Demonstratie tegen verbod op PKK op 18 november in Berlijn

  • Duitsland

Op 18 november is in Berlijn een grote demonstratie gepland tegen het verbod van 30 jaar op de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) in Duitsland. De demonstratie vindt plaats als onderdeel van een actiemaand met veel verschillende evenementen, die de campagne tegen het verbod al enige tijd promoot.

In de oproep voor de demonstratie met de titel: “Wij zeggen: hef het PKK-verbod op – versterk de democratie! “Huiszoekingen, bewaking, deportaties en langdurige gevangenisstraffen zijn slechts het topje van de ijsberg als je deel uitmaakt van de Koerdische gemeenschap in Duitsland. Bij alle politieke, culturele en sociale activiteiten worden Koerden altijd onder algemene verdenking geplaatst van de zogenaamde ‘PKK connectie’. Deze omstandigheid, die terug te voeren is op het verbod op de PKK dat op 26 november 1993 werd uitgevaardigd, heeft grote gevolgen voor de Koerdische samenleving als geheel: naast strafrechtelijke instrumenten, die kunnen leiden tot langdurige gevangenisstraffen, worden ook verblijfs- en naturalisatiewetgeving of het recht van vergadering gebruikt en worden instrumenten van het verenigingsrecht gebruikt om politiek actieve Koerden hun recht op zelfbeschikking te ontnemen.”

Door het verbod, aldus de verklaring, “zijn mensen die solidair zijn met de Koerdische beweging steeds vaker het doelwit van wetshandhavers. Dit systematische onderdrukkingsbeleid leidt er niet alleen toe dat de basisrechten van Koerden op vrijheid van meningsuiting en vergadering worden ingeperkt, maar zorgt er vooral ook voor dat ze zich genegeerd, buitengesloten en gediscrimineerd voelen. De Duitse staat zet in feite het beleid voort dat de Turkse staat is begonnen. Koerden die te lijden hadden onder de repressie door de Turkse staat en hun toevlucht zochten in Duitsland, werden en worden hier in Duitsland geconfronteerd met enkele van dezelfde methoden als die welke door de Turkse staat werden gebruikt. Het trauma van onderdrukking en uitsluiting duurt voort.

Het PKK-verbod vertegenwoordigt een enorm democratisch tekort in de Bondsrepubliek Duitsland, dat zo snel mogelijk moet worden weggewerkt. Aan de ene kant is het een uiting van anti-Koerdisch racisme en tegelijkertijd verhindert het de maatschappelijke participatie van Koerden in Duitsland.”

Verbod op PKK versterkt Erdoğa

De oproep zei dat “het verbod de Turkse president Recep T. Erdoğan ook sterker maakt door hem in staat te stellen zijn agressie-oorlogen tegen Koerden, die in strijd zijn met het internationaal recht, te legitimeren en te intensiveren. Het opheffen van het PKK-verbod in Duitsland zal Erdoğan niet alleen de voedingsbodem voor zijn militaire agressie ontnemen, het zal ook een serieuze kans bieden om de weg vrij te maken voor de democratiseringspogingen van de PKK in het hele Midden-Oosten en dus voor vrede. De Koerdische vrijheidsbeweging heeft door haar verzet en strijd tegen (de zogenaamde Islamitische Staat) niet alleen bewezen dat ze serieus en duurzaam streeft naar progressieve ontwikkeling in de hele regio. Ze biedt ook een grassroots democratisch, ecologisch en feministisch perspectief, wat ze heeft laten zien door de implementatie van het zelfbestuursmodel van democratisch confederalisme.”

Dertig jaar na het uitvaardigen van het verbod is het duidelijker dan ooit dat het verbod op de PKK een van de grootste obstakels is voor een vreedzame oplossing van de conflicten in de regio. In de oproep wordt benadrukt dat “om de weg vrij te maken voor dialoog en een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie, het opheffen van het verbod essentieel is.”

Een einde maken aan de vervolging van de Koerdische politiek

De organisatoren van de mars riepen “alle democratische en solidaire krachten op om actie te voeren tegen de achtergrond van het 30-jarig bestaan van het PKK-verbod en te werken aan de opheffing ervan. Als onderdeel van de maand van actie tegen dit verbod, roepen we op tot een landelijke demonstratie op 18 november in Berlijn. Op deze dag gaan we de straat op samen met iedereen die een einde wil maken aan 30 jaar onrecht en politieke vervolging van de Koerdische politiek in Duitsland.”

De demonstratie vindt plaats op de Oranienplatz in Berlijn om 11 uur.