Democratische Socialisten van Amerika veroordelen medeplichtigheid van NAVO en VS aan de agressie van Turkije in Koerdistan

  • New York

Het International Committee van de Democratic Socialists of America (DSA) heeft een verklaring afgegeven om de medeplichtigheid van de NAVO en de VS aan de Turkse agressie in Syrië en Irak te veroordelen.

De verklaring veroordeelt “de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO, gebaseerd op uitgebreide onderdrukking van Koerdische activisten en toegenomen wapenverkoop aan Turkije. De IC steunt het beëindigen van sancties tegen het Syrische volk, het schrappen van de PKK (Koerdische Arbeiderspartij) als een terroristische organisatie en het hervatten van vredesbesprekingen om de Syrische territoriale integriteit en de autonomie van de AANES te verzekeren.”

De verklaring herinnerde eraan dat “op 28 juni 2022 Turkije, Finland en Zweden een trilateraal memorandum hebben uitgevaardigd waarin de voorwaarden worden uiteengezet waaronder Turkije ermee instemde zijn bezwaar tegen Finland en Zweden tot de NAVO in te trekken.

In het kader van dit memorandum zijn Finland en Zweden overeengekomen Turkije te helpen bij de voortdurende onderdrukking van het Koerdische volk, waaronder het op de lijst plaatsen van de PKK als een terroristische organisatie, het wijzigen van de nationale wetten die terroristische activiteiten definiëren en het uitzetten van personen die door de Turkse staat worden gezocht. Turkije heeft voortdurend zijn macht als NAVO-lid gebruikt om speelruimte te krijgen om verschillende gemeenschappen in Syrië en Irak aan te vallen – Koerden, Yezidi’s, Armeniërs, Syrisch-Assyriërs, Turkmenen, Arabieren en anderen – en wordt beschuldigd van het plegen van etnische zuivering en oorlogsmisdaden in territoria die het bezet. De IC veroordeelt het streven van de NAVO naar uitbreiding, waardoor het bereik van Turkije is uitgebreid tot diasporagemeenschappen in Zweden en Finland die nu worden geconfronteerd met de mogelijkheid van repressie en uitlevering, wat bijdraagt ​​aan de lange geschiedenis van de NAVO van het voeden van fascistisch beleid en bewegingen in Turkije.”

De verklaring vervolgde: “Terwijl de NAVO zich opstelt als een defensieve alliantie die de soevereine integriteit ondersteunt, bezetten de NAVO-leden Turkije en de Verenigde Staten momenteel Irak en Syrië en blijven ze militaire operaties uitvoeren ondanks oproepen van de Syrische regering en het Iraakse parlement om deze troepen terug te trekken. Tien jaar na de illegale interventie onder leiding van de VS zijn er nog steeds zo’n 1000 Amerikaanse troepen gestationeerd op tientallen door de VS gecontroleerde basissen in Syrië, die grondgebied bezetten om Syrische olie te stelen en door de jaren heen talloze oorlogsmisdaden te begaan tegen Syrische burgers, evenals het ondersteunen van de voortdurende Israëlische aanvallen op Syrië. De VS levert 63% van de Turkse wapeninvoer en is van plan de toch al aanzienlijke militaire steun uit te breiden. President Biden keurde onlangs de levering van F-16 straaljagers aan Turkije goed, een deal die in de wacht werd gezet na spanningen over Turkse overnames van geavanceerde Russische luchtverdedigingssystemen. De IC roept op om een einde te maken aan de wapenverkoop van de VS aan Turkije en herhaalt de eisen van de Iraakse en Syrische regeringen aan onbevoegde buitenlandse troepen om hun land te verlaten.”

De IC steunt de recente oproep van Progressive International om de PKK te schrappen als een terroristische organisatie. De aanduiding van de gewapende strijd van de PKK voor zelfbeschikking als terrorisme wordt gebruikt om in binnen- en buitenland de oorlogen van Turkije tegen de volkeren van Irak en Syrië te rechtvaardigen, voor hardhandig optreden tegen Koerden en socialisten binnen haar grenzen, en voor de onderdrukking van Koerden door de NAVO-regeringen en Turkse diasporagemeenschappen. Bovendien brengen de sancties van de Amerikaanse Ceasar Act een moorddadige prijs met zich mee voor de burgers in Syrië die al verwoest zijn door een decennium van oorlog. De IC veroordeelt het gebruik van unilaterale sancties en andere vormen van economisch imperialisme tegen de bevolking van Syrië en roept op tot beëindiging van de aanhoudende door de VS en de NAVO geassisteerde illegale interventie die het land heeft verwoest en het vooruitzicht op een vreedzame oplossing heeft belemmerd.”