Demonstratie tegen PKK-verbod in Berlijn ging gepaard met politiegeweld

  • Duitsland

De demonstratie tegen het verbod op de activiteiten van de PKK in Berlijn ging gepaard met massaal politiegeweld. Volgens de organisatoren namen tot 6.000 mensen uit heel Duitsland deel aan de demonstratie “Hef het PKK-verbod op – versterk de democratie”. De bijeenkomst, waartoe verschillende organisaties hadden opgeroepen, was gericht tegen het verbod op activiteiten van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) in Duitsland, dat al bijna 30 jaar van kracht is. De deelnemers eisten onder andere dat er een einde komt aan de onderdrukking en criminalisering van Koerdische organisaties in Duitsland. Tegelijkertijd protesteerden ze tegen het bezoek van de Turkse president Erdogan aan Berlijn gisteren en het stilzwijgen van de Duitse regering over de oorlog in Koerdistan.

De organisatoren gaven een verklaring uit over het verloop van de demonstratie en veroordeelden het politiegeweld: “De demonstratie ging gepaard met talrijke repressieve en gewelddadige politieacties. Al bij de openingsbijeenkomst op de Oranienplatz vanaf 11 uur ‘s ochtends werden een paar mensen aangehouden omdat ze verboden symbolen zouden hebben getoond of leuzen zouden hebben geroepen. De politie negeerde het aanbod van de demonstratie leiders om mee te werken en kwam herhaaldelijk provocerend tussenbeide in de demonstratie. Bovendien werden vooral Koerdisch uitziende mensen die aan de demonstratie wilden deelnemen onderworpen aan tassen- en identiteitscontroles. Deze procedure was duidelijk raciale profilering door de politie.

Terwijl de politie tijdens de demonstratiemars in de richting van de Schlossplatz herhaaldelijk de menigte bij het Humboldtforum binnendrong om individuen eruit te trekken, escaleerde de situatie op sommige momenten op de locatie van de slotbijeenkomst. Dit leidde tot taferelen waarbij de politie de menigte binnendrong en demonstranten zonder onderscheid sloeg. De organisatoren deden zichtbare pogingen om de situatie te deëscaleren en vormden menselijke kettingen tussen de demonstranten en de politie. Desondanks werden er tijdens de laatste bijeenkomst en aan het einde van de demonstratie nog meer mensen aangehouden.

Wij veroordelen het geweld dat vandaag door de Berlijnse politie is ontketend. We hebben veel moeite gedaan om vreedzaam te demonstreren tegen het verbod op PKK-activiteiten in Duitsland en het bezoek van Erdogan. Maar de politie wilde duidelijk beelden van geweld produceren om onze eisen te delegitimeren. We willen alle deelnemers aan de demonstratie bedanken die zich niet hebben laten provoceren en vreedzaam voor onze eisen zijn opgekomen.”