DEM-Kamerleden Uçar, Çiçek en Bayındır: “We lopen voor een vreedzame oplossing voor de Koerdische kwestie”

  • Noord-Koerdistan

DEM-partijparlementslid voor Istanbul Çiğdem Kılıçgün Uçar (ook medevoorzitter van de Partij voor Democratische Regio’s), parlementslid voor Istanbul Cengiz Çiçek (ook medevoorzitter van het Democratisch Congres van de Volkeren) en parlementslid voor Batman Keskin Bayındır (ook medevoorzitter van de Partij voor Democratische Regio’s) schreven een open brief aan de internationale gemeenschap om uit te leggen waarom ze deelnemen aan de Grote Vrijheidsmars, die op 1 februari van start ging.

De mars vraagt om “Vrijheid voor Abdullah Öcalan, Democratische Oplossing voor de Koerdische Kwestie” en dringt er bij de regering op aan om oplossingsbeleid te implementeren.

In de brief staat: “Als Koerdische, Turkse, Arabische, Assyrische, soennitische en alevitische parlementsleden gekozen door honderdduizenden kiezers en activisten werkzaam in mensenrechtenorganisaties in Turkije, zijn we op 1 februari 2024 in twee steden van Turkije begonnen met de “Grote Vrijheidsmars”.

Sinds 1 februari zijn we wijk voor wijk en provincie voor provincie doorgelopen om onze eis voor “Vrijheid voor Abdullah Öcalan, Democratische Oplossing voor de Koerdische Kwestie” kenbaar te maken en er bij de regering op aan te dringen om het oplossingsbeleid uit te voeren. In elk dorp, district en provincie die we bezoeken, verwelkomen tienduizenden mensen ons en steunen ze onze eisen.”

De brief ging verder: “Honderd jaar geleden werd het thuisland van de Koerden, een oud volk uit het Midden-Oosten, verdeeld tussen vier natiestaten. In plaats van hun rechten te erkennen, kozen de natiestaten in de regio ervoor om ze te ontkennen. Het Koerdische volk zet echter zijn legitieme strijd voort om ook in Syrië, Irak, Iran en Turkije officiële erkenning te krijgen op basis van de grondrechten.

Toch moet er meer gedaan worden om de Koerdische kwestie in Turkije op te lossen. Wij geloven dat het garanderen van de fysieke vrijheid van Abdullah Öcalan noodzakelijk is voor een oplossing. Daarom willen we onze stem laten horen aan de regering in Turkije, de staten en volkeren in de regio en de wereld door middel van de Grote Vrijheidsmars.”

De brief voegde eraan toe: “De sleutel tot de oplossing van de Koerdische kwestie in Turkije ligt bij de heer Abdullah Öcalan. Zijn Democratische Natie, Democratische Autonomie, Democratisch Confederalisme en Democratische Republiek stellingen bieden een krachtige oplossing voor de xenofobe, autoritaire en populistische politiek die de wereld doordringt, evenals etnische en religieuze discriminatie in het Midden-Oosten. Helaas wordt de heer Öcalan sinds 2015 in een absoluut isolement gehouden om te voorkomen dat zijn ideeën worden gehoord.

Het systeem van natiestaten dat in het Midden-Oosten wordt gepromoot, heeft alleen maar geleid tot instabiliteit vanwege de multi-identiteitsstructuur van de regio. Dit begrip heeft de opkomst van het radicalisme aangewakkerd, dat nu een wereldwijde bedreiging vormt voor de veiligheid. Het oplossen van de Koerdische kwestie is niet alleen een zorg voor Turkije en de Koerdische geografie, maar ook voor het Midden-Oosten en de wereld. De wereld kan niet veiliger worden zonder vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten.”

De drie parlementsleden zeiden: “We mogen niet vergeten dat de Koerden, die de ideeën van de heer Öcalan sterk omarmen, een grote overwinning hebben behaald tegen ISIS in Kobane en Syrië. Als we even de tijd nemen om ons voor te stellen dat ISIS niet verslagen was in Kobane in 2014, zullen we beseffen hoeveel de mensen in de wereld te danken hebben aan het Koerdische volk.

Het is de historische verantwoordelijkheid van alle landen, vooral de westerse, om het Koerdische volk te verdedigen, wiens status en identiteit al honderd jaar door de natiestaten in de regio worden genegeerd, en om een beleid te ontwikkelen voor de vrijheid van de heer Öcalan en de oplossing van de Koerdische kwestie. Daarom roepen wij alle volkeren van de wereld en alle politieke krachten op om solidair te zijn met het Koerdische volk.”

Bron: ANF