“Democratische pers moet berichten over Turkse oorlogsmisdaden!”

  • Duitsland

Aktivisten van de campagne “Women Defend Rojava” en “Defend Kurdistan” hebben op woensdag meerdere acties uitgevoerd bij Duitse mediainstellingen. Met deze acties wezen de activisten op het gebrek aan verslaggeving over de oorlog van Turkije in Noord-Syrië en Noord-Irak. “Sinds 5 oktober voert Turkije zware luchtaanvallen uit, waarbij burgers gewond raken en gedood worden en essentiële infrastructuur wordt vernietigd. Dit wordt internationaal beschouwd als een oorlogsmisdaad. De internationale gemeenschap moet deze aanvallen van het NAVO-lid Turkije als oorlogsmisdaden veroordelen. De Duitse media moeten hierover berichten!”, aldus de activisten over de acties.

De lokale pers zou moeten rapporteren over wat mensen echt bezighoudt. In Hannover zijn de activisten naar de “Neue Presse” en de “Hannoverschen Allgemeinen Zeitung” gegaan om de verantwoordelijken rechtstreeks aan te spreken. Ze verklaarden: “In heel Duitsland, ook in Hannover, leven mensen die diep geraakt zijn door de aanvallen van Turkije op de mensen in Rojava. Mensen uit Syrië, Koerdistan en Turkije hebben hier een nieuw thuis gevonden, op de vlucht voor oorlog en vervolging. Voor hen is het belangrijk dat de pers hier bericht over hun thuisland en dat er een kritisch publiek ontstaat. Bovendien is Rojava een van de meest inspirerende basisdemocratische projecten en de Koerdische vrijheidsbeweging is een centrale democratische kracht in het Midden-Oosten. Ze formuleert belangrijke voorstellen voor vreedzaam samenleven van mensen in de regio en in de hele wereld. Journalisten van de “Neue Presse” en de “HAZ” zouden er goed aan doen om zich met deze ideeën bezig te houden en erover te discussiëren. Ook voor sociale problemen en politieke uitdagingen in Duitsland kunnen zo hoopvolle toekomstperspectieven worden gewonnen. Alleen als de pers zich bezighoudt met de belangen van mensen, zorgvuldig informeert en bijdraagt aan een levendige democratische uitwisseling, kan ze haar maatschappelijke taak vervullen. De Duitse pers mag geen handlanger worden van de Duitse staat en Duitse wapenbedrijven die Turkije ondersteunen in haar oorlog en daar winst uit halen. Vooral in tijden waarin wereldwijd gewelddadige conflicten escaleren, is er behoefte aan betrokken verslaggeving die niet zwijgt over bommenaanvallen en oorlog, maar perspectieven op vrede laat zien.”

Met een megafoon naar MDR in Erfurt

In deze geest was er ook een grote groep activisten van Women Defend Rojava en Defend Kurdistan actief in Thüringen en confronteerde medewerkers in het MDR-landshuis in Erfurt met hun eisen. Ze hingen banners in het gebouw op om aandacht te vragen voor de situatie in Noord- en Oost-Syrië. Bovendien bezochten ze kantoren en deelden ze folders uit aan de medewerkers. Met behulp van een megafoon werden in de foyer van het gebouw luide eisen voorgelezen. De activisten verwezen daarbij naar de medewerkerscode van de Midden-Duitse omroep, waarin een onafhankelijke verslaggeving wordt beloofd, los van economische en politieke belangen. Vanwege het uitblijven van verslaggeving stelden ze de vraag: “Wat is het doel van de MDR om niet over deze oorlog te informeren?” Ze benadrukten ook de ambitie om democratische samenlevingen te versterken. In de aangevallen gebieden bestaat een jonge democratie die al jaren wordt bedreigd, niet alleen sinds oktober. De activisten riepen de MDR op om deze visie te volgen en het brede publiek te informeren over de aanvalsoorlog van het Turkse regime tegen Noord- en Oost-Syrië. Ze drongen er verder op aan om niet het verhaal van het Turkse regime over te nemen, maar om een gedifferentieerde verslaggeving te waarborgen.

“De beveiliging probeerde vanaf het begin onze actie te stoppen, wat niet lukte. Na succesvolle overdracht van de eisen verlieten we het gebouw vreedzaam en geordend,” verklaarden de activisten. Tegelijkertijd verzamelden medestanders zich voor het MDR-landshuis en wezen ze ook met flyers en spandoeken op de situatie in Noord-Syrië en Noord-Irak. Alle deelnemers aan de bijeenkomst werden aangeklaagd voor huisvredebreuk. Er waren gesprekken met voorbijgangers, wat als zeer positief werd beoordeeld. De bijeenkomst duurde lang voort, zelfs nadat de politiemaatregelen waren beëindigd.

Wake voor vrede in Kassel

Op dezelfde dag vond er in Kassel een wake plaats op het Königsplatz. Activisten van de campagne Women Defend Rojava hebben samengewerkt met andere initiatieven en groepen en opgeroepen om aandacht te vragen voor de aanvallen, de slachtoffers te herdenken en geld in te zamelen. Aan een informatietafel kon men ook informatie krijgen over de Koerdische vrijheidsbeweging en de huidige situatie in Noord- en Oost-Syrië. “We weten dat ook in de toekomst deze en andere acties nodig zullen zijn. De Turkse president Erdogan sprak in een regeringsverklaring op 10 oktober 2023 van een ‘succesvolle eerste fase’, daarom moeten we rekening houden met verdere grootschalige aanvallen. We zullen niet zwijgend toekijken naar het moorddadige, koloniale beleid van de Turkse staat, maar nog luider en vastberadener strijden voor vrede in Koerdistan,” verklaarden de activisten over hun actie.