DEM-partij stelt routekaart op voor lokale verkiezingen

  • Turkije

De Volkspartij voor Gelijkheid en Democratie (DEM, voorheen HEDEP) heeft haar strategie gepresenteerd voor de lokale verkiezingen op 31 maart 2024 in Turkije. Het draaiboek werd opgesteld tijdens een programmadialoog van de partijraad in Ankara in het weekend. Inhoudelijk zijn de verkiezingsprioriteiten van de DEM-partij de verschillende crises in Turkije, zoals klimaat, werkloosheid, vrouwen, maar ook de Koerdische kwestie en het isolatiebeleid; gebieden waarin ook de lokale politiek haar eigen verantwoordelijkheid heeft. Een verklaring luidt als volgt:

“We leven in tijden van diepgaande economische, politieke, sociale, ecologische en culturele crises die door wereldwijde onderlinge verbondenheid met elkaar verweven zijn. Het streven naar revisie van het kapitalisme legt geweld, armoede en een gebrek aan toekomst op aan de volkeren van de wereld. Vooral de volkeren van het Midden-Oosten worden aangevallen en belegerd. De heersers dragen een veel beschreven hemd dat als systeem al een eeuw ter discussie staat: dat van het natiestaat-denken. Om het bestaan ervan in stand te houden, deinzen ze niet terug voor onmenselijke methoden. In deze context veroordelen we nogmaals de aanvallen van Israël op het Palestijnse volk en herhalen we onze oproep voor een democratische oplossing gebaseerd op de volkeren.

In Turkije is geweld het enige kompas van de regering om de vele problemen aan te pakken door ze onder het tapijt te vegen, maar ook om regionale imperiale ambities te verwezenlijken. Alle sociale groepen die hun stem verheffen tegen honger, minachting, onderdrukking en dwang worden blootgesteld aan het geweld van de regering. Of ze nu sterven van de honger, hun democratische rechten of een vrij en gelijkwaardig leven opeisen, ze zijn allemaal overgeleverd aan onderdrukking en vervolging.

In de laatste dagen van 2023 hebben we de vaste wil en hoop om een Democratische Republiek te bereiken die dit systeem zal veranderen dat ellende, pijn en dood heeft gebracht aan de volkeren en verspilling, pracht en overvloed aan zichzelf en zijn neven het hele jaar door. In elke fase waarin een democratische oplossing voor de Koerdische kwestie onmogelijk wordt gemaakt, waarin geweld en onderdrukking de basis vormen van alle acties, ontstaan politieke, sociale, economische en ecologische crisissen die het leven ondraaglijk maken. Deze realiteit heeft zich gemanifesteerd als de wet van de politieke geschiedenis van Turkije. De ontkenning van de Koerdische kwestie betekent de ontkenning van een volk en zijn collectieve rechten en de kwestie van de status van de Koerden. In de 21ste eeuw is er geen manier om de collectieve rechten en de politieke wil van het Koerdische volk te ontkennen.

Naarmate het isolement toeneemt, nemen ook alle problemen in Turkije toe. Het absolute isolement en het communicatieverbod dat aan de heer Abdullah Öcalan in Imrali is opgelegd, dienen om de ontkenning in stand te houden. Het systeem van totale isolatie is een regeringsmethode geworden en betekent niets meer dan een ideologisch-politieke belegering die het uitblijven van een oplossing voor de Koerdische kwestie verdiept. Als DEM Partij zullen we onze strijd blijven versterken tot het isolement, dat de laatste tak is waar de ontkennende macht en het staatsdenken zich aan vastklampen, geëlimineerd is. Met onze beslissingen die ons bepalen en de strategische evenwichten die we opstellen, zullen we de overwinning van alle volkeren van Turkije verzekeren.”

Belangrijke onderwerpen

Tijdens de discussies op de conferentie werden de volgende onderwerpen benadrukt:

* De lokale verkiezingen in 2024 zullen een grote politieke impact hebben in de regio en in Turkije. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid als aanvoerder van deze verkiezingen.

* De problemen van Turkije kunnen alleen via onderhandelingen worden opgelost. Daarom hechten we belang aan dialoog en onderhandelingen tussen de politieke partijen. We zijn bereid te onderhandelen met alle krachten die lokale democratie, democratische consensus, vrije politiek, universele mensenrechten en vrouwenemancipatie als kernbeginselen hebben.

* Met onze ideologisch-politieke houding en politieke taal lijken we noch op de status quo noch op de lijn van herstel. De derde weg, die de waarden van democratie, vrede, vrijheid en rechtvaardigheid met elkaar zal verweven, is onze fundamentele strategische lijn. De DEM-Partij ziet zichzelf als een partij van strijd en onderhandeling. Deze weg is niet alleen een manier om electoraal succes te behalen. Deze weg is ook de weg naar de democratische oplossing van de Koerdische kwestie, de weg van het verdedigen van de wil van het volk tegenover usurpatie door gedwongen bestuurders, de verdediging van werk, voedsel, leven en vrijheid, de weg tegen corruptie en verrotting.

* Met de strategie die we in de lokale verkiezingen van 2024 zullen volgen, zullen we onze gemeenschappen die door staatsbeheerders worden bestuurd terugnemen om opnieuw met de wil van het volk te regeren. Daarnaast zullen we winnen in veel provincies, districten en steden die we nog niet eerder bestuurd hebben en zullen we de mensen beschermen tegen corruptie, criminele bendes en degenen die onze identiteit ontkennen. Om dit doel te bereiken zullen we samenwerkingsverbanden aangaan en allianties vormen.

* In West-Turkije zien we het als een prioritaire taak om samen te komen, te onderhandelen en een gemeenschappelijke strijd te weven die de basis zal leggen voor een stedelijke consensus met alle instellingen, organisaties, arbeiders, ecologen, vrouwen, jongeren, volks- en religieuze groepen, politieke partijen, vakbonden en beroepsverenigingen, democratische en gewetensvolle burgers, sociale actoren – en dus alle sociale en politieke dynamieken die het principe van de stad bevorderen en in stand houden.

* Vooral als onderdeel van de Alliantie voor Arbeid en Vrijheid zullen we onze rol spelen in het versterken van het begrip van lokale politiek dat wordt gekenmerkt door basisdemocratie, ecologie en vrouwenemancipatie – in tegenstelling tot de mentaliteit dat lokale politiek de poort is naar corruptie en vriendjespolitiek. Wij zetten ons in voor een gemeenschappelijk, collectief en alternatief begrip van lokale politiek.

* Onze benadering om deel te nemen aan lokale verkiezingen met onze eigen kandidaten en lijsten, zoals elke onafhankelijke politieke partij zou doen, werd versterkt door de discussies tijdens onze partijraadsvergadering. Onze vergadering benadrukte dat inclusieve, participatieve, transparante en democratische nominatieprocessen met alle organen van onze partij een belangrijke fase is in onze routekaart naar de gemeenteraadsverkiezingen en onderstreepte het belang om het proces voort te zetten op een manier die het tot een feest van democratie maakt.

* We zullen geen enkele vergelijking toestaan die niet in het belang van onze mensen is, niemand zou hier twijfels of vermoedens over moeten hebben. Integendeel, met de beslissingen die we zullen nemen en de strategische evenwichten die we zullen creëren, zullen we alle volkeren van Turkije voor ons winnen!

* De Centrale Uitvoerende Raad en de covoorzitters van de districts- en provinciale afdelingen zijn gemachtigd om alles te doen wat nodig is voor de lokale verkiezingen in overeenstemming met ons draaiboek.

* De wil die is uitgekristalliseerd op de vergadering van onze partijraad zal niet alleen succes brengen in de komende lokale verkiezingen, maar een grote overwinning. Als wij winnen, zullen de onderdrukten, de arbeiders, de gemarginaliseerden en de genegeerden van dit land winnen en zullen de steden winnen. Met deze gevoelens en gedachten groeten we het volk van Turkije en spreken we onze overtuiging uit dat de overwinning zeker voor ons zal zijn.”