De waarheid van het Verdrag van Lausanne en zijn historische impact

Het land dat in de heilige boeken wordt beschreven als het paradijs en de Tuin van Eden, waar de vier rivieren, waaronder de Eufraat en de Tigris, stromen, dit land dat Kurdistan wordt genoemd, werd op 24 juli 1923 onder leiding van Groot-Brittannië verdeeld in vier delen tussen de staten Turkije, Iran, Irak en Syrië tijdens het Verdrag van Lausanne, waar een beleid van ontkenning en vernietiging werd gestart. Zo werd de Koerdische kwestie door het verdrag dat in Lausanne was opgesteld, een universeel probleem en bevond de Koerdische samenleving zich omringd door genocidale politiek. De reden waarom de Koerdische kwestie niet past in een van de klassieke, nieuwe en postkoloniale definities, is dat het Verdrag van Lausanne een uniek internationaal genocideverdrag is. In dit opzicht moet de beschrijving van het Verdrag van Lausanne worden aangepast. In plaats van te beschrijven, zoals vaak wordt beweerd in de wereldliteratuur, dat het Verdrag van Lausanne ‘het akkoord van de westerse staten was om het Ottomaanse Rijk te verdelen en op te splitsen’, en het te corrigeren als het akkoord van de Turkse staat en Groot-Brittannië voor de Koerdische genocide en om Koerdistan op te splitsen.

Tot de 19e eeuw, toen het Ottomaanse Rijk probeerde het proces van ontbinding te stoppen met de 1e en 2e Grondwettelijke Periode, genoot het Koerdische volk een autonome status. Met de opbouw van de natiestaat door de Ottomaanse staat kwam het beleid om Koerdische autonomie te elimineren in werking en begon de 200 jaar durende geschiedenis van Koerdische opstanden. Tot het einde van de Eerste Wereldoorlog was het conflict met de Entente-staten niet gebaseerd op het beschermen van de Ottomaanse grenzen, maar op het afronden van de bestaande ontbinding met een natiestaat. Het huidige Turkse staatsdenken realiseerde zich dat de tijd van de klassieke rijken voorbij was en begon een natiestaat op te bouwen. Het was deze houding die leidde tot het afstaan van Egypte aan Frankrijk in een compromis, het terugtrekken uit de Balkan en Arabische landen, en vooral het behouden van zijn soevereiniteit in Kurdistan en Armenië. In werkelijkheid bestond de tegenstelling tussen de pan-Islamitische Ottomanisten, die de voortzetting van de Ottomaanse staat voorstonden, en de nationalistische CUP, die een Turkse natiestaat wilde oprichten op basis van de ideologie van het Turks-zijn, in overeenstemming met Groot-Brittannië en de VS. Evenzo was de belangrijkste tegenstelling van de Europese staten niet met de Ottomaanse staat, maar met het conflict tussen hen over wie van hen als hegemoniale macht uit deze ontbinding zou komen. Om deze redenen beschouwden Turkse politieke krachten en de publieke opinie de ontbinding van het Ottomaanse Rijk in 1918 door het Verdrag van Mudros niet als een overgave, maar eerder als ‘het feit dat een staat, zelfs als deze in omvang is gekrompen, zo’n ramp heeft overleefd door het behoud van een politieke existentie en nationale eenheid moet worden beschouwd als de grootste politieke prestatie.’ Volgens de overeenkomst zou het Ottomaanse Rijk, met uitzondering van Kurdistan, geen rechten claimen in de zeestraten, de Middellandse Zee, de Balkan en het Arabische schiereiland.

Het grote drama voor het Koerdische volk begon in de 19e eeuw toen Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland wedijverden om Kurdistan te verdelen. Voor de Unionisten was dit een kans om nieuwe internationale bondgenootschappen aan te gaan om een Turkse natiestaat te creëren uit een Ottomaanse staat die in het proces van spontane ontbinding verkeerde. Voor de Koerden betekende dit het begin van een tijdperk van fysieke en culturele genocide waarin de westerse staten het eens zouden zijn met de Turkse staat in zijn ontkenning en uitroeiing. Deze donkere periode, als gevolg van de diplomatie van de Turkse staat met de VS en Groot-Brittannië, in plaats van de ontbinding van het Ottomaanse Rijk en de verdeling van Anatolië, kwamen het “homogene Turkse Staatsproject” van de Amerikaanse president Wilson en het “rapport ter bescherming van de keizerlijke belangen: Aziatisch Turkije” van Groot-Brittannië in 1915 naar voren, de optie om het Ottomaanse Rijk als staat in Anatolië te behouden. In dit proces bezetten Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland Kurdistan en begonnen de Koerden te verzetten op basis van onafhankelijkheid of autonomie. De meest beroemde verzetshaarden in dit verband zijn de opstand van Sheikh Mahmoud Berzenci, de Simko-opstanden en het volksverzet tegen de bezetting van Noord-Kurdistan, die werden onderdrukt als gevolg van directe aanvallen door de Britse luchtmacht.

Hoewel Mustafa Kemal een compromis had bereikt met de Britse en Amerikaanse regeringen over een nieuwe Turkse staat, ging hij, omdat de Europese staten het niet eens waren, naar Koerdistan om de steun van de Koerden te winnen. In augustus 1919 riep hij het Congres van Erzirom [Turkse naam Erzurum] bijeen, dat voornamelijk uit Koerdische afgevaardigden bestond, en legde uit wat hij namens de Turken en Koerden wilde doen en vroeg om hun steun. Met de steun van deze afgevaardigden werd op 8 september 1919 het Congres van Sêwas [Turkse naam Sivas] gehouden. Een maand later, op 22 oktober 1919, was er de bijeenkomst in Amasya, waar Mustafa Kemal benadrukte dat de strijd het gemeenschappelijke lot was van het Koerdische en Turkse volk en autonomie beloofde aan de Koerden. De congressen van Sêwas en Erzirom waren de congressen waar de Koerden het met Mustafa Kemal eens werden over het principe van een gemeenschappelijk thuisland en een gemeenschappelijke republiek. De landsgrenzen werden geformaliseerd in de Verklaring van Amasya als de gemeenschappelijke Koerdisch-Turkse grenzen die zouden ontstaan in het geval dat de Koerden zouden toetreden tot de Republiek Turkije op voorwaarde dat hun autonomie en vertegenwoordiging in de Republiek Turkije gewaarborgd zouden zijn.

Om deze reden, ondanks het artikel ‘Voor de Koerdische regio; er zal een lokaal bestuur worden opgericht in de Koerdische provincies ten oosten van de Eufraat; na 1 jaar kunnen de Koerden de Volkenbond verzoeken om onafhankelijkheid als ze dat willen’ in het Verdrag van Sèvres in 1920, toen Koerdistan verdeeld werd tussen Groot-Brittannië, Frankrijk en de Turkse staat, waren de Koerden geen voorstander van het Verdrag van Sèvres dat voorzag in de opdeling van Koerdistan en handelde op basis van het niet fragmenteren van Koerdistan.

Maar zelfs al werd de naam van de Koerden, waarvan de status van autonome en onafhankelijke staat was opgenomen in de Sykes-Picot en Sevres akkoorden, niet eens meer genoemd in het Verdrag van Lausanne. Het negeren en ontkennen van zelfs de naam van de Koerden en hun assimilatie begon met het Verdrag van Lausanne. Het Koerdische volk was woedend over het Verdrag van Lausanne en reageerde erop met grote opstanden in alle delen van het land, gebruik makend van hun zelfbeschikkingsrecht. Van de 28 Koerdische opstanden waren Sjeik Sait, Seyit Riza, Zilan, Agri, Sason, Simko, Mahabat, Sjeik Mahmut Berzenci en Ahmet Berzenci de meest prominente. Deze opstanden werden met geweld onderdrukt als gevolg van gezamenlijke Turks-Iraanse operaties en de militaire en internationale politieke steun van Groot-Brittannië aan de Iraakse staat. Honderdduizenden Koerden, 90.000 alleen al in Dêrsim [Turkse naam Tunceli], 70.000 in Zilan en 30.000 op de berg Ararat, werden tussen 1923-40 afgeslacht. Herbezettingscampagnes werden uitgevoerd in de context van een noodtoestand, de zogenaamde ‘onafhankelijkheidshoven’ waren gevormd, deportatieoperaties, de Koerdische namen van de provincies, steden en dorpen werden verboden en assimilatiebeleid werd uitgevoerd op basis van Turkificatie. Tussen 1940-45, presenteerde de regering van İsmet İnönü het assimilatieproject voor de Turkificatie van de Koerden aan de Britse regering en de Britse regering keurde het goed. Zo verbrak de Turkse staat zijn overeenkomst met de Koerden op basis van een autonome Koerdistan-Democratische Republiek in Lausanne in ruil voor een Turkse natiestaat, deelde de Koerdische gebieden met Groot-Brittannië en nam de centrale rol van het Koerdische Genocide Regime op zich.

De mogendheden die het Verdrag van Lausanne ondertekenden, stemden in met de genocide op de Koerden, en omdat ze uit de aard der zaak wisten dat een volk voortdurend in opstand zou komen tegen fragmentatie en vernietiging, wilden ze precies zo’n situatie en verdeelden ze de Koerden in vier delen. De Britse staat, die vier nationale staten opbouwde in het Midden-Oosten met het Koerdische probleem in zijn schoot, zou dus het Koerdische probleem gebruiken om deze staten vorm te geven zoals het wilde. In deze context werd de Turkse staat in 1950 verwelkomd in de NAVO. Het belangrijkste was dat alle vier de staten, met behoud van hun historische vijandschap, gezamenlijk zouden optreden tegen de Koerdische kwestie. Welke strijd de Koerden ook zouden voeren, ze zouden zo’n regionale en internationale alliantie tegen zich vinden. Het plan om de huidige toestand van fragmentatie en ontkenning van de Koerden te gebruiken om de wereldhegemonie en het natiestaatsysteem in het Midden-Oosten in stand te houden, was om de Koerden te dwingen zichzelf te verloochenen en de Turkificatie, Arabisering en Persianisering te aanvaarden, ofwel in de vorm van ‘extreme eenzaamheid’ of ‘overgave aan een andere realiteit’. Voor de wereld zouden ze bedreigingen verspreiden als centra die fascistische staten en radicale religieuze regimes voortbrengen en verspreiden.

Om deze reden is de Eerste Wereldoorlog voor de Koerden nooit afgelopen. Koerdistan bevindt zich al honderd jaar in een staat van WO I door het Verdrag van Lausanne. Voor de wereld betekent dit dat de derde Wereldoorlog zich in het Midden-Oosten afspeelt. De genocidale Anfal-operatie [genocidale aanvallen van het Irakese Ba’ath-regime tegen Koerden tussen 1986-1989] en het bloedbad van Halabja in Irak, het platbranden van meer dan 4.000 Koerdische dorpen in Turkije, de ontheemding van 3 miljoen Koerden en de moord op bijna honderdduizend Koerden zijn slechts enkele voorbeelden van de Koerdische genocide van de afgelopen 30 jaar. Nationalisme en religie zijn gebruikt als de meest effectieve ideologische wapens tegen het Koerdische volk. Tegen de revolutie van Rojava [West-Koerdistan/Noord-Syrië] werd IS, de meest gruwelijke uiting van radicaal religiosme, door de Turkse staat ingezet om rechtstreeks tegen de Koerden te worden gebruikt. Het mag geen toeval heten dat IS eerst de Koerdische stad Mosoel veroverde, Ezidi [Yazidi] Koerdische vrouwen ontvoerde in Şengal [Sinjar] en de oorlog verklaarde aan de revolutie van Rojava, en ook dat de Turkse staat samen met IS de steden Afrin, Serê Kaniyê en Girê Spî binnenviel. Dit betekende dat de Turkse staat zou reageren met uitroeiing overal waar de Koerden aanwezig waren.

In overeenstemming met het Verdrag van Lausanne, krijgt de Turkse staat de macht om de Koerden uit te roeien met een internationaal concept met de NAVO alliantie, en vandaag, met het “Neo-Ottomaanse gematigde islam project”, verspreidt het zich naar de grenzen van Misak-ı Millî [Nationaal Pact] om de Koerdische Genocide te voltooien. Het lijkt veel op een moderne versie van de situatie met Hitler. De Europese staten, die de genocide op 6 miljoen Joden door de vingers zagen omdat Hitler tegen Sovjet-Rusland vocht, geven vandaag allerlei steun aan de Turkse staat in zijn genocideoorlog tegen de Koerden, omdat het in het belang is van de Turkse staat in het Midden-Oosten. Om deze reden is de strijd voor het bestaan van het Koerdische volk onder leiding van de Koerdische Arbeiderspartij, PKK, gedurende de laatste 40 jaar door de NAVO-staten gedefinieerd als een “terroristische beweging”. De leider van het Koerdische volk, Abdullah Öcalan, werd met de steun van de VS uitgeleverd aan de Turkse staat en de Turkse staat kreeg allerlei technische en inlichtingensteun in de oorlog tegen de Koerden.

Turkije valt nu de Koerdische Vrijheidsstrijders aan met allerlei soorten geweld, waaronder chemische wapens, met de wapen- en inlichtingensteun van de NAVO. Het is misschien wel de grootste ironie van de geschiedenis dat het eervolle verzet van een volk dat onderworpen is aan ongekend internationaal terrorisme en in de greep van genocide wordt gedefinieerd als een ‘terroristische beweging’. Een land en een volk verdelen tussen vier staten, hen assimileren en zelfs hun naam vernietigen is de meest brutale daad van terrorisme in de geschiedenis.

In die zin moeten de partijen van het Verdrag van Lausanne deze historische fout moreel en politiek corrigeren. Het is erg pijnlijk dat een volk dat geconfronteerd wordt met genocide op zoek is naar een gesprekspartner. Een volk is op zoek naar diegenen die verantwoordelijk zijn voor zijn genocide. Omdat de Koerdische kwestie de kwestie is van een volk, met een bevolking tot 50 miljoen, dat onderworpen wordt aan een genocide die goedgekeurd is door de wereld. Het probleem is dat de Turkse staat vandaag de dag de Koerdische genocide wil voortzetten door deze te voltooien met de NAVO alliantie en hiervoor steun krijgt van de NAVO. In die zin is Lausanne een proces dat nooit geëindigd is, een vorm van genocidale heerschappij die springlevend is en voortdurend in praktijk wordt gebracht.

Nietzsche, die de mensheid oproept in naam van de profeet van het Zagrosgebergte, Zarathustra, ‘elke zin die werkelijk een innerlijke staat communiceert, die niet pretendeert gekunsteld te zijn, is goed. Mijn instinct is onfeilbaar in deze zaak, en ik ga ervan uit dat er luisterende oren zijn voor dit werk, en mensen die de kracht hebben om dezelfde passie te horen.’ We hebben ons altijd tot de wereld gericht met het geloof dat er mensen zijn met ‘de kracht en dezelfde passie’ om de schreeuw van een volk om bestaan en vrijheid te horen, omdat de waarheid altijd goed is. En we denken dat het beter is voor de mensheid om elk woord te horen dat de waarheid verkondigt. De poorten van de hel die voor de wereld opengaan, worden altijd gesloten door de politieke wil van degenen die goed denken, goed spreken en goed doen. We hebben dit onlangs gezien in het verzet van de mensheid voor Kobanê. De strijd van het Koerdische volk om zijn bestaan te beschermen en status te verwerven tegen de kwaadaardige fascistische natiestaten van deze tijd is goed voor de wereld.