Dialoog met Öcalan – Ideeën kun je niet opsluiten!

Het Freedom for Abdullah Öcalan Campaign Committee heeft een verklaring uitgegeven waarin het intellectuelen, vrije denkers, wetenschappers, arbeiders, activisten, kunstenaars, vakbondsleden, sociale bewegingen en politici oproept om originele acties te voeren in het kader van de wereldwijde evenementendagen “Dialoog met Öcalan” tegen het isolement van Öcalan en om zijn ideeën te verspreiden.

In de verklaring van het campagnecomité Freedom for Abdullah Öcalan staat onder meer het volgende:

“Abdullah Öcalan zit al meer dan 25 jaar in eenzame opsluiting in Turkije en is afgesloten van de buitenwereld. De laatste keer dat hij zijn advocaten kon ontmoeten was in augustus 2019. Sinds maart 2021 is elk contact verhinderd en er zijn ernstige zorgen over zijn welzijn. Het is onmogelijk om te vertrouwen op de gevestigde instellingen zoals het Europees Comité ter voorkoming van foltering, de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ondanks talrijke verzoeken en beschikbare informatie hebben zij niet ingegrepen tegen de onwettige praktijk van isolatie, die als foltering wordt beschouwd.

Öcalans geschriften inspireren intellectuelen, vrije denkers, wetenschappers, arbeiders, activisten, kunstenaars, vakbondsmensen, sociale bewegingen, politici en hele samenlevingen. Öcalan verliet Syrië 25 jaar geleden als Koerdische PKK-leider in het kielzog van een internationale samenzwering en keerde jaren later terug als pionier van een vrije, multi-etnische, multireligieuze en grassroots democratische samenleving. Sinds de zogenaamde Arabische Lente is er in het noorden en oosten van Syrië een autonoom, zelfbesturend sociaal systeem aan het ontstaan dat gebaseerd is op Öcalans ideeën over vrouwenemancipatie, ecologie en radicale democratie. Met de filosofie die Öcalan heeft ontwikkeld, krijgen we weer hoop in de mogelijkheid van een democratisch sociaal systeem. In zijn gevangeniscel formuleerde hij de woorden “Jin, Jiyan, Azadî” (Vrouwen, Leven, Vrijheid): de slogan van de vrouwenbevrijdingsstrijd in de 21e eeuw en een kompas voor alle vrouwen die in opstand komen en strijden.

Öcalan heeft bijgedragen aan de vernieuwing van de Koerdische vrijheidsbeweging door een weg voorwaarts te bieden met de verst reikende definitie van democratie die de wereld ooit heeft gezien. Zijn geschriften zijn een adembenemend onderzoek naar het leven zonder staat en een visie op een democratisch-ecologische samenleving die een nieuw perspectief biedt op de zoektocht naar een nieuw socialisme. Öcalans oproepen tot democratische vormen van sociale organisatie verdienen de aandacht van iedereen die geïnteresseerd is in constructief sociaal denken of de wederopbouw van de samenleving langs feministische en ecologische lijnen.

Als Campagnecomité Vrijheid voor Abdullah Öcalan doen wij een oproep om deel te nemen aan de wereldwijde manifestatiedagen ‘Dialoog met Öcalan’ tegen het isolement in Imrali en om zijn ideeën te verspreiden. Wij roepen intellectuelen, vrije denkers, wetenschappers, arbeiders, activisten, kunstenaars, vakbondsmensen, sociale bewegingen en politici op om originele actievormen uit te voeren. Organiseer jullie evenementen in dialoog met de ideeën van Öcalan!”