Dêrik: Lid Suryoye-veiligheidstroepen gedood

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

In Rojava heeft de christelijke minderheid van de Suryoye haar eigen veiligheidstroepen, de Sotoro, in overeenstemming met het model van pluralistisch democratisch zelfbestuur aan de basis. Deze behoren tot de algemene strijdkrachten van de binnenlandse veiligheid. Zoals gemeld door het Sotoro-commando, stierf zijn lid Ibrahim Bassam Mikhail tijdens een Turkse drone-aanval in de buurt van Dêrik op 12 oktober terwijl hij dienst had. De Turkse killerdrone richtte zich specifiek op het voertuig waarin Mikhail reisde in de buurt van het vluchtelingenkamp Newroz in het noordoosten van de stad.

Garantmachten zijn medeverantwoordelijk voor aanslagen

De Sotoro verklaren: “De onophoudelijke aanvallen van de bezettende Turkse staat op onze territoria en strijdkrachten zijn het resultaat van het stilzwijgen van de wapenstilstandsborgen en de internationale gemeenschap. We eren de slachtoffers van onze gevallenen en zullen hun pad volgen. We herbevestigen onze voortdurende inzet voor het handhaven van de veiligheid en vrede in onze gebieden.”