Deir ez-Zor: SDF stelt gewapende groepen ultimatum

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Syrische Democratische Krachten (SDF) hebben een ultimatum gesteld aan de gewapende groepen van het regime die betrokken waren bij de aanvallen in Deir ez-Zor om zich over te geven en hun wapens neer te leggen. Personen die na de recente spanningen naar gebieden die onder controle staan van de regering van Damascus ten westen van de Eufraat zijn gevlucht, zijn door de SDF opgeroepen om een verzoekschrift in te dienen voor hun terugkeer. Het ultimatum loopt af op 13 oktober.

Na weken van relatieve rust braken er enkele dagen geleden opnieuw gevechten uit tussen SDF-troepen en gewapende groepen van de Assad-regering in de oostelijke Syrische regio Deir ez-Zor. In de nacht van maandag drongen talrijke aanvallers uit al-Mayadin in het regimegebied de zelfbestuurde stad Diban binnen en vielen woonhuizen aan, evenals openbare plaatsen, waaronder een markt. De gewapende personen verschansten zich onder andere in een moskee, schoten lukraak en plunderden openbare gebouwen van het zelfbestuur.

Volgens de SDF gebruikten de gewapende aanvallers zware machinegeweren en artillerie- en mortiergranaten tijdens hun aanvallen. Na hevige gevechten werden ze aanvankelijk ingesloten en uiteindelijk verdreven door de SDF. Bij de gevechten werden 20 aanvallers gedood, en 31 gewonden zouden naar een ziekenhuis in al-Mayadin zijn gebracht. Vier leden van de SDF verloren hun leven toen ze de aanval van de regimegroepen afweerden. Burgers die schade aan hun eigendommen hadden geleden als gevolg van de aanvallen kregen materiële en financiële steun van de SDF.

De stad Diban, gelegen ten zuiden van Deir ez-Zor en ook wel Ziban genoemd, was eind augustus al het toneel van gevechten tijdens een grootschalige veiligheidsoperatie van de SDF tegen IS-cellen en andere gewapende groeperingen die vanuit het door het Syrische regime gecontroleerde gebied aan de westelijke oever van de Eufraat waren geïnfiltreerd in het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES). Na de recente aanval beschuldigde de SDF het regime ervan opnieuw chaos te willen veroorzaken en stammen in de regio aan te zetten tot aanvallen op de AANES.

Bron: ANHA