Democratische Autonome Vergadering van Shengal houdt haar 5e congres

Het 5e congres van de Democratische Autonome Vergadering van Shengal begon in Sinun met de slogan ‘We zullen Shengal bouwen, we zullen de autonomie permanent maken’. Het congres gaat verder met het voorlezen van de berichten van instellingen en individuen. KNK, TEV-DEM, TAJÊ, de Duitse delegatie en de Yezidi’s die in Afrin wonen en instellingen en individuen in Zuid-Koerdistan stuurden hun berichten naar het congres.

Çiçek Yıldız sprak namens de Yezidi’s die in Europa wonen en zei: “We staan achter degenen die deze landen verdedigen. We volgen het verzet in deze landen op de voet. De binnenvallende Turkse staat voert aanvallen uit op ons land. Onze boodschap aan onze vijanden is dat ze zich uit ons land moeten terugtrekken. We zullen onze eigen commandanten en politici uit ons midden kiezen en opleiden. We laten ons niet door anderen regeren.”

‘We moeten ons verzetten’

Sebriye Sevgat, die namens de KNK sprak, zei: “Shengal is de eer van Koerdistan. Het verzet van Shengal is het verzet van ons allemaal. We putten onze kracht uit het verzet van de Yazidi-vrouwen. We hebben de ISIS-genocide overleefd, maar we worden geconfronteerd met andere bloedbaden. We moeten ons verzetten.”

De familie van Mam Beşir, een van de leidende figuren van het Yazidi-volk, was een van de aanwezigen op het congres. Mam Beşir’s vrouw Dayê Sebriye en zus Xanê begroetten het congres en zeiden: “We zullen de stem zijn van Mam Beşir en Mam Zeki. We zullen de stem zijn van alle martelaren in Koerdistan. We zullen Shengal verdedigen. Shengal verdedigen is leider Abdullah Öcalan verdedigen en Koerdistan.”

De Yazidi-gemeenschap loopt richting vrijheid

Een vertegenwoordiger van Vrouwenorganisatie TAJÊ zei: “Onze mensen hebben een hoge prijs betaald zodat ze zichzelf konden regeren met hun eigen wil, taal en cultuur. Als gevolg van de prijs die is betaald en het verzet dat naar voren is gebracht, lopen onze mensen naar vrijheid met hun eigen cultuur, wil en waardigheid.”

Nadat de berichten van instellingen en individuen waren voorgelezen, werden ook de boodschap van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan aan het Yazidi-volk en zijn evaluaties voorgelezen.

Autonomieregering is een systeem om de Yazidi-gemeenschap te verdedigen

Sprekers onderstreepten dat de Autonome Regering niet alleen een sociaal en politiek contract is, maar ook een verdedigingssysteem voor de Yezidi’s en al haar onderdelen in Shengal. “In de wereld van vandaag zijn er in veel delen van de wereld autonome administratiesystemen. Zelfbestuur is de sleutel tot zelfverdediging en bestuur geworden, vooral voor culturele en minderheidsgroepen. Democratie en lokale overheden ontwikkelen zich dag na dag in onze regio en in de wereld.”

Irak moet de Autonome Regering erkennen

Sprekers zeiden dat “Irak wordt bestuurd door het federale systeem. De grondwet bevat verschillende wetten over de ontwikkeling van lokale overheden. De Shengal Autonomous Administration is het beste voorbeeld van zelfbestuur op constitutioneel niveau. De democratische autonomie van Shengal vormt de basis voor de opbouw van een democratisch Irak en, op deze basis, de basis van de Iraakse democratische eenheid. De Democratische Autonome Regering van Shengal moet worden erkend, begrepen en geaccepteerd door Irak en alle internationale mogendheden.”

Sociaal contract

Het Sociaal Contract bevat enkele van de volgende punten:

-De democratische autonome regering is gebaseerd op het democratische, ecologische en vrouwenvrije paradigma.

-De Democratische Autonomie van Shengal ontleent haar legitimiteit en macht aan de deelname van gelijke en vrije volkeren en geloofsgroepen, en deze regering is gebaseerd op de wil van de volkeren.

-In de Democratische Autonome Regering van Shengal zijn alle culturen, religies, overtuigingen en talen gelijk op alle gebieden van het leven. Alle samenlevingen bouwen en beheren hun leven in hun eigen moedertaal.

-De Democratische Autonome Regering van Shengal beschouwt zichzelf als een deel van het Iraakse land en bestuur met zijn democratie op zijn plaats en de gelijke en vrije participatie van de volkeren.

-De Democratische Autonome Regering van Shengal blijft zich inzetten voor de ontwikkeling van een vrij en gelijk leven gebaseerd op het idee van een democratische natie.

-De Democratische Autonome Regering Shengal beschouwt het systeem van medevoorzitterschap als een fundamenteel criterium in het hele politieke en sociale leven.

-Jongeren zijn de toekomst van de samenleving. Ze bouwen hun eigen organisatie op elk gebied van het leven en nemen overal hun plaats in.

-Zelfverdediging is een legitiem en natuurlijk recht voor alle volkeren, culturen, religies en overtuigingen. Alle individuen en groepen zijn verantwoordelijk en verantwoordelijk voor de verdediging van Shengal.

Besluiten van het congres

Het congres nam ook enkele belangrijke beslissingen, waaronder de volgende:

⦁ Martelaar Dijwar Feqîr (Merwan Bedel) werd uitgeroepen tot de permanente en spirituele covoorzitter van de Shengal Democratische Autonome Vergadering.

⦁ Martelaar Hesen Saît, Martelaar Isa, Martelaar Azad, Martelaar Pir Ceko, Martelaar Şerzat, Martelaar Agir, Martelaar Enwer, Martelaar Zagros, Martelaar Muhsin, Martelaar İbrahim Derwêş, Martelaar Faraşin, Martelaar Menal, Martelaar Şerwan werden uitgeroepen tot martelaren van het verzet.

⦁ De martelaren van het Sikêniyê-ziekenhuis werden uitgeroepen tot martelaren van eer, arbeid en patriottisme.

⦁ Op het hoogste niveau zullen de inspanningen worden voortgezet om het bloedbad van 3 augustus 2014 door ISIS tegen het Yezidi-volk erkend te krijgen als genocide in Irak en internationaal.

⦁ Er komt een dialoog met alle partijen over de erkenning van Shengal als autonome regio.

⦁ Het project voor democratische autonomie, voorbereid door de autonome vergadering van Shengal, zal als een oplossing worden beschouwd en het project voor democratische autonomie zal als basis worden genomen in alle dialogen.

⦁ De overeenkomst van 9 oktober, ondertekend door de KDP, de regering van Kazimi en de Turkse staat tegen de wil van het Yezidi-volk, zal in alle opzichten worden afgewezen en er zal verzet tegen worden ontwikkeld.

⦁ Alle middelen van verzet zullen worden ingezet voor de vrijheid van de Koerdische Volksleider Abdullah Öcalan

⦁ Mam Zeki en Mam Beşir werden uitgeroepen tot symbolen van eenheid en solidariteit onder de Yezidi’s.