Democratisch Koerdisch Gemeenschapscentrum geopend in Winterthur, Zwitserland

  • Zwitserland

In het kanton Winterthur in Zürich is een Democratisch Koerdisch Gemeenschapscentrum (CDK) geopend.

De opening van het Koerdisch Gemeenschapscentrum, waar bijna 200 vaderlandslievende families wonen, trok veel belangstelling van de Koerdische burgers. Honderden mensen woonden de opening bij van de CDK, die is gevestigd aan de Ashale-Oberer Deutweg 4, 8400 Winterthur.

‘Wij zullen onze verworvenheden beschermen’

İbrahim Güner, medevoorzitter van CDK Winterthur, hield een korte toespraak tijdens de openingsceremonie en zei: “Het vormen van vergaderingen is belangrijk om de verworvenheden die met veel moeite zijn geboekt, te behouden. De opening van ons verenigingsgebouw is erg belangrijk en zinvol voor ons, omdat het onze volkeren en onze revolutionaire vrienden in staat zal stellen zich te uiten vanuit hun eigen cultuur.”

‘Koerden in de diaspora hebben een grote missie’

İsmail Kardaş, medevoorzitter van de Zwitserse Democratische Koerdische Raad (CDK-S), die ook de opening bijwoonde, sprak over de Turkse invasieve aanvallen in Koerdistan en verklaarde: “Ondanks de dreigementen van de Turkse staat tegen Zuid-Koerdistan en Rojava, heeft het verzet van de guerrillastrijders zich opnieuw bewezen in de Zap-regio. De terugtrekking van Turkse troepen uit Zap is een zeer belangrijke ontwikkeling. Binnenkort zijn er algemene verkiezingen in Turkije. Wij, de Koerden die in de diaspora leven, hebben een belangrijke missie en verantwoordelijkheid om de guerrillaprestatie die de Turkse binnenlandse politiek diep heeft geschokt, een stap verder te brengen. Vertrouwend op patriottisme, zullen we ons verzet overal voortzetten tegen de aanvallen die gericht zijn op deze verworvenheden van het Koerdische volk.”

Na de toespraken ging het evenement verder met de feestelijke boodschappen van revolutionaire instellingen uit Zwitserland en Turkije.