Democratische Autonome Vergadering van Shengal: Alle landen moeten de Yezidi-genocide erkennen

  • Shengal

De Democratische Autonome Vergadering van Shengal heeft een schriftelijke verklaring afgelegd over de erkenning door de Duitse Federale Vergadering van het bloedbad van de Yezidi’s in 2014 als genocide. De Autonome Vergadering benadrukte dat alleen een mondelinge erkenning van de genocide niet genoeg zou moeten zijn, dat er praktisch werk moet worden verricht en dat de hindernissen waarmee het Yezidi-volk, dat de dreiging van genocide blijft ervaren, worden geconfronteerd, moeten worden weggenomen.

De Autonome Vergadering merkte ook op dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de genocide vervolgd moeten worden.De Autonome Vergadering zei tevens het volgende: “We willen onze dank betuigen aan de Duitse staat en het Duitse parlement. Deze beslissing is erg belangrijk voor de Yazidi-gemeenschap en we zijn van mening dat alle landen de Duitse verklaring moeten volgen en de Yazidi-genocide moeten erkennen.”

Achtergrond

Het Duitse parlement erkende donderdag de systematische vervolging en moord op Yezidi’s in Noord-Irak (Zuid-Koerdistan) door ISIS als genocide. De parlementsleden stemden unaniem voor de resolutie, die gezamenlijk was ingediend door de parlementaire fracties SPD, FDP, CDU/CSU. “De Duitse Bondsdag buigt voor de slachtoffers van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid begaan door ISIS”, luidt de resolutie. “Het erkent het leed dat honderdduizenden mensen is aangedaan door de misdaden van de terroristische organisatie ISIS en brengt hulde aan het verzet van talloze mensen in de regio tegen het tirannieke onrecht en de resolute inzet voor mensenrechten, democratie en het naast elkaar bestaan van religies.

Alleen al in Irak werden zes miljoen mensen intern ontheemden als gevolg van de onbeschrijfelijke wreedheden, vluchtelingen wereldwijd – van wie velen nog steeds niet naar hun huizen kunnen terugkeren. Yezidi’s, christenen en leden van andere religieuze en etnische minderheden, evenals moslims die zich verzetten tegen ISIS, werden het slachtoffer van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. ISIS streefde met name naar de volledige uitroeiing van de Yazidi-gemeenschap. Meer dan 5.000 Yezidi’s werden gemarteld en op brute wijze vermoord door ISIS, vooral in 2014.”

VN-organen en het Europees Parlement hebben ISIS-misdaden al erkend als genocide, evenals Armenië, Australië, het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en het Schotse parlement.

Het Duitse parlement erkent de genocide op Yezidi’s