidelijk illegale aanvallen van de Turkse staat in de noordoostelijke Syrische autonome regio’s, zei de organisatie zondag in een verklaring.

Het gaat over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die worden uitgevoerd als onderdeel van een “alomvattende en genocidale aanval van vernietiging” door de leiding in Ankara op de samenlevingen van Noord- en Oost-Syrië, gericht op ontheemding, ontvolking en verdere bezettingen, evenals het verdiepen van de crisis in het land. “Met het oog hierop betekent dit stilzwijgen van de internationale gemeenschap een zware medeplichtigheid”, aldus de Vrouwenraad.

Achtergrond van de scherpe kritiek is de dodelijke drone-aanval van zaterdag door de Turkse NAVO-staat in de stad Qamishlo, waarbij vier mensen, onder wie twee jongeren, om het leven kwamen en twee anderen gewond raakten. Onder de doden is Rûxaz Amûdê, een lid van het Militaire Tuchtcomité van de Syrische Democratische Krachten (SDF).

De Vrouwenraad betuigde haar medeleven aan de families van de doden en wenste de gewonden een spoedig herstel. De vrouwenorganisatie roept de internationale gemeenschap op om met het oog op deze omstandigheden in Noord- en Oost-Syrië onmiddellijk de stilte te doorbreken en alle beschikbare middelen in te zetten om een ​​einde te maken aan de militaire agressie van Turkije tegen de regio.

Meer dan 60 drone-aanvallen in Rojava in 2022

De NAVO-staat Turkije zet al jaren drones in voor het buitengerechtelijk doden van ‘vijanden’ in Noord- en Oost-Syrië. De aanslagen zijn specifiek gericht op vertegenwoordigers van zelfbestuursstructuren, leden van verdedigingseenheden en de burgerbevolking. Sinds het begin van het jaar hebben de autoriteiten meer dan 60 Turkse drone-aanvallen geregistreerd in de autonome regio’s. Meer dan 30 mensen stierven en bijna 70 raakten gewond (per 7 augustus 2022). Voor de aanval op zaterdag in Qamishlo had Turkije donderdag het stadscentrum van Tel Rifat aangevallen met een drone. Negen mensen raakten gewond, onder wie zes kinderen en adolescenten.