Demonstratie in Manbij in solidariteit met de SDF: Wij zullen onze stad verdedigen

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Mensen hielden op zondag een mars in Manbij (Minbic) om hun steun te betuigen aan de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). De mars werd bijgewoond door inwoners, leden van de Militaire Raad van Manbij, de Civiele Administratie, politieke partijen, stamleiders en notabelen, en maatschappelijke organisaties.

De mars werd gevolgd door een bijeenkomst, waar Xêr Şêxo, medevoorzitter van de Uitvoerende Raad van het Democratische Autonome Bestuur van Manbij, de menigte toesprak. Şêxo veroordeelde de voortdurende aanvallen en complotten tegen Manbij en andere regio’s in Noord-Oost Syrië en verklaarde: “We zullen onze stad verdedigen naast onze militaire strijdkrachten en in de voetsporen treden van onze martelaren. We zullen de plannen en samenzweringen frustreren, onze verworvenheden verdedigen en aan dezelfde frontlinie staan als onze verdedigingskrachten in reactie op de aanvallen.”

In een beroep aan degenen die samenwerken met de Turkse staat zei Şêxo: “Jullie verwoesten je stad en doden je mensen. Wordt niet een instrument dat door buitenlandse machten wordt gebruikt.”

Şervan Derwîş, woordvoerder van de Militaire Raad van Manbij, zei: “We hebben het complot gefrustreerd door de weerstand van ons volk, stammen en onze strijders op alle frontlinies. Wij zijn het volk van dit land. Niemand kan ons tegenhouden.”

Derwîş bedankte de jongeren die de wapens hebben opgenomen en zich hebben aangesloten bij de verdedigingskrachten als reactie op de vijandelijke aanvallen. Hij merkte op dat de Militaire Raad van Manbij, Jaysh al-Shuwar, Jabhat al-Akrad, Liwa al-Shimal al-Demokrati en de Militaire Raad van al-Bab zware klappen hebben toegebracht aan de vijand op de frontlinies.

Sheikh Mihemed Sadiq El Isêdî, woordvoerder van de Raad van Notabelen in Manbij, benadrukte dat stammen altijd aan de zijde van de SDF en de Militaire Raad van Manbij zullen staan. Hij zei: “Als inwoners van Noord-Oost Syrië hebben we honderden jaren in vrede en liefde geleefd. We hebben alle aanvallen weerstaan en geconfronteerd met onze sterke wil. Laat Erdoğan en zijn huurlingen dit goed weten.”